Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Con hổ có nghĩa Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật trung tâm của truyện là nhân vật nào?

 • A
  Bà đỡ
 • B
  Bác tiều phu
 • C
  Con hổ
 • D
  Tất cả các nhân vật trên
Câu 2 :

Truyện Con hổ có nghĩa được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt
Câu 3 :

Nhận xét nào đúng với văn bản Con hổ có nghĩa?

 • A
  Là một văn bản mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người
 • B
  Là một truyện ngắn giàu chất trữ tình
 • C
  Là một tiểu thuyết lịch sử nhưng mang đậm chất trữ tình
 • D
  Là một truyện ngắn có yếu tố hồi kí và đậm chất trữ tình
Câu 4 :

Các biện pháp tu từ nổi vật nào được sử dụng trong văn bản?

 • A
  Nói quá
 • B
  So sánh và nhân hóa
 • C
  Hoán dụ và ẩn dụ
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Truyện viết về vấn đề chính nào?

 • A
  Người phụ ngữ tốt bụng
 • B
  Người nông dân lương thiện
 • C
  Xã hội đói kém, lầm than
 • D
  Sự báo ơn của con vật
Câu 6 :

Truyện Con hổ có nghĩa đề cao triết lí sống nào?

 • A
  Dũng cảm
 • B
  Không tham lam
 • C
  Tri ân trọng nghĩa
 • D
  Giúp đỡ người khác
Câu 7 :

Nội dung nào được sử dụng nhiều trong truyện Con hổ có nghĩa?

 • A
  Đề cao tình cảm thủy chung của con người với nhau
 • B
  Đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biến trân trọng nghĩa tình
 • C
  Đề cao tình cảm giữa loài vật với con người
 • D
  Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của loài vật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật trung tâm của truyện là nhân vật nào?

 • A
  Bà đỡ
 • B
  Bác tiều phu
 • C
  Con hổ
 • D
  Tất cả các nhân vật trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và xét xem ai là nhân vật thể hiện tư tưởng của truyện

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trung tâm của truyện là con hổ

Câu 2 :

Truyện Con hổ có nghĩa được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Người kể không xuất hiện => ngôi thứ ba

Câu 3 :

Nhận xét nào đúng với văn bản Con hổ có nghĩa?

 • A
  Là một văn bản mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người
 • B
  Là một truyện ngắn giàu chất trữ tình
 • C
  Là một tiểu thuyết lịch sử nhưng mang đậm chất trữ tình
 • D
  Là một truyện ngắn có yếu tố hồi kí và đậm chất trữ tình

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện Con hổ có nghĩa mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người

Câu 4 :

Các biện pháp tu từ nổi vật nào được sử dụng trong văn bản?

 • A
  Nói quá
 • B
  So sánh và nhân hóa
 • C
  Hoán dụ và ẩn dụ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và xác định các biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa

Câu 5 :

Truyện viết về vấn đề chính nào?

 • A
  Người phụ ngữ tốt bụng
 • B
  Người nông dân lương thiện
 • C
  Xã hội đói kém, lầm than
 • D
  Sự báo ơn của con vật

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện viết về sự báo ơn của con vật

Câu 6 :

Truyện Con hổ có nghĩa đề cao triết lí sống nào?

 • A
  Dũng cảm
 • B
  Không tham lam
 • C
  Tri ân trọng nghĩa
 • D
  Giúp đỡ người khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản từ đó rút ra triết lí sống

Lời giải chi tiết :

Truyện Con hổ có nghĩa thuộc loại truyện hư cấu, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người

Câu 7 :

Nội dung nào được sử dụng nhiều trong truyện Con hổ có nghĩa?

 • A
  Đề cao tình cảm thủy chung của con người với nhau
 • B
  Đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biến trân trọng nghĩa tình
 • C
  Đề cao tình cảm giữa loài vật với con người
 • D
  Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của loài vật

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện đề cao cái nghĩa và khuyên con người luôn biết trân trọng nghĩa tình

close