Trắc nghiệm Phân tích văn bản Ếch ngồi đáy giếng Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Truyện cười
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Ngụ ngôn
Câu 2 :

Nhân vật chính trong truyện là những con vật nào sau đây?

 • A
  Con ruồi – con ếch
 • B
  Con trâu – con ếch
 • C
  Con ếch – con rùa
 • D
  Con vịt – con rùa
Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A
  Cái ao
 • B
  Cái giếng
 • C
  Bụi tre
 • D
  Bờ đê
Câu 4 :

Con ếch cảm thấy thế nào khi có thể ra khỏi giếng, nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành giếng?

 • A
  Sung sướng
 • B
  Nhàm chán
 • C
  Phấn khích
 • D
  Buồn bã
Câu 5 :

Theo rùa, cái vui lớn của biên đông là gì?

 • A
  Sóng to gió lớn
 • B
  Muôn ngàn sinh vật trù phú
 • C
  Không vì thời gain ngắn hay dài mà thay đổi, không vì mưa nhiều mà tăng giảm
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Biểu hiện của con ếch khi nghe về biển là gì?

 • A
  Ngạc nhiên
 • B
  Hoảng hốt
 • C
  Bối rối
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Truyện cười
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Ngụ ngôn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại ngụ ngôn

Câu 2 :

Nhân vật chính trong truyện là những con vật nào sau đây?

 • A
  Con ruồi – con ếch
 • B
  Con trâu – con ếch
 • C
  Con ếch – con rùa
 • D
  Con vịt – con rùa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện là con ếch và con rùa

Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A
  Cái ao
 • B
  Cái giếng
 • C
  Bụi tre
 • D
  Bờ đê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại chi tiết chỗ ở của con ếch

Lời giải chi tiết :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở trong cái giếng sụp

Câu 4 :

Con ếch cảm thấy thế nào khi có thể ra khỏi giếng, nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành giếng?

 • A
  Sung sướng
 • B
  Nhàm chán
 • C
  Phấn khích
 • D
  Buồn bã

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn văn thứ nhất của văn bản

Lời giải chi tiết :

Con ếch cảm thấy sung sướng khi có thể ra khỏi giếng, nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành giếng

Câu 5 :

Theo rùa, cái vui lớn của biên đông là gì?

 • A
  Sóng to gió lớn
 • B
  Muôn ngàn sinh vật trù phú
 • C
  Không vì thời gain ngắn hay dài mà thay đổi, không vì mưa nhiều mà tăng giảm
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Biển mênh mông, ngàn dặm đã thấm gì, sâu thăm thẳm, ngàn nhẫn đã thấm gì. Thời vua Vũ, cứ mười năm thì chín năm lụt, vậy mà mực nước ở biển không lên. Thời vua Thang, tám năm thì bảy năm hạn hán, vậy mà bờ biển không lùi ra xa. Không vì thời gian ngắn hay dài mà thay đổi, không vì mưa nhiều hay ít mà tăng giảm, đó là cái vui lớn của biển đông.”

Câu 6 :

Biểu hiện của con ếch khi nghe về biển là gì?

 • A
  Ngạc nhiên
 • B
  Hoảng hốt
 • C
  Bối rối
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Con ếch trong cái giếng sụp nghe vậy ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối

close