Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về bài thơ Gò me Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Gò me do ai sáng tác?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Hoàng Tố Nguyên

 • D

  Huy Cận

Câu 2 :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1956

 • C

  1955

 • D

  1954

Câu 3 :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì miền Bắc xây dựng Xã hội chủ nghĩa

 • B

  Thời kì đất nước thống nhất

 • C

  Thời kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Thời kì đất nước bị chia cắt

Câu 4 :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Năm chữ

 • C

  Bốn chữ

 • D

  Lục bát

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Bài thơ Gò me viết về nội dung gì?

 • A

  Sự cô đơn, lẻ loi trước cảnh trời rộng sông dài, qua đó thể hiện tình yêu nước rất âm thầm nhưng vô cùng thiết tha

 • B

  Lời giục giã thế hệ trẻ sống vội vàng, sống cuống quít để hưởng thụ hết những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời

 • C

  Tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gain và sự hữu hạn của đời người

 • D

  Thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Gò me do ai sáng tác?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Hoàng Tố Nguyên

 • D

  Huy Cận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me do Hoàng Tố Nguyên sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1956

 • C

  1955

 • D

  1954

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm 1957

Câu 3 :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì miền Bắc xây dựng Xã hội chủ nghĩa

 • B

  Thời kì đất nước thống nhất

 • C

  Thời kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Thời kì đất nước bị chia cắt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh thời kì đất nước bị chia cắt

Câu 4 :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Năm chữ

 • C

  Bốn chữ

 • D

  Lục bát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý số tiếng trong câu

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ tự do

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là biểu cảm

Câu 6 :

Bài thơ Gò me viết về nội dung gì?

 • A

  Sự cô đơn, lẻ loi trước cảnh trời rộng sông dài, qua đó thể hiện tình yêu nước rất âm thầm nhưng vô cùng thiết tha

 • B

  Lời giục giã thế hệ trẻ sống vội vàng, sống cuống quít để hưởng thụ hết những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời

 • C

  Tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gain và sự hữu hạn của đời người

 • D

  Thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc

close