Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Lục Vân Tiên gặp nạn Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi bên dưới:

“Vân Tiên mình lụy giữa dòng,

Giao long dìu đỡ vào trong bãi này

Vừa may trời đã sáng ngày,

Ông chày xem thấy vớt ngay lên bờ.

Hối con vầy lửa một giờ,

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày.

Vân tiên vừa ấm chân tay,

Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi.

Ngỡ thân mình phải nước trôi,

Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn thơ trên được trích trong trích đoạn nào?

 • A.
  Lục Vân Tiên gặp nạn
 • B.
  Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Lục Vân Tiên gặp mẹ
 • D.
  Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga
Câu 1.2

Cho biết hoàn cảnh của Lục Vân Tiên trong đoạn trích này?

 • A.
  Đang trên đường đi thi thì gặp toán cướp đánh Kiều Nguyệt Nga
 • B.
  Đang trên đường về quê thăm mẹ và đau khổ khi biết mẹ mất
 • C.
  Bị mù mắt và bị Trịnh Hâm hại
 • D.
  Lên kinh nhậm chức
Câu 1.3

Biện pháp tu từ trong câu thơ “Vân tiên vừa ấm chân tay/ Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi”?

 • A.
  So sánh
 • B.
  Nhân hóa
 • C.
  Hoán dụ
 • D.
  Điệp từ
Câu 1.4

Đâu là nhận xét đúng nhất về hành động của vợ chồng ông ngư trong đoạn trích trên?

 • A.
  Giàu lòng tự trọng
 • B.
  Nghèo đói nhưng trong sạch, không tham lam
 • C.
  Tốt bụng, sẵn sàng ra tay cứu giúp, cưu mang người hoạn nạn
 • D.
  Cả ba phương án trên
Câu 1.5

Đâu là nội dung chính của đoạn trích trên?

 • A.
  Tình yêu thương của Lục Vân Tiên dành cho quê hương
 • B.
  Vân Tiên gặp nạn và được gia đình ông Ngư cứu giúp tận tình
 • C.
  Trịnh Hâm ra tay tàn độc để hãm hại Vân Tiên
 • D.
  Đáp án B và C.
Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Ngư ông khi ấy hỏi han,
Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa.
Ngư rằng: “Người ở cùng ta,
Hôm mai hẩm hút với già cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
Ngư rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn?
Nước trong rửa ruột sạch trơn,
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây.
Rày voi mai vịnh vui vầy,
Ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng.”

(Lục Vân Tiên gặp nạn SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Nguyễn Dữ
 • B.
  Nguyễn Du
 • C.
  Nguyễn Khuyến
 • D.
  Nguyễn Đình Chiểu
Câu 2.2

Các nhân vật tham gia đối thoại trong đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga
 • B.
  Phong Lai và Lục Vân Tiên
 • C.
  Lục Vân Tiên và ông Ngư
 • D.
  Phong Lai và ông Ngư
Câu 2.3

Xét về mục đích nói, câu thơ “Ngư rằng: “Người ở cùng ta,/Hôm mai hẩm hút với già cho vui” thuộc kiểu câu gì?

 • A.
  Trần thuật
 • B.
  Cầu khiến
 • C.
  Cảm thán
 • D.
  Nghi vấn
Câu 2.4

Đoạn trích trên cho thấy nhân vật ông Ngư là người như thế nào?

 • A.
  Nhân ái, tốt bụng
 • B.
  Khôn ngoan, thông minh.
 • C.
  Lễ độ, phép tắc
 • D.
  Bao dung, độ lượng.
Câu 2.5

Đâu là điểm chung giữa nhân vật ông Ngư và Lục Vân Tiên?

 • A.
  Đều gặp hoạn nạn không may trong cuộc đời
 • B.
  Đều là những con người hôn ngoan, thông minh
 • C.
  Đều là những bậc anh hùng, giúp người không mong trả ơn.
 • D.
  Đều là những người bao dung, độ lượng.
Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Đêm khuya lặng lẽ như tờ,

Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay.

Trịnh Hâm khi ấy ra tay,

Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.

Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời,

Cho người thức dậy lấy lời phui pha.

Trong thuyền ai nấy kêu la,

Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng.

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào?

 • A.
  Truyện Kiều
 • B.
  Lục Vân Tiên
 • C.
  Hoàng Lê nhất thống chí
 • D.
  Chuyện người con gái Nam Xương
Câu 3.2

Đâu là những từ láy xuất hiện trong đoạn trích trên?

 • A.
  Lặng lẽ, kêu la, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • B.
  Lặng lẽ, mịt mờ, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • C.
  Kêu trời, mịt mờ, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • D.
  Mênh mông, kêu la, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
Câu 3.3

Từ “họ Lục” trong câu “Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng” chỉ ai?

 • A.
  Trịnh Hâm
 • B.
  Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Lục Vân Tiên
 • D.
  Ông ngư
Câu 3.4

Trong đoạn thơ, Trịnh Hâm hiện lên là một người?

 • A.
  Hung hăng, hống hách.
 • B.
  Khôn ngoan, thông minh.
 • C.
  Lễ độ, phép tắc
 • D.
  Độc ác, thâm hiểm.
Câu 3.5

Nội dung của đoạn trích trên là?

 • A.
  Tình yêu thương của Lục Vân Tiên dành cho quê hương
 • B.
  Vân Tiên gặp nạn và được gia đình ông Ngư cứu giúp tận tình
 • C.
  Trịnh Hâm ra tay tàn độc để hãm hại Vân Tiên
 • D.
  Đáp án B và C.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi bên dưới:

“Vân Tiên mình lụy giữa dòng,

Giao long dìu đỡ vào trong bãi này

Vừa may trời đã sáng ngày,

Ông chày xem thấy vớt ngay lên bờ.

Hối con vầy lửa một giờ,

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày.

Vân tiên vừa ấm chân tay,

Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi.

Ngỡ thân mình phải nước trôi,

Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn thơ trên được trích trong trích đoạn nào?

 • A.
  Lục Vân Tiên gặp nạn
 • B.
  Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Lục Vân Tiên gặp mẹ
 • D.
  Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên được trích trong trích đoạn Lục Vân Tiên gặp nạn.

Câu 1.2

Cho biết hoàn cảnh của Lục Vân Tiên trong đoạn trích này?

 • A.
  Đang trên đường đi thi thì gặp toán cướp đánh Kiều Nguyệt Nga
 • B.
  Đang trên đường về quê thăm mẹ và đau khổ khi biết mẹ mất
 • C.
  Bị mù mắt và bị Trịnh Hâm hại
 • D.
  Lên kinh nhậm chức

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên khắc họa hình ảnh Lục Vân Tiên vô cùng khó khăn khi vừa bị mù vừa bị Trịnh Hâm hãm hại.

Câu 1.3

Biện pháp tu từ trong câu thơ “Vân tiên vừa ấm chân tay/ Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi”?

 • A.
  So sánh
 • B.
  Nhân hóa
 • C.
  Hoán dụ
 • D.
  Điệp từ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng biện pháp so sánh: “hồn phách như say”.

Câu 1.4

Đâu là nhận xét đúng nhất về hành động của vợ chồng ông ngư trong đoạn trích trên?

 • A.
  Giàu lòng tự trọng
 • B.
  Nghèo đói nhưng trong sạch, không tham lam
 • C.
  Tốt bụng, sẵn sàng ra tay cứu giúp, cưu mang người hoạn nạn
 • D.
  Cả ba phương án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích cho thấy sự tốt bụng, nhân ái của vợ chồng ông ngư.

Câu 1.5

Đâu là nội dung chính của đoạn trích trên?

 • A.
  Tình yêu thương của Lục Vân Tiên dành cho quê hương
 • B.
  Vân Tiên gặp nạn và được gia đình ông Ngư cứu giúp tận tình
 • C.
  Trịnh Hâm ra tay tàn độc để hãm hại Vân Tiên
 • D.
  Đáp án B và C.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Vân Tiên gặp nạn và được gia đình ông Ngư cứu giúp tận tình.

Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Ngư ông khi ấy hỏi han,
Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa.
Ngư rằng: “Người ở cùng ta,
Hôm mai hẩm hút với già cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
Ngư rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn?
Nước trong rửa ruột sạch trơn,
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây.
Rày voi mai vịnh vui vầy,
Ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng.”

(Lục Vân Tiên gặp nạn SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Nguyễn Dữ
 • B.
  Nguyễn Du
 • C.
  Nguyễn Khuyến
 • D.
  Nguyễn Đình Chiểu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên.

Câu 2.2

Các nhân vật tham gia đối thoại trong đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga
 • B.
  Phong Lai và Lục Vân Tiên
 • C.
  Lục Vân Tiên và ông Ngư
 • D.
  Phong Lai và ông Ngư

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật tham gia đối thoại trong đoạn trích trên là Lục Vân Tiên và ông Ngư.

Câu 2.3

Xét về mục đích nói, câu thơ “Ngư rằng: “Người ở cùng ta,/Hôm mai hẩm hút với già cho vui” thuộc kiểu câu gì?

 • A.
  Trần thuật
 • B.
  Cầu khiến
 • C.
  Cảm thán
 • D.
  Nghi vấn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên thuộc kiểu câu cầu khiến.

Câu 2.4

Đoạn trích trên cho thấy nhân vật ông Ngư là người như thế nào?

 • A.
  Nhân ái, tốt bụng
 • B.
  Khôn ngoan, thông minh.
 • C.
  Lễ độ, phép tắc
 • D.
  Bao dung, độ lượng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên cho thấy nhân vật ông ngư là người nhân ái, tốt bụng.

Câu 2.5

Đâu là điểm chung giữa nhân vật ông Ngư và Lục Vân Tiên?

 • A.
  Đều gặp hoạn nạn không may trong cuộc đời
 • B.
  Đều là những con người hôn ngoan, thông minh
 • C.
  Đều là những bậc anh hùng, giúp người không mong trả ơn.
 • D.
  Đều là những người bao dung, độ lượng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Điểm chung của hai nhân vật: đều là những bậc anh hùng, giúp người không mong trả ơn.

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Đêm khuya lặng lẽ như tờ,

Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay.

Trịnh Hâm khi ấy ra tay,

Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.

Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời,

Cho người thức dậy lấy lời phui pha.

Trong thuyền ai nấy kêu la,

Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng.

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào?

 • A.
  Truyện Kiều
 • B.
  Lục Vân Tiên
 • C.
  Hoàng Lê nhất thống chí
 • D.
  Chuyện người con gái Nam Xương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích được trích từ truyện thơ Lục Vân Tiên.

Câu 3.2

Đâu là những từ láy xuất hiện trong đoạn trích trên?

 • A.
  Lặng lẽ, kêu la, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • B.
  Lặng lẽ, mịt mờ, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • C.
  Kêu trời, mịt mờ, phui pha, xót xa, nghinh ngang.
 • D.
  Mênh mông, kêu la, phui pha, xót xa, nghinh ngang.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các từ láy xuất hiện trong bài: lặng lẽ, mịt mờ, phui pha, xót xa, nghinh ngang.

Câu 3.3

Từ “họ Lục” trong câu “Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng” chỉ ai?

 • A.
  Trịnh Hâm
 • B.
  Kiều Nguyệt Nga
 • C.
  Lục Vân Tiên
 • D.
  Ông ngư

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ “họ Lục” trong câu “Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng” chỉ Lục Vân Tiên.

Câu 3.4

Trong đoạn thơ, Trịnh Hâm hiện lên là một người?

 • A.
  Hung hăng, hống hách.
 • B.
  Khôn ngoan, thông minh.
 • C.
  Lễ độ, phép tắc
 • D.
  Độc ác, thâm hiểm.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trịnh Hâm là người độc ác, thâm hiểm.

Câu 3.5

Nội dung của đoạn trích trên là?

 • A.
  Tình yêu thương của Lục Vân Tiên dành cho quê hương
 • B.
  Vân Tiên gặp nạn và được gia đình ông Ngư cứu giúp tận tình
 • C.
  Trịnh Hâm ra tay tàn độc để hãm hại Vân Tiên
 • D.
  Đáp án B và C.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Trịnh Hâm ra tay tàn độc hãm hại Lục Vân Tiên.

close