Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Con hổ có nghĩa Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhân vật trung tâm của truyện là nhân vật nào?

 • A
  Bà đỡ
 • B
  Bác tiều phu
 • C
  Con hổ
 • D
  Tất cả các nhân vật trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và xét xem ai là nhân vật thể hiện tư tưởng của truyện

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trung tâm của truyện là con hổ

Câu hỏi 2 :

Truyện Con hổ có nghĩa được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Người kể không xuất hiện => ngôi thứ ba

Câu hỏi 3 :

Nhận xét nào đúng với văn bản Con hổ có nghĩa?

 • A
  Là một văn bản mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người
 • B
  Là một truyện ngắn giàu chất trữ tình
 • C
  Là một tiểu thuyết lịch sử nhưng mang đậm chất trữ tình
 • D
  Là một truyện ngắn có yếu tố hồi kí và đậm chất trữ tình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện Con hổ có nghĩa mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người

Câu hỏi 4 :

Các biện pháp tu từ nổi vật nào được sử dụng trong văn bản?

 • A
  Nói quá
 • B
  So sánh và nhân hóa
 • C
  Hoán dụ và ẩn dụ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và xác định các biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa

Câu hỏi 5 :

Truyện viết về vấn đề chính nào?

 • A
  Người phụ ngữ tốt bụng
 • B
  Người nông dân lương thiện
 • C
  Xã hội đói kém, lầm than
 • D
  Sự báo ơn của con vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện viết về sự báo ơn của con vật

Câu hỏi 6 :

Nhận xét nào không đúng về truyện Con hổ có nghĩa?

 • A
  Truyện sử dụng những thủ pháp quen thuộc của truyện cười
 • B
  Truyện có nhiều tình tiết li kì
 • C
  Truyện thể hiện tình người lao động với loài vật
 • D
  Truyện mượn hình ảnh con vật, nói về con người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem truyện thuộc thể loại nào

Lời giải chi tiết :

Truyện không có thủ pháp của truyện cười

Câu hỏi 7 :

Truyện Con hổ có nghĩa đề cao triết lí sống nào?

 • A
  Dũng cảm
 • B
  Không tham lam
 • C
  Tri ân trọng nghĩa
 • D
  Giúp đỡ người khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản từ đó rút ra triết lí sống

Lời giải chi tiết :

Truyện Con hổ có nghĩa thuộc loại truyện hư cấu, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người

Câu hỏi 8 :

Nội dung nào được sử dụng nhiều trong truyện Con hổ có nghĩa?

 • A
  Đề cao tình cảm thủy chung của con người với nhau
 • B
  Đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biến trân trọng nghĩa tình
 • C
  Đề cao tình cảm giữa loài vật với con người
 • D
  Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của loài vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biết trân trọng nghĩa tình

close