Trắc nghiệm Phân tích văn bản Con hổ có nghĩa Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhận vật trung tâm của truyện hiện lên chủ yếu ở phương diện nào?

 • A
  Những lời đối thoại với các nhân vật khác
 • B
  Những hành động, cử chỉ đối với các nhân vật khác
 • C
  Những lời độc thoại, suy tư, day dứt
 • D
  Trong lời giới thiệu của các nhân vật khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý đến nhân vật con hổ trong truyện

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trung tâm của truyện hiện lên chủ yếu ở những lời đối thoại với các nhân vật khác

Câu hỏi 2 :

Nhận định nào đúng về nguyên nhân con hổ báo ơn người?

 • A
  Vì bản chất con vật vốn lương thiện, thích giúp đỡ người
 • B
  Vì thời buổi khó khăn, con người khó vượt qua
 • C
  Vì con người đã cứu sống con hổ lúc nguy nan
 • D
  Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân: con người đã cứu sống con hổ lúc nguy nan

Câu hỏi 3 :

Nhận định nào đúng về vai trò và ý nghĩa của nhân vật bà đỡ Trần và bác tiều phu?

 • A
  Giúp truyện diễn ra theo trình tự hợp lí, mạch lạc
 • B
  Làm nổi vật chi tiết báo ơn của con hổ
 • C
  Cả A và B đều sai
 • D
  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những lần xuất hiện của hai nhân vật này

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật có vai trò làm nổi bật chi tiết báo ơn của con hổ và giúp truyện diễn ra mạch lạc hơn

Câu hỏi 4 :

Con hổ thứ hai so với con hổ thứ nhất có thêm ý nghĩa gì?

 • A
  Đền ơn ngay cả khi ân nhân đã chết
 • B
  Đền ơn ngay người giúp mình
 • C
  Đền ơn khi ân nhân còn sống
 • D
  Đền ơn trong nhiều năm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem hai luận điểm và so sánh hai con hổ

Lời giải chi tiết :

Con hổ thứ hai đền ơn ngay cả khi ân nhân đã chết

Câu hỏi 5 :

Chi tiết nào không nói lên cái nghĩa của con hổ thứ hai?

 • A
  Bác tiều phu cho tay móc xương trong họng hổ
 • B
  Hổ thường xuyên mang thú bắt được tới nhà bác tiều
 • C
  Hổ đến mộ bác tiều phu gầm lên
 • D
  Nhớ ngày dỗ của bác, hổ mang dê hoặc lợn tới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác tiểu phu cho tay móc xương trong họng hổ là hành động giúp đỡ con hổ của bác tiều

Câu hỏi 6 :

Điều nào diễn tả chính xác việc bác tiều cứu nguy cho con hổ?

 • A
  Bác tiều phu lấy cánh tay thò vào cổ họng, lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • B
  Bác tiều phu lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • C
  Bác tiều phu thò tay lấy ra một cái xương to
 • D
  Bác tiều thò tay vào cổ họng hổ, từ từ lấy ra một chiếc xương bò to và dài như cánh tay

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác tiều thò tay vào cổ họng hổ, từ từ lấy ra một chiếc xương bò to và dài như cánh tay là chi tiết bác tiều cứu nguy cho hổ

Câu hỏi 7 :

Chi tiết thể hiện sự có nghĩa của con hổ thứ nhất?

 • A
  Hổ đực cầm tay và bà đỡ nhìn hổ cái và khóc
 • B
  Hổ đực đùa giỡn với hổ con mới sinh ra
 • C
  Hổ đực tặng bạc cho bà đỡ Trần
 • D
  Bà đỡ Trần đỡ đẻ cho hổ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại chi tiết, nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hổ đực tặng bạc cho bà đỡ Trần là cách báo ơn của con hổ trong câu chuyện thứ nhất

Câu hỏi 8 :

Văn bản có mấy tình huống truyện?

 • A
  Một
 • B
  Hai
 • C
  Ba
 • D
  Bốn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại chi tiết văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 2 tình huống truyện

close