Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Cuộc chạm trán trên đại dương Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Cuộc chạm trán trên đại dương được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • B
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • C
  Xưởng Sô-cô-la
 • D
  Một ngày của Ích-chi-an
Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại truyện nào?

 • A
  Truyện cười
 • B
  Truyện trinh thám
 • C
  Truyện ma
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng
Câu 3 :

Truyện thể hiện khát vọng gì của tác giả nói riêng, của con người nói chung

 • A
  Khát vọng chinh phục đại dương
 • B
  Khát vọng chinh phục lòng trái đất
 • C
  Khát vọng chinh phục vũ trụ
 • D
  Khát vọng chinh phục khu rừng kì bí
Câu 4 :

Văn bản được chia thành mấy phần?

 • A
  5 phần
 • B
  4 phần
 • C
  3 phần
 • D
  2 phần
Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh
Câu 6 :

Theo nhân vật “tôi”, “con cá thiết kình” có gì khác thường?

 • A
  Nó có màu xanh
 • B
  Nó có cánh
 • C
  Nó biết nói
 • D
  Nó phát ra ánh điện
Câu 7 :

Báo cáo của những con tàu nào đã cường điệu kích thước của “con cá”?

 • A
  Hen-vơ-chi-a và San-nông
 • B
  Hen-vơ-chi-a và Nau-ti-lúyt
 • C
  San-nông và Nau-ti-lúyt
 • D
  San-nông và Háp
Câu 8 :

“Con cá thiết kình” thực chất là gì?

 • A
  Chiếc máy bay
 • B
  Chiếc tàu ngầm
 • C
  Ngọn hải đăng
 • D
  Khinh khí cầu
Câu 9 :

Văn bản là cuộc chạm trán với tàu ngầm của những nhân vật nào?

 • A
  A-rôn-nác, Mác Oát-ni, Công-xây
 • B
  A-rôn-nác, Mác Oát-ni, Nét Len
 • C
  A-rôn-nác, Công-xây, Nét Len
 • D
  Mác Oát-ni, Công-xây, Nét Len

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Cuộc chạm trán trên đại dương được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • B
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • C
  Xưởng Sô-cô-la
 • D
  Một ngày của Ích-chi-an

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cuộc chạm trán trên đại dương được trích từ tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển (1868)

Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại truyện nào?

 • A
  Truyện cười
 • B
  Truyện trinh thám
 • C
  Truyện ma
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng

Câu 3 :

Truyện thể hiện khát vọng gì của tác giả nói riêng, của con người nói chung

 • A
  Khát vọng chinh phục đại dương
 • B
  Khát vọng chinh phục lòng trái đất
 • C
  Khát vọng chinh phục vũ trụ
 • D
  Khát vọng chinh phục khu rừng kì bí

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện thể hiện khát vọng chinh phục đại dương, chinh phục khoa học của con người

Câu 4 :

Văn bản được chia thành mấy phần?

 • A
  5 phần
 • B
  4 phần
 • C
  3 phần
 • D
  2 phần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại bố cục, nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “nhưng nó vẫn phớt lờ”): Sự xuất hiện của cá thiết kình.

- Phần 2 (tiếp theo đến “khi rơi xuống nước”): Cuộc chạm trán trên biển.

- Phần 3 (còn lại): Con tàu ngầm xuất hiện.

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, giọng điệu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Câu 6 :

Theo nhân vật “tôi”, “con cá thiết kình” có gì khác thường?

 • A
  Nó có màu xanh
 • B
  Nó có cánh
 • C
  Nó biết nói
 • D
  Nó phát ra ánh điện

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Theo dõi phần đầu của văn bản, từ “Sáu giờ…” đến “giận dữ đến mức nào?

Lời giải chi tiết :

Theo nhân vật “tôi”, “con cá thiết kình” phát ra ánh điện

Câu 7 :

Báo cáo của những con tàu nào đã cường điệu kích thước của “con cá”?

 • A
  Hen-vơ-chi-a và San-nông
 • B
  Hen-vơ-chi-a và Nau-ti-lúyt
 • C
  San-nông và Nau-ti-lúyt
 • D
  San-nông và Háp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn từ “Cách chiếc tàu chiến một hải lí rưỡi…” đến “cả ba chiều”

Lời giải chi tiết :

Báo cáo của tàu Hen-vơ-chi-a và San-nông hơi cường điệu kích thước của “con cá”

Câu 8 :

“Con cá thiết kình” thực chất là gì?

 • A
  Chiếc máy bay
 • B
  Chiếc tàu ngầm
 • C
  Ngọn hải đăng
 • D
  Khinh khí cầu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý văn bản từ “Không còn nghi ngờ gì nữa…” đến “đồng ý với anh ta”

Lời giải chi tiết :

“Con cá thiết kình” thực chất là một chiếc tàu ngầm do con người tạo ra

Câu 9 :

Văn bản là cuộc chạm trán với tàu ngầm của những nhân vật nào?

 • A
  A-rôn-nác, Mác Oát-ni, Công-xây
 • B
  A-rôn-nác, Mác Oát-ni, Nét Len
 • C
  A-rôn-nác, Công-xây, Nét Len
 • D
  Mác Oát-ni, Công-xây, Nét Len

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản là cuộc chạm trán với tàu ngầm của những nhân vật: A-rôn-nác, Công-xây, Nét Len

close