Trắc nghiệm Phân tích văn bản Hãy cầm lấy và đọc Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Hãy cầm lấy và đọc ra đời năm bao nhiêu?

 • A
  2014
 • B
  2015
 • C
  2016
 • D
  2017
Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Bút kí
 • C
  Thơ ca
 • D
  Nhật dụng
Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Miêu tả
Câu 4 :

Thông điệp của văn bản là gì?

 • A
  Hãy học cách phòng tránh đuối nước
 • B
  Hãy đọc sách, tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách
 • C
  Hãy học cách đọc sách hiệu quả
 • D
  Hãy trồng cây bảo vệ môi trường
Câu 5 :

Phần 1 từ đầu đến “không dễ nhận ra” nêu nội dung gì?

 • A
  Tầm quan trọng của việc đọc sách
 • B
  Khẳng định vai trò của sách trong thế giới hiện đại
 • C
  Biện pháp khắc phục sự sa sút văn hóa đọc, kêu gọi mọi người nên đọc sách
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Xác định nội dung của đoạn văn sau:

  Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động về sự sa sút của văn hóa đọc. Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện: chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai điều này tác động qua lại với nhau. Nếu chỉ có những cuốn sách dở thì hiển nhiên người đọc sẽ hờ hững. Ngược lại, nếu người đọc không được chuẩn bị nền tảng văn hóa cần thiết thì dù sách hay bao nhiêu vẫn là vô ích.

  […] Sách sinh ra không phải để được trưng bày, khoe của hay làm dáng. Sách cũng không nên trở thành một cổ vật rêu phong. Sách là để “lần giở trước đèn”.

  Tolle et lege. Xin hãy cầm lấy và đọc

 • A
  Tầm quan trọng của việc đọc sách
 • B
  Khẳng định vai trò của sách trong thế giới hiện đại
 • C
  Biện pháp khắc phục sự sa sút văn hóa đọc, kêu gọi mọi người nên đọc sách
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 7 :

Văn bản tập trung bàn vào vấn đề gì?

 • A
  Bàn về cách để trông cây
 • B
  Bàn về cách ghi chép hiệu quả
 • C
  Bàn về cách phòng tránh đuối nước
 • D
  Bàn về việc đọc sách

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Hãy cầm lấy và đọc ra đời năm bao nhiêu?

 • A
  2014
 • B
  2015
 • C
  2016
 • D
  2017

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Hãy cầm lấy và đọc ra đời năm 2016

Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Bút kí
 • C
  Thơ ca
 • D
  Nhật dụng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại văn bản nhật dụng

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Miêu tả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, giọng điệu

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Câu 4 :

Thông điệp của văn bản là gì?

 • A
  Hãy học cách phòng tránh đuối nước
 • B
  Hãy đọc sách, tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách
 • C
  Hãy học cách đọc sách hiệu quả
 • D
  Hãy trồng cây bảo vệ môi trường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản rút ra thông điệp văn bản

Lời giải chi tiết :

“Hãy cầm lấy và đọc” như một lời nhắn nhủ trân trọng tới độc giả hãy đọc sách, tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách, hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một trung gian nào

Câu 5 :

Phần 1 từ đầu đến “không dễ nhận ra” nêu nội dung gì?

 • A
  Tầm quan trọng của việc đọc sách
 • B
  Khẳng định vai trò của sách trong thế giới hiện đại
 • C
  Biện pháp khắc phục sự sa sút văn hóa đọc, kêu gọi mọi người nên đọc sách
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Phần 1 (Từ đầu đến “không dễ nhận ra”): Tầm trong trọng của việc đọc sách.

Câu 6 :

Xác định nội dung của đoạn văn sau:

  Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động về sự sa sút của văn hóa đọc. Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện: chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai điều này tác động qua lại với nhau. Nếu chỉ có những cuốn sách dở thì hiển nhiên người đọc sẽ hờ hững. Ngược lại, nếu người đọc không được chuẩn bị nền tảng văn hóa cần thiết thì dù sách hay bao nhiêu vẫn là vô ích.

  […] Sách sinh ra không phải để được trưng bày, khoe của hay làm dáng. Sách cũng không nên trở thành một cổ vật rêu phong. Sách là để “lần giở trước đèn”.

  Tolle et lege. Xin hãy cầm lấy và đọc

 • A
  Tầm quan trọng của việc đọc sách
 • B
  Khẳng định vai trò của sách trong thế giới hiện đại
 • C
  Biện pháp khắc phục sự sa sút văn hóa đọc, kêu gọi mọi người nên đọc sách
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Biện pháp khắc phục sự sa sút văn hóa đọc, kêu gọi mọi người nên đọc sách

Câu 7 :

Văn bản tập trung bàn vào vấn đề gì?

 • A
  Bàn về cách để trông cây
 • B
  Bàn về cách ghi chép hiệu quả
 • C
  Bàn về cách phòng tránh đuối nước
 • D
  Bàn về việc đọc sách

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản tập trung vào vấn đề bàn về việc đọc sách

close