Trắc nghiệm Lý thuyết về từ láy Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Từ láy là gì?

 • A

  Là những từ có sự đối xứng âm với nhau

 • B

  Là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

 • C

  Là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Từ láy được chia thành mấy loại?

 • A

  5 loại

 • B

  4 loại

 • C

  3 loại

 • D

  2 loại

Câu 3 :

Đâu là hai loại của từ láy?

 • A

  Đẳng lập – chính phụ

 • B

  Bộ phận – toàn bộ

 • C

  Trực tiếp – gián tiếp

 • D

  Đẳng lập – bộ phận

Câu 4 :

Trong từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về:

 • A

  Phần vần

 • B

  Phụ âm đầu

 • C

  Nguyên âm

 • D

  Đáp án A và B

Câu 5 :

Từ láy có thể được tạo như thế nào?

 • A

  Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh

 • B

  Tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 6 :

Trong tiếng Việt, từ láy có độ dài tối thiểu bao nhiêu tiếng?

 • A

  Hai tiếng

 • B

  Ba tiếng

 • C

  Bốn tiếng

 • D

  Năm tiếng

Câu 7 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ láy sau vào cột phù hợp:

mênh mông

chênh vênh

xinh xắn

liu diu

ngơ ngác

lao xao

mếu máo

miên man

liêu xiêu

Láy âm
Láy vần
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền các từ láy sau vào chỗ trống thích hợp:

man mác
ngai ngái
lộp bộp
xào xạc
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi ..... , gió thổi lá cây ..... khắp sân. Bầu trời tối sầm sì, một mùi hương ..... bốc lên, ..... của những trận mưa mới đầu mùa.
Câu 9 :

Trong những từ ngữ sau, từ nào KHÔNG phải từ láy?

 • A

  Xào xạc

 • B

  Chênh vênh

 • C

  Nghi ngờ

 • D

  Dễ dàng

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định từ láy trong đoạn văn sau:

Ôi chao!

Chú

chuồn chuồn

nước

mới đẹp làm sao.

Màu vàng

trên lưng chú

lấp lánh

Bốn cái cánh

mỏng

như giấy bòng.

Cái đầu

tròn

và hai con mắt

long lanh

như thủy tinh.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ láy là gì?

 • A

  Là những từ có sự đối xứng âm với nhau

 • B

  Là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

 • C

  Là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Từ láy là những từ có tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp có tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

Câu 2 :

Từ láy được chia thành mấy loại?

 • A

  5 loại

 • B

  4 loại

 • C

  3 loại

 • D

  2 loại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Từ láy được chia thành 2 loại: láy bộ phận và láy toàn bộ

Câu 3 :

Đâu là hai loại của từ láy?

 • A

  Đẳng lập – chính phụ

 • B

  Bộ phận – toàn bộ

 • C

  Trực tiếp – gián tiếp

 • D

  Đẳng lập – bộ phận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Từ láy được chia thành 2 loại: láy bộ phận và láy toàn bộ

Câu 4 :

Trong từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về:

 • A

  Phần vần

 • B

  Phụ âm đầu

 • C

  Nguyên âm

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Trong từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phần vần và phụ âm đầu.

Câu 5 :

Từ láy có thể được tạo như thế nào?

 • A

  Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh

 • B

  Tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Nghĩa của từ láy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng. Trong trường hợp từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc (tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh

Câu 6 :

Trong tiếng Việt, từ láy có độ dài tối thiểu bao nhiêu tiếng?

 • A

  Hai tiếng

 • B

  Ba tiếng

 • C

  Bốn tiếng

 • D

  Năm tiếng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

Trong tiếng Việt, từ láy có độ dài tối thiểu là hai tiếng và tối đa là bốn tiếng. Tuy nhiên, từ láy hai tiếng là loại từ láy tiêu biểu của tiếng Việt

Câu 7 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ láy sau vào cột phù hợp:

mênh mông

chênh vênh

xinh xắn

liu diu

ngơ ngác

lao xao

mếu máo

miên man

liêu xiêu

Láy âm
Láy vần
Đáp án
Láy âm
Láy vần

mênh mông

xinh xắn

ngơ ngác

mếu máo

miên man

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :
Láy âm Láy vần
Mênh mông, xinh xắn, ngơ ngác, mếu máo, miên man Chênh vênh, liu diu, lao xao, liêu xiêu
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền các từ láy sau vào chỗ trống thích hợp:

man mác
ngai ngái
lộp bộp
xào xạc
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi ..... , gió thổi lá cây ..... khắp sân. Bầu trời tối sầm sì, một mùi hương ..... bốc lên, ..... của những trận mưa mới đầu mùa.
Đáp án
man mác
ngai ngái
lộp bộp
xào xạc
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi
lộp bộp
, gió thổi lá cây
xào xạc
khắp sân. Bầu trời tối sầm sì, một mùi hương
ngai ngái
bốc lên,
man mác
của những trận mưa mới đầu mùa.
Lời giải chi tiết :

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp bộp, gió thổi lá cây xào xạc khắp sân. Bầu trời tối sầm sì, một mùi hương ngai ngái bốc lên, man mác của những trận mưa mới đầu mùa

Câu 9 :

Trong những từ ngữ sau, từ nào KHÔNG phải từ láy?

 • A

  Xào xạc

 • B

  Chênh vênh

 • C

  Nghi ngờ

 • D

  Dễ dàng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy ôn lại kiến thức về từ láy

Lời giải chi tiết :

“nghi ngờ” là một từ ghép đẳng lập, không phải từ láy

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định từ láy trong đoạn văn sau:

Ôi chao!

Chú

chuồn chuồn

nước

mới đẹp làm sao.

Màu vàng

trên lưng chú

lấp lánh

Bốn cái cánh

mỏng

như giấy bòng.

Cái đầu

tròn

và hai con mắt

long lanh

như thủy tinh.

Đáp án

Ôi chao!

Chú

chuồn chuồn

nước

mới đẹp làm sao.

Màu vàng

trên lưng chú

lấp lánh

Bốn cái cánh

mỏng

như giấy bòng.

Cái đầu

tròn

và hai con mắt

long lanh

như thủy tinh.

Lời giải chi tiết :

Các từ láy: chuồn chuồn, lấp lánh, long lanh

close