Trắc nghiệm Tìm hiểu Dấu ngoặc kép Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác dụng của dấu ngoặc kép là gì?

 • A
  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp
 • B
  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san
 • C
  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

Câu hỏi 2 :

Dấu ngoặc kép trong các ví dụ sau dùng để làm gì?

Nguyễn Dữ có “Truyền kì mạn lục” (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được truyền) được đánh giá là “thiên cổ kì bút” (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.

 • A
  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp
 • B
  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
 • C
  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san
 • D
  B và C đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đõ kĩ thành phần trong ngoặc kép và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

“Truyền kì mạn lục” là tên tác phẩm; “thiên cổ kì bút” là cụm từ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

Câu hỏi 3 :

Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng không! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

(Lão Hạc)

 • A
  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp
 • B
  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
 • C
  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp

Câu hỏi 4 :

Trong đoạn văn sau, những từ nào đặt trong dấu ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt?

 Thỉnh thoảng nghe tiếng quan phụ mẫu gọi: “Điếu, mày”, tiếng tên lính hầu thưa: “Dạ”; tiếng thầy đề hỏi: “Bẩm bốc”, tiếng quan lớn truyền: “ừ”. Kẻ này “bát sách! Ăn”. Người kia “thất văn”!... “Phỗng”, lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái; khi cười, khi nói, vui vẻ dịu dàng. Thật là tôn kính, xứng đáng với một vị phúc tinh.

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

 • A
  “Điếu, mày”
 • B
  “Dạ”, “Ừ”
 • C
  “Bẩm, bốc”
 • D
  “bát sách! Ăn”, “thất văn”!... “phỗng”

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

“bát sách! Ăn”, “thất văn”!... “phỗng” là những từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

Câu hỏi 5 :

Câu nào sau đây dùng dấu ngoặc kép với công dụng đánh dấu từ, ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp?

 • A
  Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão xử với tôi như thế này vậy?”
 • B
  Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lý” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
 • C
  “Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hòa.
 • D
  Chỉ cái thứ "mặt sắt" mà "ngây vì tình" ấy quả không lấy gì làm đẹp.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Câu “Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão xử với tôi như thế này vậy?” dùng dấu ngoặc kép với công dụng đánh dấu từ, ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

Câu hỏi 6 :

Câu nào sau đây dùng dấu ngoặc kép với công dụng đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt có hàm ý mỉa mai?

 • A
  Cái An nhỏ nhẻ nói với chị Liên: “Em thắp đèn lên chị nhé?”
 • B
  Cái dáng “to con” của anh người hầu làm cả đám con nít đang chơi cuối phố cười ầm cả lên
 • C
  “Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8” là cả một bầu trời tri thức của học sinh muốn được khám phá
 • D
  Tác phẩm “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao là một kiệt tác nghệ thuật của nền văn học nước nhà

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Câu “Cái dáng “to con” của anh người hầu làm cả đám con nít đang chơi cuối phố cười ầm cả lên” dùng dấu ngoặc kép với công dụng đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt có hàm ý mỉa mai

close