Trắc nghiệm Phân tích Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ kể lại câu chuyện của những nhân vật nào?

 • A

  Hai mẹ con và hai bố con

 • B

  Hai người bạn và hai anh em

 • C

  Hai bố con và hai chú cháu

 • D

  Hai bà cháu và hai chị em

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, người bố đã dạy con cảm nhận những bông hoa trong vườn bằng những giác quan nào?

Khứu giác

Thị giác

Cảm giác

Thính giác

Xúc giác

Câu 3 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, chi tiết ngửi hoa và đoán tên loài hoa là cách cảm nhận bằng giác quan nào?

 • A

  Khứu giác

 • B

  Cảm giác

 • C

  Xúc giác

 • D

  Thị giác

Câu 4 :

Để nhận vị trí từ tiếng kêu cứu của Tí, nhân vật “tôi” đã sử dụng giác quan gì?

 • A

  Xúc giác

 • B

  Thị giác

 • C

  Thính giác

 • D

  Khứu giác

Câu 5 :

Trò chơi về xúc giác tại vườn hoa đã đem đến điều gì cho cậu bé trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ?

 • A

  Cậu bé thấu hiểu hơn về các thành viên trong gia đình mình

 • B

  Cậu bé nhận diện được tất cả các loài hoa của đất nước

 • C

  Cậu trở nên thông minh và hiểu biết hơn

 • D

  Cậu đã thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi trong vườn

Câu 6 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật “tôi” được chú Hùng khen là?

 • A

  Có đôi tay tài hoa

 • B

  Có con mắt thần

 • C

  Có chiếc mũi tuyệt đỉnh

 • D

  Có bộ não thiên tài

Câu 7 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật Tí thường đem tặng bố của nhân vật “tôi” món quà gì?

 • A

  Những trái ổi

 • B

  Những quả trứng gà

 • C

  Những bông hoa hồng

 • D

  Những hạt đỗ đen

Câu 8 :

Vì sao người bố ít khi ăn ổi nhưng vì nhân vật Tí, người bố đã ăn?

 • A

  Vì hoàn cảnh nghèo khó nên nhân vật bố ít khi mua ổi, được Tí đem tặng mới ăn

 • B

  Vì nể nang không nỡ từ chối Tí

 • C

  Vì người bố không cưỡng lại được trước món quà

 • D

  Vì người bố thương Tí

Câu 9 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, món quà mà nhân vật “tôi” nhận được là gì?

 • A

  Những trái ổi Tí cho và những đóa hoa

 • B

  Những đóa hoa

 • C

  Người bố và những trái ổi

 • D

  Những đóa hoa và người bố

Câu 10 :

Trong câu chuyện Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, câu văn: “Những bông hoa chính là người đưa đường” đã cho ta hiểu điều gì?

 • A

  Bông hoa là những vật đẹp đẽ nhất trên thế giới

 • B

  Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu thiếu hoa

 • C

  Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

 • D

  Một món quà bao giờ cũng đẹp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ kể lại câu chuyện của những nhân vật nào?

 • A

  Hai mẹ con và hai bố con

 • B

  Hai người bạn và hai anh em

 • C

  Hai bố con và hai chú cháu

 • D

  Hai bà cháu và hai chị em

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ kể lại câu chuyện của hai bố con và hai chú cháu

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, người bố đã dạy con cảm nhận những bông hoa trong vườn bằng những giác quan nào?

Khứu giác

Thị giác

Cảm giác

Thính giác

Xúc giác

Đáp án

Khứu giác

Thính giác

Xúc giác

Câu 3 :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, chi tiết ngửi hoa và đoán tên loài hoa là cách cảm nhận bằng giác quan nào?

 • A

  Khứu giác

 • B

  Cảm giác

 • C

  Xúc giác

 • D

  Thị giác

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết về cách cảm nhận loài hoa

Lời giải chi tiết :

Văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, ngửi hoa và đoán tên loài hoa là cách cảm nhận bằng khứu giác

Câu 4 :

Để nhận vị trí từ tiếng kêu cứu của Tí, nhân vật “tôi” đã sử dụng giác quan gì?

 • A

  Xúc giác

 • B

  Thị giác

 • C

  Thính giác

 • D

  Khứu giác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết nhân vật Tí bị ngã xuống sông

Lời giải chi tiết :

Để nhận vị trí từ tiếng kêu cứu của Tí, nhân vật “tôi” đã sử dụng thính giác

Câu 5 :

Trò chơi về xúc giác tại vườn hoa đã đem đến điều gì cho cậu bé trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ?

 • A

  Cậu bé thấu hiểu hơn về các thành viên trong gia đình mình

 • B

  Cậu bé nhận diện được tất cả các loài hoa của đất nước

 • C

  Cậu trở nên thông minh và hiểu biết hơn

 • D

  Cậu đã thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi trong vườn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trò chơi về xúc giác tại vườn hoa giúp cậu bé thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi trong vườn

Câu 6 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật “tôi” được chú Hùng khen là?

 • A

  Có đôi tay tài hoa

 • B

  Có con mắt thần

 • C

  Có chiếc mũi tuyệt đỉnh

 • D

  Có bộ não thiên tài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết nhân vật “tôi” với chú Hùng

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật “tôi” được chú Hùng khen là có con mắt thần

Câu 7 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật Tí thường đem tặng bố của nhân vật “tôi” món quà gì?

 • A

  Những trái ổi

 • B

  Những quả trứng gà

 • C

  Những bông hoa hồng

 • D

  Những hạt đỗ đen

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật Tí thường đem tặng bố của nhân vật “tôi” những trái ổi vừa to vừa mềm

Câu 8 :

Vì sao người bố ít khi ăn ổi nhưng vì nhân vật Tí, người bố đã ăn?

 • A

  Vì hoàn cảnh nghèo khó nên nhân vật bố ít khi mua ổi, được Tí đem tặng mới ăn

 • B

  Vì nể nang không nỡ từ chối Tí

 • C

  Vì người bố không cưỡng lại được trước món quà

 • D

  Vì người bố thương Tí

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Người bố ít khi ăn ổi nhưng vì nhân vật Tí, người bố đã ăn vì người bố không cưỡng được trước món quà

Câu 9 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, món quà mà nhân vật “tôi” nhận được là gì?

 • A

  Những trái ổi Tí cho và những đóa hoa

 • B

  Những đóa hoa

 • C

  Người bố và những trái ổi

 • D

  Những đóa hoa và người bố

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, món quà mà nhân vật “tôi” nhận được là những đóa hoa và người bố

Câu 10 :

Trong câu chuyện Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, câu văn: “Những bông hoa chính là người đưa đường” đã cho ta hiểu điều gì?

 • A

  Bông hoa là những vật đẹp đẽ nhất trên thế giới

 • B

  Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu thiếu hoa

 • C

  Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

 • D

  Một món quà bao giờ cũng đẹp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong câu chuyện Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, câu văn: “Những bông hoa chính là người đưa đường” đã cho ta hiểu: Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

close