Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bàn về đọc sách Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bàn về đọc sách sử dụng phương thức biểu đạt nào chính?

 • A

  Tự sự
     

 • B

  Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
   

 • D

  Biểu cảm

Câu 2 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Ý nghĩa của việc đọc sách
     

 • B

  Các loại sách cần đọc
    

 • C

  Phương pháp đọc sách có hiệu quả
     

 • D

  Những thư viện nổi tiếng trên thế giới

Câu 3 :

Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

 • A

  Sách thì hay nhưng sách nhiều
     

 • B

  Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu
     

 • C

  Không dễ tìm sách hay để đọc
     

 • D

  Sách nhiều nhưng vẫn là một thứ hàng hóa đắt so với điều kiện của nhiều người

Câu 4 :

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với
đọc sách chuyên môn?

 • A

  Vì “trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác”
     

 • B

  Vì “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”
    

 • C

  Vì “biết rộng rồi sau đó mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn
  nào”
    

 • D

  Cả 3 lí do trên

Câu 5 :

Ý đúng nhất về sự thuyết phục của văn bản trên là gì?

 • A

  Lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động
     

 • B

  Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh
   

 • C

  Sử dụng so sánh và nhân hóa
     

 • D

  Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ

Câu 6 :

Từ “trọc phú” trong đoạn văn trên chỉ loại người nào?

 • A

  Người khỏe mạnh, cường tráng

     

 • B

  Người giàu có mà dốt nát, bần tiện
     

 • C

  Người ít tiền mà hay khoe mình giàu có
     

 • D

  Người hay khoe mình có tài

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền dấu X và chỗ trống thích hợp

Những vấn đề đúng về tác phẩm "Bàn về đọc sách" là?

Nội dung xoay quanh vấn đề đọc sách

Đúng
Sai

Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Đúng
Sai

Tác giả khuyên người đọc phải đọc nhiều để lấy số lượng.

Đúng
Sai

Sách nhiều khiến người ta đọc khó chuyên sâu.

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu văn nào khuyên người đọc sách phải đọc cho kĩ?

Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoecủa, chỉ biết lấy điều làm quý
 

Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ.
   

Nếu đọc được 10 quyển mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của văn bản Bàn về đọc sách?
“Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị...''.

Phần 1: Tầm quan trọng của việc đọc sách

Phần 2: Những khó khăn, thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay

Phần 3: Bàn về phương pháp đọc sách

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bàn về đọc sách sử dụng phương thức biểu đạt nào chính?

 • A

  Tự sự
     

 • B

  Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
   

 • D

  Biểu cảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết theo phương thức nghị luận.

Câu 2 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Ý nghĩa của việc đọc sách
     

 • B

  Các loại sách cần đọc
    

 • C

  Phương pháp đọc sách có hiệu quả
     

 • D

  Những thư viện nổi tiếng trên thế giới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bố cục: 3 phần
- Phần 1: (“Học vấn …Thế giới mới”): Tầm quan trọng của việc đọc sách
- Phần 2: (Tiếp đến “tiêu hao lực lượng”): Những khó khăn, thiên hướng sai lạc dễ mắc
phải của việc đọc sách hiện nay
- Phần 3: (còn lại): Bàn về phương pháp đọc sách

Câu 3 :

Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

 • A

  Sách thì hay nhưng sách nhiều
     

 • B

  Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu
     

 • C

  Không dễ tìm sách hay để đọc
     

 • D

  Sách nhiều nhưng vẫn là một thứ hàng hóa đắt so với điều kiện của nhiều người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại Phần 2 – trang 4 SGK Lớp 9 tập 2 (Những khó khăn, thiên hướng sai lạc
dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay)

Lời giải chi tiết :

Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ vì sách nhiều khiến người đọc dễ lạc
hướng và không chuyên sâu.

Câu 4 :

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với
đọc sách chuyên môn?

 • A

  Vì “trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác”
     

 • B

  Vì “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”
    

 • C

  Vì “biết rộng rồi sau đó mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn
  nào”
    

 • D

  Cả 3 lí do trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại Phần 3 – trang 5 SGK Lớp 9 tập 2 (Bàn về phương pháp đọc sách)

Lời giải chi tiết :

Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách
chuyên môn vì “Trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác…
không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước
hãy biết rộng rồi sau đó nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào.”

Câu 5 :

Ý đúng nhất về sự thuyết phục của văn bản trên là gì?

 • A

  Lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động
     

 • B

  Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh
   

 • C

  Sử dụng so sánh và nhân hóa
     

 • D

  Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài văn nghị luận đã đặt ra và bàn về một vấn đề có ý nghĩa trong đời sống. Nổi bật với lí lẽ sắc sảo, hệ thống dẫn chứng sinh động. Bố cục bài viết hợp lí, chặt chẽ, các ýđược dấn dắt tự nhiên. Lối viết giàu hình ảnh, nhiều so sánh thú vị.

Câu 6 :

Từ “trọc phú” trong đoạn văn trên chỉ loại người nào?

 • A

  Người khỏe mạnh, cường tráng

     

 • B

  Người giàu có mà dốt nát, bần tiện
     

 • C

  Người ít tiền mà hay khoe mình giàu có
     

 • D

  Người hay khoe mình có tài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại Phần 3 – trang 4 SGK Lớp 9 tập 2 (Bàn về phương pháp đọc sách).

Lời giải chi tiết :

“Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý.”

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền dấu X và chỗ trống thích hợp

Những vấn đề đúng về tác phẩm "Bàn về đọc sách" là?

Nội dung xoay quanh vấn đề đọc sách

Đúng
Sai

Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Đúng
Sai

Tác giả khuyên người đọc phải đọc nhiều để lấy số lượng.

Đúng
Sai

Sách nhiều khiến người ta đọc khó chuyên sâu.

Đúng
Sai
Đáp án

Nội dung xoay quanh vấn đề đọc sách

Đúng
Sai

Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Đúng
Sai

Tác giả khuyên người đọc phải đọc nhiều để lấy số lượng.

Đúng
Sai

Sách nhiều khiến người ta đọc khó chuyên sâu.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản Bàn về đọc sách – SGK 9 tập 2

Lời giải chi tiết :

Nội dung xoay quanh vấn đề đọc sách - Đúng 

Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. - Sai

Tác giả khuyên người đọc phải đọc nhiều để lấy số lượng. - Sai 

Sách nhiều khiến người ta đọc khó chuyên sâu. - Đúng 

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu văn nào khuyên người đọc sách phải đọc cho kĩ?

Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoecủa, chỉ biết lấy điều làm quý
 

Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ.
   

Nếu đọc được 10 quyển mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần

Đáp án

Nếu đọc được 10 quyển mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần

Phương pháp giải :

Xem lại Phần 3 – trang 4 SGK Lớp 9 tập 2 (Bàn về phương pháp đọc sách).

Lời giải chi tiết :

“Nếu đọc được 10 quyển mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần” ý khuyên người đọc phải đọc sách cho kĩ, không ham số lượng mà chú ý về chất lượng.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của văn bản Bàn về đọc sách?
“Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị...''.

Phần 1: Tầm quan trọng của việc đọc sách

Phần 2: Những khó khăn, thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay

Phần 3: Bàn về phương pháp đọc sách

Đáp án

Phần 3: Bàn về phương pháp đọc sách

Lời giải chi tiết :

Câu thoại thuộc phần 3: Bàn về phương pháp đọc sách

close