Trắc nghiệm Vài nét về Đa-ni-en Gốt-li-ep Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép là nhà văn người nước nào?

 • A
  Mỹ
 • B
  Anh
 • C
  Pháp
 • D
  Trung Quốc
Câu 2 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1944
 • B
  1945
 • C
  1946
 • D
  1947
Câu 3 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép đã viết nhiều cuốn sách đúc kết bao nhiêu kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tâm lí?

 • A
  20
 • B
  30
 • C
  40
 • D
  50
Câu 4 :

Đâu không phải sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép?

 • A
  Tiếng nói của xung đột
 • B
  Những bức thư gửi cháu Sam
 • C
  Tiếng nói trong gia đình
 • D
  Đường vào trung tâm vũ trụ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép là nhà văn người nước nào?

 • A
  Mỹ
 • B
  Anh
 • C
  Pháp
 • D
  Trung Quốc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Đa-ni-en Gốt-li-ép là nhà văn người Mỹ

Câu 2 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1944
 • B
  1945
 • C
  1946
 • D
  1947

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Đa-ni-en Gốt-li-ép sinh năm 1946

Câu 3 :

Đa-ni-en Gốt-li-ép đã viết nhiều cuốn sách đúc kết bao nhiêu kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tâm lí?

 • A
  20
 • B
  30
 • C
  40
 • D
  50

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông đã viết nhiều cuốn sách đúc kết kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứu và tư vấn tâm lí

Câu 4 :

Đâu không phải sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép?

 • A
  Tiếng nói của xung đột
 • B
  Những bức thư gửi cháu Sam
 • C
  Tiếng nói trong gia đình
 • D
  Đường vào trung tâm vũ trụ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Đường vào trung tâm vũ trụ không phải sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép mà của Hà Thủy Nguyên

close