Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Hà Thủy Nguyên Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Hà Thủy Nguyên tên thật là gì?

 • A
  Lê Phương Nguyên
 • B
  Nguyễn Thị Phương Thảo
 • C
  Nguyễn Minh Châu
 • D
  Nguyễn Trung Thành
Câu 2 :

Hà Thủy Nguyên sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1984
 • B
  1985
 • C
  1986
 • D
  1987
Câu 3 :

Hà Thủy Nguyên là người sáng lập và quản lý đơn vị nào?

 • A
  Book Hunter Club
 • B
  Curoul Entertainment
 • C
  SuperTeen
 • D
  Event Gurus Pte Ltd
Câu 4 :

Hà Thủy Nguyên đã xuất bản tiểu thuyết dày 1000 trang có tên “Điệu nhạc trần gian” năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  19 tuổi
 • B
  18 tuổi
 • C
  17 tuổi
 • D
  16 tuổi
Câu 5 :

Bên cạnh việc văn chương, Hà Thủy Nguyên còn hoạt động ở lĩnh vực nào?

 • A
  Đạo diễn
 • B
  Biên kịch
 • C
  Ca sĩ
 • D
  Nhà báo
Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Hà Thủy Nguyên?

 • A
  Đi săn màu thu
 • B
  Thiên mã
 • C
  Chạng vạng
 • D
  Thiên địa phong trần

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Hà Thủy Nguyên tên thật là gì?

 • A
  Lê Phương Nguyên
 • B
  Nguyễn Thị Phương Thảo
 • C
  Nguyễn Minh Châu
 • D
  Nguyễn Trung Thành

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Hà Thủy Nguyên tên thật là Nguyễn Thị Phương Thảo

Câu 2 :

Hà Thủy Nguyên sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1984
 • B
  1985
 • C
  1986
 • D
  1987

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hà Thủy Nguyên sinh năm 1986

Câu 3 :

Hà Thủy Nguyên là người sáng lập và quản lý đơn vị nào?

 • A
  Book Hunter Club
 • B
  Curoul Entertainment
 • C
  SuperTeen
 • D
  Event Gurus Pte Ltd

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hà Thủy Nguyên là người sáng lập và quản lý Book Hunter Club - một nhóm hỗ trợ và trao đổi về học thuật và sáng tạo

Câu 4 :

Hà Thủy Nguyên đã xuất bản tiểu thuyết dày 1000 trang có tên “Điệu nhạc trần gian” năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  19 tuổi
 • B
  18 tuổi
 • C
  17 tuổi
 • D
  16 tuổi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hà Thủy Nguyên đã xuất bản tiểu thuyết dày 1000 trang có tên “Điệu nhạc trần gian” năm 16 tuổi và sau đó là các tác phẩm “Cầm Thư Quán”, “Thiên Mã”, “Bên kia cánh cửa”

Câu 5 :

Bên cạnh việc văn chương, Hà Thủy Nguyên còn hoạt động ở lĩnh vực nào?

 • A
  Đạo diễn
 • B
  Biên kịch
 • C
  Ca sĩ
 • D
  Nhà báo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Bên cạnh việc văn chương, Hà Thủy Nguyên còn viết kịch bản cho các phim “Vòng nguyệt quế”, “Blog nàng dâu”, “Rubic tình yêu”, “Nếp nhà”…

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Hà Thủy Nguyên?

 • A
  Đi săn màu thu
 • B
  Thiên mã
 • C
  Chạng vạng
 • D
  Thiên địa phong trần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chạng vạng không phải sáng tác của Hà Thủy Nguyên mà là của nhà văn Mỹ Stephenie Meyer

close