Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về nội dung gì?

 • A

  Tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

 • B

  Tình cảm của người lính dành cho những người đồng đội của mình

 • C

  Tình cảm nhớ thương của người cháu dành cho người bà

 • D

  Tình cảm nhớ thương của con dành cho người cha nơi chiến trường

Câu 2 :

Hãy cho biết bài thơ Gặp lá cơm nếp gieo vần như thế nào?

 • A

  Vần chân

 • B

  Vần cách

 • C

  Vần liền

 • D

  Vần tiếp

Câu 3 :

Khổ thơ nào thể hiện hình ảnh người mẹ trong kí ức của người con?

 • A

  Khổ 1

 • B

  Khổ 2

 • C

  Khổ 3

 • D

  Hai câu thơ cuối

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về nội dung gì?

 • A

  Tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

 • B

  Tình cảm của người lính dành cho những người đồng đội của mình

 • C

  Tình cảm nhớ thương của người cháu dành cho người bà

 • D

  Tình cảm nhớ thương của con dành cho người cha nơi chiến trường

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

Câu 2 :

Hãy cho biết bài thơ Gặp lá cơm nếp gieo vần như thế nào?

 • A

  Vần chân

 • B

  Vần cách

 • C

  Vần liền

 • D

  Vần tiếp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ, chú ý cách gieo vần ở mỗi dòng thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp sử dụng vần liền (chữ cuối của hai dòng kế tiếp vần với nhau)

Ví dụ:

Mẹ ở đâu chiều nay
Nhặt lá về đun bếp
Phải mẹ thổi cơm nếp
Mà thơm suốt đường con.

Câu 3 :

Khổ thơ nào thể hiện hình ảnh người mẹ trong kí ức của người con?

 • A

  Khổ 1

 • B

  Khổ 2

 • C

  Khổ 3

 • D

  Hai câu thơ cuối

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Khổ thơ thứ 2 thể hiện hình ảnh người mẹ trong kí ức của người con

“Mẹ ở đâu, chiều nay

Nhặt lá về đun bếp

Phải mẹ thôi cơm nếp

Mà thơm suốt đường con”

close