Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Bản tin về hoa anh đào Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Nguyễn Vĩnh Nguyên
 • C
  Phạm Thùy Dung
 • D
  Nguyễn Văn Học
Câu 2 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Tản văn
Câu 3 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào được trích từ đâu?

 • A
  Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách
 • B
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • D
  Dấu ấn Hồ Khanh
Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Miêu tả
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Thuyết minh
Câu 5 :

“Anh bạn” của tác giả là kí giả ở địa danh nào?

 • A
  Đà Nẵng
 • B
  Đà Lạt
 • C
  Nha Trang
 • D
  Thừa Thiên - Huế
Câu 6 :

Theo tác giả, điều mà anh đáng phục nhất ở người bạn của mình nằm ở đâu?

 • A
  Nơi những bản tin nhỏ về hoa anh đào đều dặn xuất hiện hằng năm khi Đà Lạt giao mùa đông - xuân
 • B
  Những loạt phóng sự điều tra gay cấn
 • C
  Những kí sự đường xa đầy phiêu lưu
 • D
  Những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống
Câu 7 :

Bản tin về hoa anh đào thường xuất hiện trên tờ báo nào?

 • A
  Tờ báo B
 • B
  Tờ báo C
 • C
  Tờ báo T
 • D
  Tờ báo S
Câu 8 :

Theo tác giả, khi nào thì tâm hồn con người sẽ được thanh lọc, tốt lành?

 • A
  Khi những về bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người được giảm thiểu trên các tờ nhật báo về chính trị xã hội
 • B
  Thông tin về tình trạng của những loài hoa, những mùa hoa nơi thành phố tôi yêu
 • C
  Khi những về bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người tăng lên trên các tờ nhật báo về chính trị xã hội
 • D
  A và B đúng
Câu 9 :

Đâu là năm sinh năm mất của Nguyễn Hiến Lê?

 • A
  1912 – 1984
 • B
  1913 – 1985
 • C
  1914 – 1986
 • D
  1915 – 1987
Câu 10 :

Nguyễn Hiến Lê quê ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Hà Nội
 • D
  Hải Dương
Câu 11 :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp nào?

 • A
  Nông dân
 • B
  Địa chủ
 • C
  Quan lại
 • D
  Nhà Nho
Câu 12 :

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chính Hà Nội rồi làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ năm bao nhiêu?

 • A
  1933
 • B
  1934
 • C
  1935
 • D
  1936
Câu 13 :

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm gì?

 • A
  Dạy học
 • B
  Nhà báo
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Tất cả lĩnh vực trên
Câu 14 :

Năm bao nhiêu thì ông chuyển lên Sài Gòn mở nhà xuất bản và biên dịch sách, sáng tác, viết báo?

 • A
  1950
 • B
  1951
 • C
  1952
 • D
  1953
Câu 15 :

Ông có bao nhiêu tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, du kí, gương danh nhân, chính trị, kinh tế…?

 • A
  150
 • B
  140
 • C
  130
 • D
  120

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Nguyễn Vĩnh Nguyên
 • C
  Phạm Thùy Dung
 • D
  Nguyễn Văn Học

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào do Nguyễn Vĩnh Nguyên sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Tản văn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào thuộc thể loại tản văn

Câu 3 :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào được trích từ đâu?

 • A
  Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách
 • B
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • D
  Dấu ấn Hồ Khanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bản tin về hoa anh đào được trích từ Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Miêu tả
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Thuyết minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Câu 5 :

“Anh bạn” của tác giả là kí giả ở địa danh nào?

 • A
  Đà Nẵng
 • B
  Đà Lạt
 • C
  Nha Trang
 • D
  Thừa Thiên - Huế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

“Anh bạn tôi là kí giả ở Đà Lạt” => “Anh bạn” của tác giả là kí giả ở Đà Lạt

Câu 6 :

Theo tác giả, điều mà anh đáng phục nhất ở người bạn của mình nằm ở đâu?

 • A
  Nơi những bản tin nhỏ về hoa anh đào đều dặn xuất hiện hằng năm khi Đà Lạt giao mùa đông - xuân
 • B
  Những loạt phóng sự điều tra gay cấn
 • C
  Những kí sự đường xa đầy phiêu lưu
 • D
  Những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

“Nhưng với riêng tôi, điều đáng nể phục ở anh lại không chỉ nằm ở những loạt phóng sự điều tra gay cấn, những kí sự đường xa đầy phiêu lưu, những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống, mà nơi những bản tin nhỏ về hoa anh đào đều đặn xuất hiện hằng năm khi Đà Lạt giao mùa đông – xuân”

Câu 7 :

Bản tin về hoa anh đào thường xuất hiện trên tờ báo nào?

 • A
  Tờ báo B
 • B
  Tờ báo C
 • C
  Tờ báo T
 • D
  Tờ báo S

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bản tin về hoa anh đào thường xuất hiện trên tờ báo T…

Câu 8 :

Theo tác giả, khi nào thì tâm hồn con người sẽ được thanh lọc, tốt lành?

 • A
  Khi những về bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người được giảm thiểu trên các tờ nhật báo về chính trị xã hội
 • B
  Thông tin về tình trạng của những loài hoa, những mùa hoa nơi thành phố tôi yêu
 • C
  Khi những về bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người tăng lên trên các tờ nhật báo về chính trị xã hội
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong tác phẩm, chú ý phần cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó, những bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người được giảm thiểu trên các tờ nhật báo chuyên về chính trị xã hội, thay vào đó là thông tin về tình trạng của những loài hoa, những mùa hoa nơi thành phố tôi yêu. Khi đó, tâm hồn con người sẽ được thanh lọc, tốt lành biết mấy.”

Câu 9 :

Đâu là năm sinh năm mất của Nguyễn Hiến Lê?

 • A
  1912 – 1984
 • B
  1913 – 1985
 • C
  1914 – 1986
 • D
  1915 – 1987

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Lê Hiến sinh ngày 08/01/1912, mất ngày 22/12/1984

Câu 10 :

Nguyễn Hiến Lê quê ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Hà Nội
 • D
  Hải Dương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Hiến Lê (08/01/1912-22/12/1984), quê ở làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội)

Câu 11 :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp nào?

 • A
  Nông dân
 • B
  Địa chủ
 • C
  Quan lại
 • D
  Nhà Nho

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho

Câu 12 :

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chính Hà Nội rồi làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ năm bao nhiêu?

 • A
  1933
 • B
  1934
 • C
  1935
 • D
  1936

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1934, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chính Hà Nội rồi vào làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Câu 13 :

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm gì?

 • A
  Dạy học
 • B
  Nhà báo
 • C
  Nhạc sĩ
 • D
  Tất cả lĩnh vực trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông đi dạy học ở Long Xuyên

Câu 14 :

Năm bao nhiêu thì ông chuyển lên Sài Gòn mở nhà xuất bản và biên dịch sách, sáng tác, viết báo?

 • A
  1950
 • B
  1951
 • C
  1952
 • D
  1953

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

1952, ông chuyển lên Sài Gòn mở nhà xuất bản và biên dịch sách, sáng tác, viết báo

Câu 15 :

Ông có bao nhiêu tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, du kí, gương danh nhân, chính trị, kinh tế…?

 • A
  150
 • B
  140
 • C
  130
 • D
  120

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông có 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế…

close