Trắc nghiệm Tìm hiểu lý thuyết viết văn bản tường trình Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bản tường trình là gì?

 • A

  Là một loại văn bản thông tin được dùng rất phổ biến trong đời sống khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra

 • B

  Là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

 • C

  Là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất

 • D

  Là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra

Câu 2 :

Mục đích viết của bản tường trình là gì?

 • A

  Bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình đối với đối tượng được nói tới và khơi gợi sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc

 • B

  Thuyết phục người khác về đối tượng được nói tới

 • C

  Cung cấp thông tin một cách trung thực về vụ việc mà mình có liên quan

 • D

  Khơi gợi sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Khi viết bản tường trình, cần chú ý?

Tên văn bản tường tình phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc

Nêu cam kết về tính trung thực của nội dung tường trình

Nêu lời hứa hoặc lời đề nghị

Viết phần mở đầu theo đúng thể thức

Đề tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình

Trình bày vụ việc ngắn gọn nhưng rõ ràng, đảm bảo có đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, người liên quan, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả để lại

Xưng danh với đầy đủ họ tên

Kí và ghi đầy đủ họ tên ở phần dưới cùng, lệch góc phải trang giấy

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những trường hợp nào cần viết bản tường trình?

Mất xe đạp nơi gửi xe của trường

Xin nghỉ học

Chứng kiến một vụ bắt nạt trong trường học

Khởi xướng một cuộc dã ngoại với sự tham gia của nhiều bạn trong lớp khi chưa xin phép gia đình

Mua bán nhà đất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bản tường trình là gì?

 • A

  Là một loại văn bản thông tin được dùng rất phổ biến trong đời sống khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra

 • B

  Là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

 • C

  Là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất

 • D

  Là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Bản tường trình là một loại văn bản thông tin được dùng rất phổ biến trong đời sống khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra

Câu 2 :

Mục đích viết của bản tường trình là gì?

 • A

  Bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình đối với đối tượng được nói tới và khơi gợi sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc

 • B

  Thuyết phục người khác về đối tượng được nói tới

 • C

  Cung cấp thông tin một cách trung thực về vụ việc mà mình có liên quan

 • D

  Khơi gợi sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về bản tường trình

Lời giải chi tiết :

Mục đích viết của bản tường trình là cung cấp thông tin một cách trung thực về vụ việc mà mình có liên quan

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Khi viết bản tường trình, cần chú ý?

Tên văn bản tường tình phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc

Nêu cam kết về tính trung thực của nội dung tường trình

Nêu lời hứa hoặc lời đề nghị

Viết phần mở đầu theo đúng thể thức

Đề tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình

Trình bày vụ việc ngắn gọn nhưng rõ ràng, đảm bảo có đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, người liên quan, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả để lại

Xưng danh với đầy đủ họ tên

Kí và ghi đầy đủ họ tên ở phần dưới cùng, lệch góc phải trang giấy

Đáp án

Viết phần mở đầu theo đúng thể thức

Tên văn bản tường tình phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc

Đề tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình

Xưng danh với đầy đủ họ tên

Trình bày vụ việc ngắn gọn nhưng rõ ràng, đảm bảo có đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, người liên quan, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả để lại

Nêu cam kết về tính trung thực của nội dung tường trình

Nêu lời hứa hoặc lời đề nghị

Kí và ghi đầy đủ họ tên ở phần dưới cùng, lệch góc phải trang giấy

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những trường hợp nào cần viết bản tường trình?

Mất xe đạp nơi gửi xe của trường

Xin nghỉ học

Chứng kiến một vụ bắt nạt trong trường học

Khởi xướng một cuộc dã ngoại với sự tham gia của nhiều bạn trong lớp khi chưa xin phép gia đình

Mua bán nhà đất

Đáp án

Mất xe đạp nơi gửi xe của trường

Chứng kiến một vụ bắt nạt trong trường học

Khởi xướng một cuộc dã ngoại với sự tham gia của nhiều bạn trong lớp khi chưa xin phép gia đình

close