Trắc nghiệm Lý thuyết phần tổng kết từ vựng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?

 • A

  Tham thì thâm

 • B

  Nước mắt cá sấu

 • C

  Cá không ăn muối cá ươn

 • D

  Uống nước nhớ nguồn

Câu 2 :

Tìm thành ngữ trong câu thơ sau?

Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa

 • A

  Kiến bò miệng chén

 • B

  Miệng chén chưa lâu

 • C

  Mưa sâu

 • D

  Nghĩa sâu cho vừa

Câu 3 :

Thành ngữ trong câu sau có nghĩa là:

Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa

 • A

  Sự chăm chỉ làm việc 

 • B

  Vững lòng vững chí làm việc

 • C

  Ca ngợi những người lập công lớn

 • D

  Chỉ chạy quanh quẩn, không sao thoát được

Câu 4 :

Từ nào không thuộc trường từ vựng Mắt của con người?

 • A

  Long lanh

 • B

  Đen huyền

 • C

  Lung linh

 • D

  Ti hí

Câu 5 :

Trong các cặp từ sau, cặp từ nào không phải là từ trái nghĩa?

 • A

  Xưa - nay

 • B

  Thu - chi

 • C

  Quân tử - tiểu nhân

 • D

  Vui - hạnh phúc

Câu 6 :

Từ nào không thuộc trường từ vựng Dụng cụ làm bếp?

 • A

  Xoong

 • B

  Bếp ga

 • C

  Chảo

 • D

  Cuốc

Câu 7 :

Từ “vị tha” có nghĩa là gì?

 • A

  Tinh thần quên mình, chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác.

 • B

  Có lòng thương yêu rộng rãi hết thảy mọi người, mọi loài.

 • C

  Hiểu thấu khó khăn riêng và chia sẻ tâm tư, tình cảm với người khác.

 • D

  Đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Câu 8 :

Thành ngữ nào có nội dung được giải thích như sau: tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đúng, giỏi hơn tất cả.

 • A

  Mỡ để miệng mèo

 • B

  Nuôi ong tay áo

 • C

  Ếch ngồi đáy giếng

 • D

  Cháy nhà ra mặt chuột

Câu 9 :

Từ nào đồng nghĩa với từ “bé nhỏ”?

 • A

  Tí hon

 • B

   Lực lưỡng

 • C

  Khổng lồ

 • D

  Cả 3 từ trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?

 • A

  Tham thì thâm

 • B

  Nước mắt cá sấu

 • C

  Cá không ăn muối cá ươn

 • D

  Uống nước nhớ nguồn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án thích hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Nước mắt cá sấu là thành ngữ

Câu 2 :

Tìm thành ngữ trong câu thơ sau?

Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa

 • A

  Kiến bò miệng chén

 • B

  Miệng chén chưa lâu

 • C

  Mưa sâu

 • D

  Nghĩa sâu cho vừa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Kiến bò miệng chén là thành ngữ trong câu thơ trên

Câu 3 :

Thành ngữ trong câu sau có nghĩa là:

Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa

 • A

  Sự chăm chỉ làm việc 

 • B

  Vững lòng vững chí làm việc

 • C

  Ca ngợi những người lập công lớn

 • D

  Chỉ chạy quanh quẩn, không sao thoát được

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ, đối chiếu với sự vật được nhắc đến trong thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ trong câu trên có nghĩa là chỉ chạy quanh quẩn, không sao thoát được

Câu 4 :

Từ nào không thuộc trường từ vựng Mắt của con người?

 • A

  Long lanh

 • B

  Đen huyền

 • C

  Lung linh

 • D

  Ti hí

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những từ ngữ hay dùng để chỉ mắt

Lời giải chi tiết :

Lung linh không thuộc trường từ vựng Mắt

Câu 5 :

Trong các cặp từ sau, cặp từ nào không phải là từ trái nghĩa?

 • A

  Xưa - nay

 • B

  Thu - chi

 • C

  Quân tử - tiểu nhân

 • D

  Vui - hạnh phúc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Vui - hạnh phúc là những từ đồng nghĩa

Câu 6 :

Từ nào không thuộc trường từ vựng Dụng cụ làm bếp?

 • A

  Xoong

 • B

  Bếp ga

 • C

  Chảo

 • D

  Cuốc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Cuốc là dụng cụ làm vườn

Câu 7 :

Từ “vị tha” có nghĩa là gì?

 • A

  Tinh thần quên mình, chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác.

 • B

  Có lòng thương yêu rộng rãi hết thảy mọi người, mọi loài.

 • C

  Hiểu thấu khó khăn riêng và chia sẻ tâm tư, tình cảm với người khác.

 • D

  Đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Vị tha nói về đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Câu 8 :

Thành ngữ nào có nội dung được giải thích như sau: tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đúng, giỏi hơn tất cả.

 • A

  Mỡ để miệng mèo

 • B

  Nuôi ong tay áo

 • C

  Ếch ngồi đáy giếng

 • D

  Cháy nhà ra mặt chuột

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các câu thành ngữ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Ếch ngồi đáy giếng là thành ngữ chỉ sự tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đúng, giỏi hơn tất cả

Câu 9 :

Từ nào đồng nghĩa với từ “bé nhỏ”?

 • A

  Tí hon

 • B

   Lực lưỡng

 • C

  Khổng lồ

 • D

  Cả 3 từ trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Tứ hon và bé nhỏ đều nói về trạng thái nhỏ của sự vật

close