Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Vấn đề nào được tác giả đặt ra trong tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới?

 • A

  Để chuẩn bị vào thế kỉ mới thì yếu tố tiên quyết nhất vẫn là con người.

 • B

  Những nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước lúc này.

 • C

  Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 2 :

Nội dung nào sau đây không phải mặt mạnh của người Việt Nam?

 • A

  Thông minh, nhạy bén với cái mới
    

 • B

  Cần cù, sáng tạo trong công việc
     

 • C

  Có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau
     

 • D

  Tỉ mỉ, cẩn trọng và có tinh thần kỉ luật cao trong công việc

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây đúng hay sai?

“Bước vào thế kỉ mới, “muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 4 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)


(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.
(2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Câu nào là câu chủ đề của đoạn văn trên?

 • A

  Câu 1
    

 • B

  Câu 2
    

 • C

  Câu 3
     

 • D

  Đoạn văn không có câu chủ đề

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi
(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Cụm từ “nền kinh tế tri thức” được hiểu là: Đó là khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền kinh tế, trong đó tri thức trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các sản phẩm và tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)
(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?

 • A

  Diễn dịch
     

 • B

  Quy nạp
     

 • C

  Tổng – phân – hợp
     

 • D

  Song hành

Câu 7 :

Hành trang có nghĩa là gì?

 • A

  Trang phục mỗi người (quần, áo, giày, dép…)
    

 • B

  Những vật dụng quen thuộc hằng ngày
     

 • C

  Những vật dụng mang theo khi đi xa
     

 • D

  Những vật trang trí trong nhà

Câu 8 :

Trong những so sánh, so sánh nào không nằm trong văn bản trên?

 • A

  Người Hoa ở nước ngoài thường cưu mang song người Việt lại thường đố kị nhau
     

 • B

  Người phương Tây có ý thức rất cao trong việc bảo vệ môi trường: trong khi người Việt thường vứt rác bừa ở nơi công cộng
     

 • C

  Người Nhật thăm bảo tàng thì túm tụm vào nghe thuyết minh, còn người Việt thì tản ra xem thứ mình thích
     

 • D

  Người Nhật vốn nổi tiếng cần cù rất cẩn trọng khi chuẩn bị công việc, người Việt lại thường dựa vào tài tháo vát của mình nên thường hành động theo kiểu nước đến chân mới nhảy

Câu 9 :

Thành ngữ “nước đến chân mới nhảy” có nghĩa là gì?

 • A

  Hành động vội vã, thiếu suy nghĩ
     

 • B

  Hành động chậm chạp, lười biếng
     

 • C

  Hành động cẩu thả, qua loa
     

 • D

  Hành động chậm chễ, thiếu tính toán

Câu 10 :

Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?

 • A

  Thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp
     

 • B

  Phát triển các dịch vụ thương mại
    

 • C

  Đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa
     

 • D

  Tiếp cận với nền kinh tế tri thức

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vấn đề nào được tác giả đặt ra trong tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới?

 • A

  Để chuẩn bị vào thế kỉ mới thì yếu tố tiên quyết nhất vẫn là con người.

 • B

  Những nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước lúc này.

 • C

  Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những vấn đề được tác giả đặt ra trong tác phẩm:
- Để chuẩn bị vào thế kỉ mới thì yếu tố tiên quyết nhất vẫn là con người→ Con người là nền tảng của sự phát triển.
- Những nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc này là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiếp cận với nền kinh tế tri thức.
- Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.
⇒ Lập luận chặt chẽ, logic, chắc chắn, giàu sức thuyết phục => Tài năng của một người tài năng luôn lo lắng cho vận mệnh đất nước.

Câu 2 :

Nội dung nào sau đây không phải mặt mạnh của người Việt Nam?

 • A

  Thông minh, nhạy bén với cái mới
    

 • B

  Cần cù, sáng tạo trong công việc
     

 • C

  Có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau
     

 • D

  Tỉ mỉ, cẩn trọng và có tinh thần kỉ luật cao trong công việc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới… Cái mạnh của con người Việt Nam là sự cần cù, sáng tạo… Người Việt Nam ta cần cù nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ… Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương”.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây đúng hay sai?

“Bước vào thế kỉ mới, “muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu”.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Xem lại phần cuối tác phẩm

Lời giải chi tiết :

- Nhận định đúng
- Giải thích: Muốn phát triển đất nước, chúng ta phải khắc phục những điểm yếu của bản thân và phát huy những điểm mạnh của mình.

Đáp án: A

Câu 4 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)


(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.
(2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Câu nào là câu chủ đề của đoạn văn trên?

 • A

  Câu 1
    

 • B

  Câu 2
    

 • C

  Câu 3
     

 • D

  Đoạn văn không có câu chủ đề

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu chủ đề là câu tóm gọn ý của cả đoạn.

Lời giải chi tiết :

Câu chủ đề trong đoạn trên là câu “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.”

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi
(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Cụm từ “nền kinh tế tri thức” được hiểu là: Đó là khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền kinh tế, trong đó tri thức trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các sản phẩm và tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Tách ra để hiểu hai khái niệm “kinh tế” và “tri thức”.

Lời giải chi tiết :

“Kinh tế tri thức” là khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền kinh tế, trong đó tri thức trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các sản phẩm và tổng sản phẩm kinh tế quốc dân.

Đáp án: A

Câu 6 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)
(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?

 • A

  Diễn dịch
     

 • B

  Quy nạp
     

 • C

  Tổng – phân – hợp
     

 • D

  Song hành

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm hiểu các khái niệm lập luận diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp.

Lời giải chi tiết :

- Đoạn diễn dịch là đoạn văn trong đó câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng ở đầu đoạn, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề. 

- Đoạn qui nạp là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát, từ ý luận cứ cụ thể đến ý kết luận bao trùm.
- Đoạn tổng – phân – hợp là đoạn văn phối hợp diễn dịch với qui nạp. 
- Đoạn song hành là đoạn văn có các câu triển khai nội dung song song nhau, không nội dung nào bao trùm lên nội dung nào. 
=> Đoạn văn trên sử dụng phép lập luận diễn dịch với câu chủ đề đặt đầu đoạn.

Câu 7 :

Hành trang có nghĩa là gì?

 • A

  Trang phục mỗi người (quần, áo, giày, dép…)
    

 • B

  Những vật dụng quen thuộc hằng ngày
     

 • C

  Những vật dụng mang theo khi đi xa
     

 • D

  Những vật trang trí trong nhà

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đây là một từ Hán Việt, tách ra để hiểu đúng nghĩa của từ.

Lời giải chi tiết :

Hành trang nghĩa là những trang bị, vật dụng mang theo khi đi xa.

Câu 8 :

Trong những so sánh, so sánh nào không nằm trong văn bản trên?

 • A

  Người Hoa ở nước ngoài thường cưu mang song người Việt lại thường đố kị nhau
     

 • B

  Người phương Tây có ý thức rất cao trong việc bảo vệ môi trường: trong khi người Việt thường vứt rác bừa ở nơi công cộng
     

 • C

  Người Nhật thăm bảo tàng thì túm tụm vào nghe thuyết minh, còn người Việt thì tản ra xem thứ mình thích
     

 • D

  Người Nhật vốn nổi tiếng cần cù rất cẩn trọng khi chuẩn bị công việc, người Việt lại thường dựa vào tài tháo vát của mình nên thường hành động theo kiểu nước đến chân mới nhảy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

đọc kĩ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản không có chi tiết so sánh “Người phương Tây có ý thức rất cao trong việc bảo vệ môi trường: trong khi người Việt thường vứt rác bừa ở nơi công cộng”.

Câu 9 :

Thành ngữ “nước đến chân mới nhảy” có nghĩa là gì?

 • A

  Hành động vội vã, thiếu suy nghĩ
     

 • B

  Hành động chậm chạp, lười biếng
     

 • C

  Hành động cẩu thả, qua loa
     

 • D

  Hành động chậm chễ, thiếu tính toán

Đáp án : D

Phương pháp giải :

vận dụng hiểu biết xã hội và đặt vào văn bản để hiểu đúng thành ngữ trên.

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ “nước đến chân mới nhảy” có ú chỉ hành động chậm trễ, thiếu tính toán.

Câu 10 :

Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?

 • A

  Thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp
     

 • B

  Phát triển các dịch vụ thương mại
    

 • C

  Đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa
     

 • D

  Tiếp cận với nền kinh tế tri thức

Đáp án : B

Phương pháp giải :

đọc kĩ lại văn bản.

Lời giải chi tiết :

Phát triển các dịch vụ thương mại không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên.

close