Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Quê hương Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người ở quê hương ông?

 • A

  Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương

 • B

  Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã và đau xót, thương cảm

 • C

  Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 2 :

Nội dung của hai câu thơ sau là gì?

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:

         Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông

 • A

  Giới thiệu vẻ đẹp của làng quê nhà thơ

 • B

  Miêu tả cảnh sinh hoạt của người dân làng chài

 • C

  Giới thiệu nghề nghiệp, vị trí địa lí của làng quê nhà thơ

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 3 :

Trong đoạn thơ từ câu 4 đến câu 8 bài Quê hương, tác giả nói đến cảnh gì?

 • A

  Cảnh đoàn thuyền ra khơi

 • B

  Cảnh đón thuyền cá về bến

 • C

  Cảnh đánh cá ngoài khơi

 • D

  Cảnh đợi chờ thuyền cá của người dân làng chài

Câu 4 :

Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt Trường Giang”

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  A và B sai

 • D

  A và B đúng

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Câu thơ nào miêu tả nét ngoại hình đặc trưng của dân chài lưới?

“Ngày hôm sau, ồn ào bên bến đỗ


Khắp dân làng tấp nập đón ghe về


“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,


Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.


Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,


Cả thân hình nồng thở vị xa xăm


Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm


Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

Câu 6 :

Tế Hanh đã so sánh “cánh buồm” với hình ảnh nào?

 • A

  Con tuấn mã

 • B

  Mảnh hồn làng

 • C

  Quê hương

 • D

  Dân làng

Câu 7 :

Xác định nội dung của đoạn thơ sau:

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

      Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi

      Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”

 • A

  Tâm trạng yêu đời, hăng say lao động của tác giả

 • B

  Tâm trạng luyến tiếc của tác giả khi không được cùng đoàn thuyền ra khơi đánh cá

 • C

  Miêu tả những vẻ đẹp về màu sắc của biển quê hương

 • D

  Nỗi nhớ làng chài của người con tha hương

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng: “Trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh đã sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp, bay bổng và biện pháp nhân hóa độc đáo, thổi linh hồn cho sự vật khiến cho sự vật có một vẻ đẹp, có một ý nghĩa”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người ở quê hương ông?

 • A

  Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương

 • B

  Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã và đau xót, thương cảm

 • C

  Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Tình cảm của Tế Hanh đối với quê hương là tình cảm yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương

Câu 2 :

Nội dung của hai câu thơ sau là gì?

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:

         Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông

 • A

  Giới thiệu vẻ đẹp của làng quê nhà thơ

 • B

  Miêu tả cảnh sinh hoạt của người dân làng chài

 • C

  Giới thiệu nghề nghiệp, vị trí địa lí của làng quê nhà thơ

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu thơ và xác định nội dung

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ giới thiệu nghề nghiệp, vị trí địa lí của làng quê nhà thơ

Câu 3 :

Trong đoạn thơ từ câu 4 đến câu 8 bài Quê hương, tác giả nói đến cảnh gì?

 • A

  Cảnh đoàn thuyền ra khơi

 • B

  Cảnh đón thuyền cá về bến

 • C

  Cảnh đánh cá ngoài khơi

 • D

  Cảnh đợi chờ thuyền cá của người dân làng chài

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn thơ từ câu 4 đến câu 8 bài Quê hương, tác giả nói đến cảnh đánh cá ngoài khơi

Câu 4 :

Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt Trường Giang”

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  A và B sai

 • D

  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu thơ và xác định biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ sử dụng hai biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Câu thơ nào miêu tả nét ngoại hình đặc trưng của dân chài lưới?

“Ngày hôm sau, ồn ào bên bến đỗ


Khắp dân làng tấp nập đón ghe về


“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,


Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.


Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,


Cả thân hình nồng thở vị xa xăm


Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm


Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

Đáp án

“Ngày hôm sau, ồn ào bên bến đỗ


Khắp dân làng tấp nập đón ghe về


“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,


Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.


Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,


Cả thân hình nồng thở vị xa xăm


Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm


Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

Phương pháp giải :

Đọc và xác định câu thơ miêu tả ngoại hình đặc trưng của dân chài lưới

Lời giải chi tiết :

Câu thơ miêu tả nét ngoại hình đặc trưng của dân chài lưới:

"Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm"

Câu 6 :

Tế Hanh đã so sánh “cánh buồm” với hình ảnh nào?

 • A

  Con tuấn mã

 • B

  Mảnh hồn làng

 • C

  Quê hương

 • D

  Dân làng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc và xác định hình ảnh được so sánh

Lời giải chi tiết :

Tế Hanh đã so sánh “cánh buồm” với hình ảnh “mảnh hồn làng”

Câu 7 :

Xác định nội dung của đoạn thơ sau:

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

      Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi

      Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”

 • A

  Tâm trạng yêu đời, hăng say lao động của tác giả

 • B

  Tâm trạng luyến tiếc của tác giả khi không được cùng đoàn thuyền ra khơi đánh cá

 • C

  Miêu tả những vẻ đẹp về màu sắc của biển quê hương

 • D

  Nỗi nhớ làng chài của người con tha hương

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ và xác định nội dung

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ viết về nỗi nhớ làng chài của người con tha hương

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng: “Trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh đã sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp, bay bổng và biện pháp nhân hóa độc đáo, thổi linh hồn cho sự vật khiến cho sự vật có một vẻ đẹp, có một ý nghĩa”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
close