Trắc nghiệm Phân tích văn bản Con mối và con kiến Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Con mối và con kiến được trích từ đâu?

 • A
  Trang Tử và Nam Hoa kinh
 • B
  Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam
 • C
  Truyện cổ nước Nam
 • D
  Thơ ngụ ngôn La Phông-ten

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Con mối và con kiến được trích từ Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập III, Nguyễn Cừ – Phan Trọng Thưởng biên soạn và tuyển chọn

Câu hỏi 2 :

Văn bản Con mối và con kiến thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Cổ tích
 • D
  Ngụ ngôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Con mối và con kiến thuộc thể loại truyện thơ ngụ ngôn

Câu hỏi 3 :

Văn bản nhắc đến những loài vật nào?

 • A
  Con mối – con kiến
 • B
  Con mối – con rùa
 • C
  Con ếch – con kiến
 • D
  Con ếch – con rùa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản nhắc đến những loài vật: con mối và con kiến

Câu hỏi 4 :

Mối có thái độ thế nào khi thấy kiến làm việc vất vả?

 • A
  Thương xót
 • B
  Ngưỡng mộ
 • C
  Trêu trọc
 • D
  Khinh bỉ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại lời thoại của mối

Lời giải chi tiết :

Khi thấy kiến làm việc vất vả mối đã có thái độ trêu trọc và giương oai, nó cho rằng kiến làm nhiều mà chẳng thể to lên, còn nó chẳng cần làm gì cũng béo tròn o. 

Câu hỏi 5 :

Kiến tỏ thái độ ra sao về lối sống của mối?

 • A
  Thương xót
 • B
  Không đồng tình
 • C
  Trêu trọc
 • D
  Khinh bỉ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại lời thoại của kiến

Lời giải chi tiết :

Trước lối sống và thái độ của mối kiến đã rất không đồng tình với thái độ sống không muốn làm mà chỉ muốn hướng thu dựa trên việc phá hoại và ảnh hưởng đến thành quả lao động của người khác như mối

Câu hỏi 6 :

Lối sống của mối như thế nào?

 • A
  Chẳng vun thu xứ sở
 • B
  Cứ đục vào chỗ ở mà xơi
 • C
  Đục cho rỗng hết mọi nơi
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản, chú ý phần cuối, đặc biệt là lời của kiến

Lời giải chi tiết :

Lối sống của mối:

“Các anh chẳng vun thu xứ sở

 Cứ đục vào chỗ ở mà xơi

 Đục cho rỗng hết mọi nơi”

Câu hỏi 7 :

Lối sống của mối gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào?

 • A
  Bị con trâu đi qua giẫm bẹp
 • B
  Bị nước lũ cuốn trôi
 • C
  Bị chết đói
 • D
  Những đồ vật nó đục khoét sụp đổ hết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản, chú ý phần cuối, đặc biệt là lời của kiến

Lời giải chi tiết :

Lối sống của mối gây ra hậu quả nghiêm trọng: những đồ vật nó đục khoét bị sụp đổ hết “đi đời nhà anh”

Câu hỏi 8 :

Truyện phê phán đối tượng nào?

 • A
  Những kẻ ham ăn lười làm
 • B
  Những kẻ dốt nát
 • C
  Những kẻ tự phụ, huênh hoang
 • D
  Những kẻ bảo thủ, kém hiểu biết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện phê phán những kẻ ham ăn lười làm

close