Trắc nghiệm Tìm hiểu về Thành ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A
  Là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
 • B
  Là những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
 • C
  Là những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Phụ ngữ
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 3 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A
  Vắt cổ chày ra nước
 • B
  Chó ăn đá, gà ăn sỏi
 • C
  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
 • D
  Lanh chanh như hành không muối
Câu 4 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A
  Đeo nhạc cho mèo
 • B
  Đẽo cày giữa đường
 • C
  Ếch ngồi đáy giếng
 • D
  Thầy bói xem voi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A
  Là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
 • B
  Là những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
 • C
  Là những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Phụ ngữ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc phụ ngữ

Câu 3 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A
  Vắt cổ chày ra nước
 • B
  Chó ăn đá, gà ăn sỏi
 • C
  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
 • D
  Lanh chanh như hành không muối

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem xét câu nào không phải thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu C là ca dao

Câu 4 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A
  Đeo nhạc cho mèo
 • B
  Đẽo cày giữa đường
 • C
  Ếch ngồi đáy giếng
 • D
  Thầy bói xem voi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các truyện ngụ ngôn đã học ở lớp 6 và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đeo nhạc cho mèo là đáp án chính xác

close