Trắc nghiệm Từ ngữ địa phương Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định

 • C

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • D

  Là từ ngữ được ít người biết đến

Câu 2 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào?

 • A

  Ngữ âm

 • B

  Ngữ pháp

 • C

  Từ vựng

 • D

  Cả A và C

Câu 3 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • C

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương cần chú ý điều gì?

 • A

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương

 • C

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Câu 6 :

Cho hai đoạn thơ sau:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

       Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào”

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

 • A

  Sắn

 • B

  Khoai

 • C

  Ngô

 • D

  Lúa mì

Câu 7 :

Cho đoạn văn sau:

“Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến… Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.”

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

 • A

  Mẹ và mợ là hai từ đồng nghĩa

 • B

  Dùng mẹ vì đó là lời kể của tác giả với đối tượng là độc giả, dùng mợ vì đó là lời đáp của chú bé Hồng khi đối thoại với người cô, giữa họ cùng một tầng lớp xã hội

 • C

  Vì trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, tầng lớp thị dân tư sản thời Pháp thuộc gọi mẹ là mợ

 • D

  Cả A,B,C đúng

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định các từ địa phương trong đoạn văn sau:

Đồng chí

nhớ

nữa


Kể chuyện

Bình – Trị – Thiên


Cho

bầy

tui

nghe

ví


Bếp lửa

rung rung

đôi vai

đồng chí


-Thưa

trong

nớ

hiện chừ

vô cùng

gian khổ


Đồng bào

ta

phải

kháng chiến

ra ri

Câu 9 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên chủ yếu ở vùng miền nào?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Nam

 • C

  Đây là từ ngữ toàn dân

 • D

  Miền Trung

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng phù hợp:

mẹ

ba

u

bầm

tía

heo

bắp

rứa

chi

ngô

lợn

giời

hoa

bông

quả tắc

trái bom

khóm

dứa

bòng

ăn

bưởi

nhanh

lẹ

Từ ngữ toàn dân
Từ ngữ địa phương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định

 • C

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • D

  Là từ ngữ được ít người biết đến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định

Câu 2 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào?

 • A

  Ngữ âm

 • B

  Ngữ pháp

 • C

  Từ vựng

 • D

  Cả A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Ngữ pháp không tạo nên sự khác biệt của từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân

Câu 3 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • C

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Câu 4 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương cần chú ý điều gì?

 • A

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương

 • C

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Đáp án

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là từ ngữ địa phương miền Trung

Câu 6 :

Cho hai đoạn thơ sau:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

       Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào”

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

 • A

  Sắn

 • B

  Khoai

 • C

  Ngô

 • D

  Lúa mì

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ địa phương

Vận dụng kiến thức về từ ngữ toàn dân cùng nghĩa với “bẹ, bắp”

Lời giải chi tiết :

Hai từ “bẹ”, “bắp” dùng để chỉ ngô

Câu 7 :

Cho đoạn văn sau:

“Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến… Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.”

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

 • A

  Mẹ và mợ là hai từ đồng nghĩa

 • B

  Dùng mẹ vì đó là lời kể của tác giả với đối tượng là độc giả, dùng mợ vì đó là lời đáp của chú bé Hồng khi đối thoại với người cô, giữa họ cùng một tầng lớp xã hội

 • C

  Vì trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, tầng lớp thị dân tư sản thời Pháp thuộc gọi mẹ là mợ

 • D

  Cả A,B,C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ địa phương

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều lí giải phù hợp cho câu hỏi

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định các từ địa phương trong đoạn văn sau:

Đồng chí

nhớ

nữa


Kể chuyện

Bình – Trị – Thiên


Cho

bầy

tui

nghe

ví


Bếp lửa

rung rung

đôi vai

đồng chí


-Thưa

trong

nớ

hiện chừ

vô cùng

gian khổ


Đồng bào

ta

phải

kháng chiến

ra ri

Đáp án

Đồng chí

nhớ

nữa


Kể chuyện

Bình – Trị – Thiên


Cho

bầy

tui

nghe

ví


Bếp lửa

rung rung

đôi vai

đồng chí


-Thưa

trong

nớ

hiện chừ

vô cùng

gian khổ


Đồng bào

ta

phải

kháng chiến

ra ri

Câu 9 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên chủ yếu ở vùng miền nào?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Nam

 • C

  Đây là từ ngữ toàn dân

 • D

  Miền Trung

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hiểu biết của em về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên là từ ngữ ở vùng miền Trung là chủ yếu

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng phù hợp:

mẹ

ba

u

bầm

tía

heo

bắp

rứa

chi

ngô

lợn

giời

hoa

bông

quả tắc

trái bom

khóm

dứa

bòng

ăn

bưởi

nhanh

lẹ

Từ ngữ toàn dân
Từ ngữ địa phương
Đáp án
Từ ngữ toàn dân
Từ ngữ địa phương

mẹ

ngô

lợn

hoa

dứa

ăn

bưởi

nhanh

close