Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Huy Tưởng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Huy Tưởng

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nghệ An

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  1884

 • B

  1912 

 • C

  1883 

 • D

  1940 

Câu 3 :

Năm 1930, Nguyễn Huy Tưởng tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở?

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Hải Phòng

Câu 4 :

Nguyễn Huy Tưởng được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Bốn năm sau

 • B

  Con người Sở Khanh

 • C

  An Tư công chúa

 • D

  Truyện Anh Lục

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1951, Nguyễn Huy Tưởng tham gia chiến dịch chống Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Huy Tưởng

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nghệ An

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra tại làng Dục Tú, từ Sơn, bắc Ninh

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  1884

 • B

  1912 

 • C

  1883 

 • D

  1940 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng sinh năm 1912

Câu 3 :

Năm 1930, Nguyễn Huy Tưởng tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở?

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Hải Phòng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1930, ông tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng

Câu 4 :

Nguyễn Huy Tưởng được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Bốn năm sau

 • B

  Con người Sở Khanh

 • C

  An Tư công chúa

 • D

  Truyện Anh Lục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Con người Sở Khanh không phải sáng tác của ông

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1951, Nguyễn Huy Tưởng tham gia chiến dịch chống Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Năm 1951, ông tham gia chiến dịch biên giới

close