Trắc nghiệm Vài nét về văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  2001

 • B

  2002

 • C

  2003

 • D

  2004

Câu 2 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đã giành được giải thưởng Pi-tơ Pen (Peter Pan) – giải thưởng của Uỷ ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm bao nhiêu?

 • A

  2007

 • B

  2008

 • C

  2009

 • D

  2010

Câu 3 :

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 4 :

Đoạn trích “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện dài

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Nghị luận

 • D

  Tự sự

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Thằng Tý hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn.

Tôi nói:

-Sao bố kính trọng nó quá vậy?

Bố cười xòa:

-Không phải đâu,bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lâu vì món quà đó.”

(Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần)

 • A

  Những trò chơi của bố và nhân vật “tôi”

 • B

  Bài học của bố về cách cảm nhận thế giới tự nhiên

 • C

  Cách bố đón nhận món quà của Tý

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 7 :

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” gửi gắm thông điệp gì?

 • A

  Hãy yêu thương đồng loại

 • B

  Ý nghĩa của các món quà và cách gửi quà, nhận quà

 • C

  Hãy giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau

 • D

  Đừng vì cuộc sống xô bồ mà quên mất quê hương mình

Câu 8 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đạt giải Nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần thứ bao nhiêu?

 • A

  II

 • B

  III

 • C

  IV

 • D

  V

Câu 9 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ được kể bằng ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  2001

 • B

  2002

 • C

  2003

 • D

  2004

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” được xuất bản năm 2004

Câu 2 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đã giành được giải thưởng Pi-tơ Pen (Peter Pan) – giải thưởng của Uỷ ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm bao nhiêu?

 • A

  2007

 • B

  2008

 • C

  2009

 • D

  2010

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đã giành được giải thưởng Pi-tơ Pen (Peter Pan) – giải thưởng của Uỷ ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm 2008

Câu 3 :

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” được chia thành 3 phần

Câu 4 :

Đoạn trích “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện dài

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý hình thức của văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Nghị luận

 • D

  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là tự sự

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Thằng Tý hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn.

Tôi nói:

-Sao bố kính trọng nó quá vậy?

Bố cười xòa:

-Không phải đâu,bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lâu vì món quà đó.”

(Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần)

 • A

  Những trò chơi của bố và nhân vật “tôi”

 • B

  Bài học của bố về cách cảm nhận thế giới tự nhiên

 • C

  Cách bố đón nhận món quà của Tý

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hãy đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích: cách bố đón nhận món quà của Tí

Câu 7 :

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” gửi gắm thông điệp gì?

 • A

  Hãy yêu thương đồng loại

 • B

  Ý nghĩa của các món quà và cách gửi quà, nhận quà

 • C

  Hãy giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau

 • D

  Đừng vì cuộc sống xô bồ mà quên mất quê hương mình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hãy đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” gửi gắm thông điệp về ý nghĩa của các món quà và cách gửi quà, nhận quà

Câu 8 :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đạt giải Nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần thứ bao nhiêu?

 • A

  II

 • B

  III

 • C

  IV

 • D

  V

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đạt giải Nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III

Câu 9 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ được kể bằng ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý ngôn ngữ kể chuyện

Lời giải chi tiết :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ được kể bằng ngôi thứ nhất xưng “tôi”

close