Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

“Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa,

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích thể hiện phẩm chất nào của Thúy Kiều?

 • A.
  Hiếu thảo
 • B.
  Tự trọng
 • C.
  Giữ chữ tín
 • D.
  Nhân hậu
Câu 1.2

Đâu là thành ngữ có trong đoạn trích trên?

 • A.
  Xót người tựa cửa
 • B.
  Quạt nồng ấp lạnh
 • C.
  Sân Lai cách mấy
 • D.
  Đã vừa người ôm
Câu 1.3

Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

 • A.
  Nỗi nhớ của Thúy Kiều đối với cha mẹ
 • B.
  Nỗi xót xa của Thúy Kiều với Kim Trọng
 • C.
  Sự thương xót cho thân phận mình
 • D.
  Suy ngẫm của Thúy Kiều với cuộc đời
Câu 1.4

Truyện Kiều còn có tên gọi khác là gì?

 • A.
  Kim Vân Kiều truyện
 • B.
  Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Đoạn trường tân thanh
 • D.
  Thúy Kiều
Câu 1.5

Đoạn trích trên nằm ở phần nào của “Truyện Kiều”?

 • A.
  Phần 1: Gặp gỡ và đính ước
 • B.
  Phần 2: Gia biến và lưu lạc
 • C.
  Phần 3: Đoàn tụ
 • D.
  Cả 3 phương án trên
Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày trong mai chờ

Bên trời góc bể bơ vơ

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Nguyễn Du
 • B.
  Nguyễn Dữ
 • C.
  Nguyễn Trãi
 • D.
  Nguyễn Duy
Câu 2.2

Đoạn trích trên nói về nỗi nhớ của Thúy Kiều dành cho ai?

 • A.
  Cha mẹ và các em
 • B.
  Cha mẹ và Từ Hải
 • C.
  Cha mẹ và Kim Trọng
 • D.
  Cha mẹ và Thúc Sinh
Câu 2.3

Tại sao Thúy Kiều lại nhớ Kim Trọng trước, nhớ cha mẹ sau?

 • A.
  Vì Thúy Kiều vẫn nợ Kim Trọng lời thề ước, còn cha mẹ thì nàng đã phần nào trả ơn.
 • B.
  Vì cha mẹ giờ đã ổn còn Kim Trọng không biết tình hình ra sao.
 • C.
  Vì Kim Trọng đã giúp đỡ cho Thúy Kiều nhiều thứ.
 • D.
  Cả ba phương án trên.
Câu 2.4

Nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Ước lệ tượng trưng
 • B.
  Tả cảnh ngụ tình
 • C.
  Họa mây nảy trăng
 • D.
  Điển cố điển tích
Câu 2.5

Cách hiểu đúng nhất về từ “chén đồng” trong đoạn thơ trên?

 • A.
  Chén ăn cơm làm bằng đồng
 • B.
  Chén nước làm bằng đồng
 • C.
  Chén rượu làm bằng đồng thể hiện sự đồng lòng, đồng tâm
 • D.
  Chén rượu đồng cam cộng khổ
Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

Buồn trông nội cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Đoạn trích trên nói về tâm trạng của ai?

 • A.
  Nguyễn Du
 • B.
  Thúy Kiều
 • C.
  Kim Trọng
 • D.
  Thúy Vân
Câu 3.2

Các từ láy có trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
 • B.
  Chiều hôm, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
 • C.
  Thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, róc rách.
 • D.
  Chiều hôm, xa xa, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
Câu 3.3

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Tự sự và thuyết minh
 • B.
  Nghị luận và biểu cảm
 • C.
  Miêu tả và biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh và nghị luận
Câu 3.4

Bút pháp nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Ước lệ tượng trưng
 • B.
  Tả cảnh ngụ tình
 • C.
  Họa mây nảy trăng
 • D.
  Điển cố điển tích
Câu 3.5

Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong đoạn trích là?

 • A.
  Điệp ngữ, liệt kê
 • B.
  So sánh, nhân hóa
 • C.
  Nói quá, điệp ngữ
 • D.
  Hoán dụ, câu hỏi tu từ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

“Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa,

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích thể hiện phẩm chất nào của Thúy Kiều?

 • A.
  Hiếu thảo
 • B.
  Tự trọng
 • C.
  Giữ chữ tín
 • D.
  Nhân hậu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thể hiện phẩm chất hiếu thảo của Thúy Kiều.

Câu 1.2

Đâu là thành ngữ có trong đoạn trích trên?

 • A.
  Xót người tựa cửa
 • B.
  Quạt nồng ấp lạnh
 • C.
  Sân Lai cách mấy
 • D.
  Đã vừa người ôm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ: Quạt nồng ấp lạnh.

Câu 1.3

Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

 • A.
  Nỗi nhớ của Thúy Kiều đối với cha mẹ
 • B.
  Nỗi xót xa của Thúy Kiều với Kim Trọng
 • C.
  Sự thương xót cho thân phận mình
 • D.
  Suy ngẫm của Thúy Kiều với cuộc đời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích trên: Nỗi nhớ của Thúy Kiều đối với cha mẹ.

Câu 1.4

Truyện Kiều còn có tên gọi khác là gì?

 • A.
  Kim Vân Kiều truyện
 • B.
  Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Đoạn trường tân thanh
 • D.
  Thúy Kiều

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều còn có tên gọi khác là Đoạn trường tân thanh.

Câu 1.5

Đoạn trích trên nằm ở phần nào của “Truyện Kiều”?

 • A.
  Phần 1: Gặp gỡ và đính ước
 • B.
  Phần 2: Gia biến và lưu lạc
 • C.
  Phần 3: Đoàn tụ
 • D.
  Cả 3 phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sáu câu thơ trên nằm phần 2 trong tác phẩm Truyện Kiều: Gia biến và lưu lạc.

Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày trong mai chờ

Bên trời góc bể bơ vơ

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Nguyễn Du
 • B.
  Nguyễn Dữ
 • C.
  Nguyễn Trãi
 • D.
  Nguyễn Duy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên là Nguyễn Du.

Câu 2.2

Đoạn trích trên nói về nỗi nhớ của Thúy Kiều dành cho ai?

 • A.
  Cha mẹ và các em
 • B.
  Cha mẹ và Từ Hải
 • C.
  Cha mẹ và Kim Trọng
 • D.
  Cha mẹ và Thúc Sinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nói về nỗi nhớ của Thúy Kiều dành cho cha mẹ và Kim Trọng.

Câu 2.3

Tại sao Thúy Kiều lại nhớ Kim Trọng trước, nhớ cha mẹ sau?

 • A.
  Vì Thúy Kiều vẫn nợ Kim Trọng lời thề ước, còn cha mẹ thì nàng đã phần nào trả ơn.
 • B.
  Vì cha mẹ giờ đã ổn còn Kim Trọng không biết tình hình ra sao.
 • C.
  Vì Kim Trọng đã giúp đỡ cho Thúy Kiều nhiều thứ.
 • D.
  Cả ba phương án trên.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thúy Kiều lại nhớ Kim Trọng trước, nhớ cha mẹ sau vì nàng còn nợ chàng lời nguyện ước, với cha mẹ thì phần nào nàng đã trả ơn được cho song thân.

Câu 2.4

Nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Ước lệ tượng trưng
 • B.
  Tả cảnh ngụ tình
 • C.
  Họa mây nảy trăng
 • D.
  Điển cố điển tích

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên nổi bật với nghệ thuật sử dụng các điển cố điển tích.

Câu 2.5

Cách hiểu đúng nhất về từ “chén đồng” trong đoạn thơ trên?

 • A.
  Chén ăn cơm làm bằng đồng
 • B.
  Chén nước làm bằng đồng
 • C.
  Chén rượu làm bằng đồng thể hiện sự đồng lòng, đồng tâm
 • D.
  Chén rượu đồng cam cộng khổ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chén đồng: chén rượu làm bằng đồng dưới ánh trăng thề nguyền thể hiện sự đồng lòng đồng tâm của đôi lứa yêu nhau.

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

Buồn trông nội cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Đoạn trích trên nói về tâm trạng của ai?

 • A.
  Nguyễn Du
 • B.
  Thúy Kiều
 • C.
  Kim Trọng
 • D.
  Thúy Vân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nói về tâm trạng của Thúy Kiều.

Câu 3.2

Các từ láy có trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
 • B.
  Chiều hôm, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
 • C.
  Thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, róc rách.
 • D.
  Chiều hôm, xa xa, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các từ láy có trong đoạn trích trên: thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.

Câu 3.3

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Tự sự và thuyết minh
 • B.
  Nghị luận và biểu cảm
 • C.
  Miêu tả và biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh và nghị luận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: miêu tả và biểu cảm.

Câu 3.4

Bút pháp nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong đoạn trích trên là?

 • A.
  Ước lệ tượng trưng
 • B.
  Tả cảnh ngụ tình
 • C.
  Họa mây nảy trăng
 • D.
  Điển cố điển tích

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên nổi bật với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

Câu 3.5

Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong đoạn trích là?

 • A.
  Điệp ngữ, liệt kê
 • B.
  So sánh, nhân hóa
 • C.
  Nói quá, điệp ngữ
 • D.
  Hoán dụ, câu hỏi tu từ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Điệp ngữ “buồn trông”; liệt kê các hình ảnh thiên nhiên là nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bài.

close