Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Phạm Đình Hổ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Phạm Đình Hổ cùng quê với tác giả nào dưới đây?

 • A

  Nguyễn Du

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Hồ Chí Minh

 • D

  Hồ Xuân Hương

Câu 2 :

Thời kỳ Phạm Đình Hổ sống có điều gì đặc biệt?

 • A

  Xã hội phát triển thịnh trị

 • B

  Nước ta bị nhà Tống xâm lược

 • C

  Đất nước loạn lạc

 • D

  Bị nhà Hán đô hộ

Câu 3 :

Tại sao Nguyễn Dữ xin cáo quan về ở ẩn?

 • A

  Vì ông bất mãn với thời cuộc

 • B

  Vì ông đã giàu có và không cần làm quan

 • C

  Vì ông muốn cuộc sống nhàn nhã

 • D

  Vì ông say mê nghệ thuật

Câu 4 :

Ông để lại các công trình biên soạn về lĩnh vực nào?

 • A

  Văn học

 • B

  Triết học

 • C

  Lịch sử

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh thời đại tác giả sinh sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời của Phạm Đình Hổ dành trọn cho chốn quan trường, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

tích vào các đáp án đúng

Đâu là sáng tác của Phạm Đình Hổ?

Truyền kỳ mạn lục

An Nam chí 

Vũ trung tùy bút

Truyện Kiều

Tang thương ngẫu lục

Lục Vân Tiên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phạm Đình Hổ cùng quê với tác giả nào dưới đây?

 • A

  Nguyễn Du

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Hồ Chí Minh

 • D

  Hồ Xuân Hương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ và Phạm Đình Hổ quê ở tỉnh Hải Dương 

Câu 2 :

Thời kỳ Phạm Đình Hổ sống có điều gì đặc biệt?

 • A

  Xã hội phát triển thịnh trị

 • B

  Nước ta bị nhà Tống xâm lược

 • C

  Đất nước loạn lạc

 • D

  Bị nhà Hán đô hộ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư.

Câu 3 :

Tại sao Nguyễn Dữ xin cáo quan về ở ẩn?

 • A

  Vì ông bất mãn với thời cuộc

 • B

  Vì ông đã giàu có và không cần làm quan

 • C

  Vì ông muốn cuộc sống nhàn nhã

 • D

  Vì ông say mê nghệ thuật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. Đến thời Minh Mạng nhà Nguyễn, vua vời ông ra làm quan. Ông đã mấy lần từ chức, rồi lại bị triệu ra.

Câu 4 :

Ông để lại các công trình biên soạn về lĩnh vực nào?

 • A

  Văn học

 • B

  Triết học

 • C

  Lịch sử

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phạm Đình Hổ để lại nhiều công trình biên soạn, khảo cứu có giá trí thuộc đủ các lĩnh vực: văn học, triết học, lịch sử, địa lí,...tất cả đều bằng chữ Hán. 

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh thời đại tác giả sinh sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản phản ánh sâu sắc và chân thực thời đại tác giả sinh sống

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời của Phạm Đình Hổ dành trọn cho chốn quan trường, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phạm Đình Hổ, vốn muốn lấy văn thơ nổi tiếng ở đời, nên cuộc đời ông chủ yếu dành cho việc sáng tác và biên soạn sách hơn là việc ở chốn quan trường.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

tích vào các đáp án đúng

Đâu là sáng tác của Phạm Đình Hổ?

Truyền kỳ mạn lục

An Nam chí 

Vũ trung tùy bút

Truyện Kiều

Tang thương ngẫu lục

Lục Vân Tiên

Đáp án

An Nam chí 

Vũ trung tùy bút

Tang thương ngẫu lục

Lời giải chi tiết :

Nhờ đọc nhiều, đi nhiều, ông đã để lại nhiều công trình khảo cứu, biên soạn có giá trị thuộc đủ mọi lĩnh vực như luận lý, lịch sử, địa dư, trước thuật... tất cả đều bằng chữ Hán, nay còn lưu đến 22 trứ tác, đáng kể gồm: An Nam chí, Ô châu lục, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục,...

close