Trắc nghiệm Phân tích tác phẩm Người thầy đầu tiên Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Người thầy đầu tiên được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Hoàn cảnh sống của An-tư-nai như thế nào?

Trẻ mồ côi

Con nhà quý tộc giàu có

Sống với chú thím

Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm

Cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, được chăm sóc, yêu thương

Không được chăm sóc, yêu thương

Câu 3 :

Tình cảm mà An-tư-nai và tất cả học sinh dành cho thầy Đuy-sen là tình cảm?

 • A

  Thương hại

 • B

  Kính sợ

 • C

  Yêu mến

 • D

  Ghét bỏ

Câu 4 :

An-tư-nai từng ước thầy An-tư-nai là?

 • A

  Anh ruột

 • B

  Em ruột

 • C

  Bố

 • D

  Bạn thân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Người thầy đầu tiên được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích, chú ý ngôn ngữ, lời kể của nhân vật

Lời giải chi tiết :

Truyện Người thầy đầu tiên được kể theo ngôi thứ nhất

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Hoàn cảnh sống của An-tư-nai như thế nào?

Trẻ mồ côi

Con nhà quý tộc giàu có

Sống với chú thím

Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm

Cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, được chăm sóc, yêu thương

Không được chăm sóc, yêu thương

Đáp án

Trẻ mồ côi

Sống với chú thím

Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm

Không được chăm sóc, yêu thương

Câu 3 :

Tình cảm mà An-tư-nai và tất cả học sinh dành cho thầy Đuy-sen là tình cảm?

 • A

  Thương hại

 • B

  Kính sợ

 • C

  Yêu mến

 • D

  Ghét bỏ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Tình cảm mà An-tư-nai và tất cả học sinh dành cho thầy Đuy-sen là tình cảm yêu mến

Câu 4 :

An-tư-nai từng ước thầy An-tư-nai là?

 • A

  Anh ruột

 • B

  Em ruột

 • C

  Bố

 • D

  Bạn thân

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

An-tư-nai từng ước thầy An-tư-nai là anh ruột

close