Trắc nghiệm Vài nét về nhà văn Đoàn Giỏi Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là quê quán của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Kiên Giang

 • C

  Cao Lãnh

 • D

  Cần Thơ

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  1922-1989

 • B

  1923-1989

 • C

  1924-1989

 • D

  1925-1989

Câu 3 :

Gia cảnh của gia đình nhà văn Đoàn Giỏi như thế nào?

 • A

  Nông dân nghèo

 • B

  Địa chủ bán nước

 • C

  Địa chủ yêu nước

 • D

  Nhà Nho yêu nước

Câu 4 :

Hầu hết sáng tác của Đoàn Giỏi viết về đối tượng nào?

 • A

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

 • B

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Nam Bộ

 • C

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Bắc Bộ

 • D

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Tây Nguyên

Câu 5 :

Lối miêu tả trong sáng tác của Đoàn Giỏi có gì đặc biệt?

 • A

  Vừa lãng mạn vừa mơ mộng

 • B

  Vừa hiện thực vừa huyền ảo

 • C

  Vừa hiện thực vừa trữ tình

 • D

  Vừa lãng mạn vừa huyền ảo

Câu 6 :

Đoàn Giỏi là thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

  I, III, IV

 • B

  II, III, IV

 • C

  I, II, IV

 • D

  I, II, III

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là quê quán của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Kiên Giang

 • C

  Cao Lãnh

 • D

  Cần Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu ở SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh ra tại thị xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  1922-1989

 • B

  1923-1989

 • C

  1924-1989

 • D

  1925-1989

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu ở SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh ngày 17/05/1925, mất ngày 02/04/1989

Câu 3 :

Gia cảnh của gia đình nhà văn Đoàn Giỏi như thế nào?

 • A

  Nông dân nghèo

 • B

  Địa chủ bán nước

 • C

  Địa chủ yêu nước

 • D

  Nhà Nho yêu nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Đoàn Giỏi xuất thân trong một gia đình địa chủ lớn trong vùng và giàu lòng yêu nước

Câu 4 :

Hầu hết sáng tác của Đoàn Giỏi viết về đối tượng nào?

 • A

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

 • B

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Nam Bộ

 • C

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Bắc Bộ

 • D

  Thiên nhiên, con người và cuộc sống Tây Nguyên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu ở SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hầu hết sáng tác của Đoàn Giỏi viết về thiên nhiên, con người cuộc sống Nam Bộ

Câu 5 :

Lối miêu tả trong sáng tác của Đoàn Giỏi có gì đặc biệt?

 • A

  Vừa lãng mạn vừa mơ mộng

 • B

  Vừa hiện thực vừa huyền ảo

 • C

  Vừa hiện thực vừa trữ tình

 • D

  Vừa lãng mạn vừa huyền ảo

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu ở SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Lối miêu tả vừa hiện thực vừa trữ tình và ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương cũng góp phần quan trọng làm nên sức cuốn cho các tác phẩm của Đoàn Giỏi

Câu 6 :

Đoàn Giỏi là thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

  I, III, IV

 • B

  II, III, IV

 • C

  I, II, IV

 • D

  I, II, III

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ông là thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa I, II, III

close