Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Võ Quảng Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà thơ Võ Quảng?

 • A

  1915-2007

 • B

  1920-2006

 • C

  1915-2005

 • D

  1920-2007

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trong SGK trang 26 hoặc tìm hiểu qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Võ Quảng sinh năm 1920 và mất năm 2007

Câu hỏi 2 :

Địa danh nào là quê quán của nhà thơ Võ Quảng?

 • A

  Quảng Bình

 • B

  Quảng Nam

 • C

  Quảng Trị

 • D

  Quảng Ngãi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trong SGK trang 26 hoặc tìm hiểu qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Lời giải chi tiết:

Nhà thơ Võ Quảng (1920-2007) quê ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Câu hỏi 3 :

Nhà thơ Võ Quảng dành trọn tình yêu, tài năng và tâm huyết cho đối tượng nào trong xã hội?

 • A

  Người lính

 • B

  Phụ nữ

 • C

  Trẻ em

 • D

  Lãnh tụ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trong SGK trang 26 hoặc tìm hiểu qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Một đời cầm bút, Võ Quảng đã dành trọn tình yêu, tài năng và tâm huyết cho trẻ em.

Câu hỏi 4 :

Thơ viết cho thiếu nhi của Võ Quảng có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Giản dị, trong sáng gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo

 • B

  Sắc sảo, trừu tượng gợi nhiều sự liên tưởng bất ngờ, độc đáo

 • C

  Mơ mộng, huyền ảo gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo

 • D

  Sôi nổi, tươi vui gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trong SGK trang 26 hoặc tìm hiểu qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Một đời cầm bút, Võ Quảng đã dành trọn tình yêu, tài năng và tâm huyết cho trẻ em. Thơ viết cho thiếu nhi của Võ Quảng giản dị, trong sáng; gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo.

Câu hỏi 5 :

Nhà thơ Võ Quảng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  2005

 • B

  2006

 • C

  2007

 • D

  2008

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trong SGK trang 26 hoặc tìm hiểu qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm  2007, Võ Quảng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Câu hỏi 6 :

Võ Quảng là người đầu tiên dịch tác phẩm nào sang tiếng Việt dưới bút danh Hoàng Huy năm 1959

 • A

  Tình yêu và thù hận

 • B

  Đôn Ki-hô-tê

 • C

  Hoàng tử bé

 • D

  Tôi yêu em

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo trên sách báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Võ Quảng là người đầu tiên dịch tác phẩm Đôn Ki-hô-tê sang tiếng Việt dưới bút danh Hoàng Huy năm 1959

close