Trắc nghiệm Lý thuyết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  1942

 • B

  1943

 • C

  1944

 • D

  1945

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  Quảng Trị

 • B

  Vinh

 • C

  Thừa Thiên – Huế

 • D

  Quang Nam

Câu 3 :

Thơ Nguyễn Khoa Điềm có gì đặc biệt?

 • A

  Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết với nhiều suy tư sâu sắc

 • B

  Lối viết trần thuật hóm hỉnh, đem đến cho người đọc nhiều cảm nhận sâu sắc về cuộc đời

 • C

  Nghiêng về triết lí suy tưởng, tập trung vào lối sống thay vì bi kịch hiện thực

 • D

  Giản dị, gần gũi với làng quê đời thường

Câu 4 :

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ?

 • A

  Quê hương Việt Nam

 • B

  Con người Việt Nam

 • C

  Tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ yêu nước

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn những thông tin chính xác về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Ông thân sinh Nguyễn Khoa Điềm là một nhà Nho nghèo

Năm 1939, Nguyễn Khoa Điềm bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Thiên

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam

Năm 1964, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân.

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ.

Câu 6 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành thành viên Hội Nhà văn năm bao nhiêu?

 • A

  1974

 • B

  1975

 • C

  1976

 • D

  1977

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1994, Nguyễn Khoa Điềm ra Hà Nội, làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1996, ông được bầu làm Tổng Thư Ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn đáp án đúng về phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm:

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc

Mang màu sắc trữ tình chính luận

Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến

Mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  1942

 • B

  1943

 • C

  1944

 • D

  1945

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943

Câu 2 :

Địa danh nào là quê quán của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  Quảng Trị

 • B

  Vinh

 • C

  Thừa Thiên – Huế

 • D

  Quang Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm quê ở làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Câu 3 :

Thơ Nguyễn Khoa Điềm có gì đặc biệt?

 • A

  Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết với nhiều suy tư sâu sắc

 • B

  Lối viết trần thuật hóm hỉnh, đem đến cho người đọc nhiều cảm nhận sâu sắc về cuộc đời

 • C

  Nghiêng về triết lí suy tưởng, tập trung vào lối sống thay vì bi kịch hiện thực

 • D

  Giản dị, gần gũi với làng quê đời thường

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết với nhiều suy tư sâu sắc.

Câu 4 :

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ?

 • A

  Quê hương Việt Nam

 • B

  Con người Việt Nam

 • C

  Tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ yêu nước

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ quê hương, con người và tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam yêu nước.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn những thông tin chính xác về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Ông thân sinh Nguyễn Khoa Điềm là một nhà Nho nghèo

Năm 1939, Nguyễn Khoa Điềm bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Thiên

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam

Năm 1964, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân.

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ.

Đáp án

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam

Năm 1964, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân.

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ.

Lời giải chi tiết :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Câu 6 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành thành viên Hội Nhà văn năm bao nhiêu?

 • A

  1974

 • B

  1975

 • C

  1976

 • D

  1977

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành thành viên Hội Nhà văn năm 1975

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1994, Nguyễn Khoa Điềm ra Hà Nội, làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1996, ông được bầu làm Tổng Thư Ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn đáp án đúng về phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm:

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc

Mang màu sắc trữ tình chính luận

Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến

Mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ

Đáp án

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

Mang màu sắc trữ tình chính luận

close