Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Huỳnh Như Phương Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác giả Huỳnh Như Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1955
 • B
  1956
 • C
  1957
 • D
  1958

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Huỳnh Như Phương (1955)

Câu hỏi 2 :

Huỳnh Như Phương quê ở đâu?

 • A
  Quảng Bình
 • B
  Quảng Trị
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Quảng Ninh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Huỳnh Như Phương quê ở Quảng Ngãi

Câu hỏi 3 :

Phong cách sáng tác của Huỳnh Như Phương như thế nào?

 • A
  Không rộn ràng khái niệm, thuật ngữ
 • B
  Nhận định sắc bén nhưng điềm đạm
 • C
  Văn phong mềm mại nhưng quả quyết
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của ông không rộn ràng khái niệm không rộn ràng thuật ngữ mà chinh phục người đọc bằng những nhận định sắc bén nhưng điềm đạm với một kiểu văn phong mềm mại nhưng quả quyết

Câu hỏi 4 :

Đâu là sáng tác của Huỳnh Như Phương?

 • A
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • B
  Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biến
 • D
  Tiếng nói của xung đột

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn là sáng tác của Huỳnh Như Phương

Câu hỏi 5 :

Đâu không phải sáng tác của Huỳnh Như Phương?

 • A
   Dẫn vào tác phẩm văn chương
 • B
  Tiếng nói của xung đột
 • C
  Hãy cầm lấy và đọc
 • D
  Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói của xung đột là sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép

close