Trắc nghiệm Phân tích văn bản Con hổ có nghĩa Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhận vật trung tâm của truyện hiện lên chủ yếu ở phương diện nào?

 • A
  Những lời đối thoại với các nhân vật khác
 • B
  Những hành động, cử chỉ đối với các nhân vật khác
 • C
  Những lời độc thoại, suy tư, day dứt
 • D
  Trong lời giới thiệu của các nhân vật khác
Câu 2 :

Nhận định nào đúng về nguyên nhân con hổ báo ơn người?

 • A
  Vì bản chất con vật vốn lương thiện, thích giúp đỡ người
 • B
  Vì thời buổi khó khăn, con người khó vượt qua
 • C
  Vì con người đã cứu sống con hổ lúc nguy nan
 • D
  Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 3 :

Con hổ thứ hai so với con hổ thứ nhất có thêm ý nghĩa gì?

 • A
  Đền ơn ngay cả khi ân nhân đã chết
 • B
  Đền ơn ngay người giúp mình
 • C
  Đền ơn khi ân nhân còn sống
 • D
  Đền ơn trong nhiều năm
Câu 4 :

Điều nào diễn tả chính xác việc bác tiều cứu nguy cho con hổ?

 • A
  Bác tiều phu lấy cánh tay thò vào cổ họng, lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • B
  Bác tiều phu lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • C
  Bác tiều phu thò tay lấy ra một cái xương to
 • D
  Bác tiều thò tay vào cổ họng hổ, từ từ lấy ra một chiếc xương bò to và dài như cánh tay
Câu 5 :

Chi tiết thể hiện sự có nghĩa của con hổ thứ nhất?

 • A
  Hổ đực cầm tay và bà đỡ nhìn hổ cái và khóc
 • B
  Hổ đực đùa giỡn với hổ con mới sinh ra
 • C
  Hổ đực tặng bạc cho bà đỡ Trần
 • D
  Bà đỡ Trần đỡ đẻ cho hổ
Câu 6 :

Văn bản có mấy tình huống truyện?

 • A
  Một
 • B
  Hai
 • C
  Ba
 • D
  Bốn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận vật trung tâm của truyện hiện lên chủ yếu ở phương diện nào?

 • A
  Những lời đối thoại với các nhân vật khác
 • B
  Những hành động, cử chỉ đối với các nhân vật khác
 • C
  Những lời độc thoại, suy tư, day dứt
 • D
  Trong lời giới thiệu của các nhân vật khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý đến nhân vật con hổ trong truyện

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trung tâm của truyện hiện lên chủ yếu ở những lời đối thoại với các nhân vật khác

Câu 2 :

Nhận định nào đúng về nguyên nhân con hổ báo ơn người?

 • A
  Vì bản chất con vật vốn lương thiện, thích giúp đỡ người
 • B
  Vì thời buổi khó khăn, con người khó vượt qua
 • C
  Vì con người đã cứu sống con hổ lúc nguy nan
 • D
  Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân: con người đã cứu sống con hổ lúc nguy nan

Câu 3 :

Con hổ thứ hai so với con hổ thứ nhất có thêm ý nghĩa gì?

 • A
  Đền ơn ngay cả khi ân nhân đã chết
 • B
  Đền ơn ngay người giúp mình
 • C
  Đền ơn khi ân nhân còn sống
 • D
  Đền ơn trong nhiều năm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem hai luận điểm và so sánh hai con hổ

Lời giải chi tiết :

Con hổ thứ hai đền ơn ngay cả khi ân nhân đã chết

Câu 4 :

Điều nào diễn tả chính xác việc bác tiều cứu nguy cho con hổ?

 • A
  Bác tiều phu lấy cánh tay thò vào cổ họng, lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • B
  Bác tiều phu lấy ra một chiếc xương bò to như cánh tay
 • C
  Bác tiều phu thò tay lấy ra một cái xương to
 • D
  Bác tiều thò tay vào cổ họng hổ, từ từ lấy ra một chiếc xương bò to và dài như cánh tay

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác tiều thò tay vào cổ họng hổ, từ từ lấy ra một chiếc xương bò to và dài như cánh tay là chi tiết bác tiều cứu nguy cho hổ

Câu 5 :

Chi tiết thể hiện sự có nghĩa của con hổ thứ nhất?

 • A
  Hổ đực cầm tay và bà đỡ nhìn hổ cái và khóc
 • B
  Hổ đực đùa giỡn với hổ con mới sinh ra
 • C
  Hổ đực tặng bạc cho bà đỡ Trần
 • D
  Bà đỡ Trần đỡ đẻ cho hổ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại chi tiết, nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hổ đực tặng bạc cho bà đỡ Trần là cách báo ơn của con hổ trong câu chuyện thứ nhất

Câu 6 :

Văn bản có mấy tình huống truyện?

 • A
  Một
 • B
  Hai
 • C
  Ba
 • D
  Bốn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại chi tiết văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 2 tình huống truyện

close