Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Ai là tác giả của Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh?

 • A

  Phạm Đình Hổ

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Ngô gia văn phái

 • D

  Nguyễn Du

Câu 2 :

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện truyền kì

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Tùy bút

 • D

  Truyện cổ tích

Câu 3 :

 Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Vũ trung tùy bút

 • B

  Truyền kỳ mạn lục

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Lục Vân Tiên

Câu 4 :

Nhận định đúng nhất về nghệ thuật thể hiện thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh?

 • A

  Đưa ra các sự việc cụ thể khách quan

 • B

  Sử dụng các biện pháp liệt kê và miêu tả tỉ mỉ một số sự kiện tiêu biểu

 • C

  Không xen tới lời bình của tác giả

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 5 :

Tác phẩm phản ánh xã hội thời đại nào?

 • A

  Nhà Trần

 • B

  Nhà Hồ

 • C

  Nhà Lê – Trịnh

 • D

  Nhà Nguyễn

Câu 6 :

Tác phẩm để lại giá trị về lĩnh vực nào?

 • A

  Sử học

 • B

  Địa lý

 • C

  Xã hội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 7 :

Đoạn trích viết về đề tài gì?

 • A

  Tình yêu thương của con người

 • B

  Tình cảm làng quê, đất nước

 • C

  Tình yêu nước, thương dân của vua quan

 • D

  Đời sống xa hoa của vua chúa và nỗi khổ của nhân dân

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản?

Lựa chọn ngôi kể phù hợp

Miêu tả sinh động

Lựa chọn sự việc tiêu biểu

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ai là tác giả của Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh?

 • A

  Phạm Đình Hổ

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Ngô gia văn phái

 • D

  Nguyễn Du

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ

Câu 2 :

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện truyền kì

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Tùy bút

 • D

  Truyện cổ tích

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh thuộc thể loại Tùy bút

Câu 3 :

 Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Vũ trung tùy bút

 • B

  Truyền kỳ mạn lục

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Lục Vân Tiên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích từ Vũ trung tùy bút

Câu 4 :

Nhận định đúng nhất về nghệ thuật thể hiện thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh?

 • A

  Đưa ra các sự việc cụ thể khách quan

 • B

  Sử dụng các biện pháp liệt kê và miêu tả tỉ mỉ một số sự kiện tiêu biểu

 • C

  Không xen tới lời bình của tác giả

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi thể hiện thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh, tác giả đưa ra các sự việc cụ thể khách quan, sử dụng các biện pháp liệt kê và miêu tả tỉ mỉ một số sự kiện tiêu biểu và không xen lời bình.

Câu 5 :

Tác phẩm phản ánh xã hội thời đại nào?

 • A

  Nhà Trần

 • B

  Nhà Hồ

 • C

  Nhà Lê – Trịnh

 • D

  Nhà Nguyễn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Là một tác phẩm đặc sắc của Phạm Đình Hổ, được viết khoảng đầu đời Nguyễn (đầu thế kỉ XIX) phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh.

Câu 6 :

Tác phẩm để lại giá trị về lĩnh vực nào?

 • A

  Sử học

 • B

  Địa lý

 • C

  Xã hội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chẳng những có giá trị văn chương đặc sắc mà còn cung cấp những tài liệu quý về sử học, địa lí, xã hội học.

Câu 7 :

Đoạn trích viết về đề tài gì?

 • A

  Tình yêu thương của con người

 • B

  Tình cảm làng quê, đất nước

 • C

  Tình yêu nước, thương dân của vua quan

 • D

  Đời sống xa hoa của vua chúa và nỗi khổ của nhân dân

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản?

Lựa chọn ngôi kể phù hợp

Miêu tả sinh động

Lựa chọn sự việc tiêu biểu

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa

Đáp án

Lựa chọn ngôi kể phù hợp

Miêu tả sinh động

Lựa chọn sự việc tiêu biểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả các thông điệp trên đều phù hợp với văn bản

close