Trắc nghiệm Tìm hiểu về văn bản Hội lồng tồng Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hội lồng tồng thường được tổ chức ở vùng miền nào?

 • A

  Vùng Tây Bắc

 • B

  Vùng Việt Bắc

 • C

  Vùng Nam Trung Bộ

 • D

  Vùng Bắc Trung Bộ

Câu 2 :

Hội lồng tồng diễn ra vào thời điểm nào?

 • A

  Từ mùng Một đến mùng Ba tết Nguyên Đán

 • B

  Từ mùng Mười đến Rằm tháng Giêng

 • C

  Từ sau tết Nguyên Đán đến tết Thanh Minh

 • D

  Từ 23 tháng Chạp đến ngày 30 tết

Câu 3 :

Lồng tồng tiếng Tày – Nùng có nghĩa là gì?

 • A

  Xuống đồng

 • B

  Lên thác

 • C

  Xuống núi

 • D

  Lên núi

Câu 4 :

Trong những ngày hội lồng tồng cầu mùa, vui xuân, dân làng mang cỗ đến cúng ai?

 • A

  Thần núi

 • B

  Thần nước

 • C

  Thần nông

 • D

  Thần mặt trời

Câu 5 :

Trong những trò chơi dân gian làm cho hội lồng tồng rộn rịp, đâu là trò chơi hấp dẫn nhất?

 • A

  Múa sử tử

 • B

  Tung còn

 • C

  Lượn lồng tồng

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nhân dịp hội lồng tồng, thanh niên gái trai tụ họp thành những đám hát lượn, hát đối đáp nhưng bài “lượn lồng tồng” để?

Cầu mùa màng

Cầu mưa

Chúc mừng dân làng được mọi sự may mắn tốt lành

Cầu nắng

Ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, của mùa xuân, của tình yêu, của cuộc sống lao động

Câu 7 :

Buổi hát lượn trong hội lồng tồng thường có hai phần, đó là?

 • A

  Lượn tuồng và lượn sương

 • B

  Lượn tuồng và hát chèo

 • C

  Hát sẩm và lượn sương

 • D

  Hát sẩm và lượn tuồng

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Lượn sương” gồm những bài hát cổ điển mà gái trai phải học thuộc lòng để hát kể cho nhau nghe về những cảnh đẹp của quê hương mường bản, những câu chuyện mượn trong cổ tích, truyền thuyết, những cảnh sinh hoạt sản xuất trong bốn mùa, mười hai tháng,…”

Đúng
Sai
Câu 9 :

“Lượn sương” thường sáng tác tại chỗ theo cảm hứng để gái trai làm gì?

 • A

  Kể cho nhau nghe về những cảnh đẹp của quê hương mường bản

 • B

  Kể cho nhau nghe những câu chuyện mượn trong cổ tích

 • C

  Đặt vấn đề yêu đương và trực tiếp thổ lộ tình cảm với nhau

 • D

  Kể cho nhau những cảnh sinh hoạt sản xuất trong bốn mùa, mười hai tháng

Câu 10 :

Người dân gửi gắm mong ước gì khi tổ chức hội lồng tồng?

 • A

  Mong ước mưa thuận gió hòa

 • B

  Mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu

 • C

  Chăn nuôi thuận lợi, đời sống ấm no

 • D

  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hội lồng tồng thường được tổ chức ở vùng miền nào?

 • A

  Vùng Tây Bắc

 • B

  Vùng Việt Bắc

 • C

  Vùng Nam Trung Bộ

 • D

  Vùng Bắc Trung Bộ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn đầu tiên của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hội lồng tồng thường được tổ chức ở vùng Việt Bắc

Câu 2 :

Hội lồng tồng diễn ra vào thời điểm nào?

 • A

  Từ mùng Một đến mùng Ba tết Nguyên Đán

 • B

  Từ mùng Mười đến Rằm tháng Giêng

 • C

  Từ sau tết Nguyên Đán đến tết Thanh Minh

 • D

  Từ 23 tháng Chạp đến ngày 30 tết

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn đầu tiên của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hội lồng tồng diễn ra từ sau tết Nguyên đán đến tết Thanh minh

Câu 3 :

Lồng tồng tiếng Tày – Nùng có nghĩa là gì?

 • A

  Xuống đồng

 • B

  Lên thác

 • C

  Xuống núi

 • D

  Lên núi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn đầu tiên của văn bản

Lời giải chi tiết :

Lồng tồng tiếng Tày – Nùng có nghĩa là “xuống đồng”

Câu 4 :

Trong những ngày hội lồng tồng cầu mùa, vui xuân, dân làng mang cỗ đến cúng ai?

 • A

  Thần núi

 • B

  Thần nước

 • C

  Thần nông

 • D

  Thần mặt trời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn thứ hai của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong những ngày hội lồng tồng cầu mùa, vui xuân, dân làng mang cỗ đến cúng thần nông

Câu 5 :

Trong những trò chơi dân gian làm cho hội lồng tồng rộn rịp, đâu là trò chơi hấp dẫn nhất?

 • A

  Múa sử tử

 • B

  Tung còn

 • C

  Lượn lồng tồng

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn thứ hai của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong những trò chơi dân gian làm cho hội lồng tồng rộn rịp có đánh vật, kéo co, thi bắn, đua thuyền, biểu diễn võ dân tộc,.. nhưng hấp dẫn nhất là tung còn, múa sư tử và “lượn lồng tồng”.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nhân dịp hội lồng tồng, thanh niên gái trai tụ họp thành những đám hát lượn, hát đối đáp nhưng bài “lượn lồng tồng” để?

Cầu mùa màng

Cầu mưa

Chúc mừng dân làng được mọi sự may mắn tốt lành

Cầu nắng

Ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, của mùa xuân, của tình yêu, của cuộc sống lao động

Đáp án

Cầu mùa màng

Chúc mừng dân làng được mọi sự may mắn tốt lành

Ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, của mùa xuân, của tình yêu, của cuộc sống lao động

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Nhân dịp hội lồng tồng … cuộc sống lao động”

Lời giải chi tiết :

Nhân dịp hội lồng tồng, thanh niên gái trai tụ họp thành những đám hát lượn, hát đối đáp nhưng bài “lượn lồng tồng” để cầu mùa màng, chúc mừng dân làng được mọi sự may mắn tốt lành, ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, của mùa xuân, của tình yêu, của cuộc suống lao động.

Câu 7 :

Buổi hát lượn trong hội lồng tồng thường có hai phần, đó là?

 • A

  Lượn tuồng và lượn sương

 • B

  Lượn tuồng và hát chèo

 • C

  Hát sẩm và lượn sương

 • D

  Hát sẩm và lượn tuồng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Buổi hát lượn trong hội lồng tồng … gửi gắm tình yêu”

Lời giải chi tiết :

Buổi hát lượn trong hội lồng tồng thường có hai phần, đó là lượn tuồng và lượn sương

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Lượn sương” gồm những bài hát cổ điển mà gái trai phải học thuộc lòng để hát kể cho nhau nghe về những cảnh đẹp của quê hương mường bản, những câu chuyện mượn trong cổ tích, truyền thuyết, những cảnh sinh hoạt sản xuất trong bốn mùa, mười hai tháng,…”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Buổi hát lượn trong hội lồng tồng … gửi gắm tình yêu”

Lời giải chi tiết :

“Lượn tuồng” gồm những bài hát cổ điển mà gái trai phải học thuộc lòng để hát kể cho nhau nghe về những cảnh đẹp của quê hương mường bản, những câu chuyện mượn trong cổ tích, truyền thuyết, những cảnh sinh hoạt sản xuất trong bốn mùa, mười hai tháng,…”

Câu 9 :

“Lượn sương” thường sáng tác tại chỗ theo cảm hứng để gái trai làm gì?

 • A

  Kể cho nhau nghe về những cảnh đẹp của quê hương mường bản

 • B

  Kể cho nhau nghe những câu chuyện mượn trong cổ tích

 • C

  Đặt vấn đề yêu đương và trực tiếp thổ lộ tình cảm với nhau

 • D

  Kể cho nhau những cảnh sinh hoạt sản xuất trong bốn mùa, mười hai tháng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Sau phần “lượn tuồng”…tình cảm với nhau”

Lời giải chi tiết :

“Lượn sương” thường sáng tác tại chỗ theo cảm hứng để gái trai đặt vấn đề yêu đương và trực tiếp thổ lộ tình cảm với nhau

Câu 10 :

Người dân gửi gắm mong ước gì khi tổ chức hội lồng tồng?

 • A

  Mong ước mưa thuận gió hòa

 • B

  Mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu

 • C

  Chăn nuôi thuận lợi, đời sống ấm no

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Hội lồng tồng thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, chăn nuôi thuận lợi, đời sống no đủ.

close