Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Ngọc Thuần Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1970

 • B

  1971

 • C

  1972

 • D

  1973

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần?

 • A

  Bình Định

 • B

  Bình Dương

 • C

  Bình Xuyên

 • D

  Bình Thuận

Câu 3 :

Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Mang đến một thế giới trong trẻo, tươi mới, ấm áp, đầy chất thơ

 • B

  Lách sâu vào mảnh đất hiện thực để mà phê phán, để mà cải tạo

 • C

  Chất thơ hòa quyện với độ hoành tráng của núi rừng, của những con người bất khuất, kiên trung với quê hương, đất nước

 • D

  Phản ánh hiện thực khốc liệt của chiến tranh

Câu 4 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là thành viên của Hội văn học nào?

 • A

  Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 • B

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • C

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • D

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Câu 5 :

Nguyễn Ngọc Thuần là cây bút chuyên sáng tác cho đối tượng nào?

 • A

  Nông dân

 • B

  Trí thức

 • C

  Trẻ em

 • D

  Giới phê bình văn học

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần được độc giả rất yêu thích, các tác phẩm sau đây của ông được sáng tác vào năm nào?

Một thiên nằm mộng

Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Giăng giăng tơ nhện

2004

2000

2001

2003

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1970

 • B

  1971

 • C

  1972

 • D

  1973

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần?

 • A

  Bình Định

 • B

  Bình Dương

 • C

  Bình Xuyên

 • D

  Bình Thuận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần quê quán tại Tân Thiện – Hàm Tân, Bình Thuận

Câu 3 :

Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Mang đến một thế giới trong trẻo, tươi mới, ấm áp, đầy chất thơ

 • B

  Lách sâu vào mảnh đất hiện thực để mà phê phán, để mà cải tạo

 • C

  Chất thơ hòa quyện với độ hoành tráng của núi rừng, của những con người bất khuất, kiên trung với quê hương, đất nước

 • D

  Phản ánh hiện thực khốc liệt của chiến tranh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần mang đến một thế giới trong trẻo, tươi mới, ấm áp, đầy chất thơ.

Câu 4 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là thành viên của Hội văn học nào?

 • A

  Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 • B

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • C

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • D

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam

Câu 5 :

Nguyễn Ngọc Thuần là cây bút chuyên sáng tác cho đối tượng nào?

 • A

  Nông dân

 • B

  Trí thức

 • C

  Trẻ em

 • D

  Giới phê bình văn học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 63 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ngọc Thuần là cây bút chuyên sáng tác cho trẻ em

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần được độc giả rất yêu thích, các tác phẩm sau đây của ông được sáng tác vào năm nào?

Một thiên nằm mộng

Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Giăng giăng tơ nhện

2004

2000

2001

2003

Đáp án

Một thiên nằm mộng

2001

Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ

2003

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

2004

Giăng giăng tơ nhện

2000

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

- Một thiên nằm mộng (2001)

- Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ (2003)

- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (2004)

- Giăng giăng tơ nhện (2000)

close