Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Nguyên Hồng
 • C
  Nguyễn Thế Hoàng Linh
 • D
  Vũ Bằng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ do Hà Thủy Nguyên sáng tác

Câu hỏi 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Đi săn màu thu
 • B
  Thiên mã
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • D
  Thiên địa phong trần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích từ tiểu thuyết Thiên Mã

Câu hỏi 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Tự sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý giọng điệu, ngôn ngữ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Câu hỏi 4 :

Đoạn trích Đường vào trung tâm vũ trụ nằm ở chương mấy của tiểu thuyết Thiên mã?

 • A
  Chương 4
 • B
  Chương 3
 • C
  Chương 2
 • D
  Chương 1

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đường vào trung tâm vũ trụ nằm ở chương 2, nói về việc các nhân vật chính quyết định đi tới Hy Lạp để giải câu đố viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ trên phiến đá, nhằm tìm được lối vào trung tâm vũ trụ

Câu hỏi 5 :

Thần Thoại là con gì?

 • A
  Con trâu có cánh
 • B
  Con chó có cánh
 • C
  Con mèo có cánh
 • D
  Con ngựa có cánh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Thần Thoại là một con ngựa có cánh

Câu hỏi 6 :

Thần Thoại được tạo ra như thế nào?

 • A
  Lấy các thông số gen của thiên nga cấy ghép vào phôi ngựa
 • B
  Lấy các thông số gen của dơi cấy ghép vào phôi ngựa
 • C
  Lấy các thông số gen của chim sếu ghép vào phôi ngựa
 • D
  Lấy các thông số gen của thằn lằn bay cổ đại ghép vào phôi ngựa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin, nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Thần Thoại được tạo ra bằng cách lấy các thông số gen của thiên nga cấy ghép vào phôi ngựa

Câu hỏi 7 :

Hòn đá trung tâm của vũ trụ tên là gì?

 • A
  Ô-lim-bớt
 • B
  Ôm-phe-lốt
 • C
  A-then
 • D
  A-pô-lô

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý các chi tiết của văn bản, từ “Trung tâm vũ trụ?” đến “thiên hạ chăng!”

Lời giải chi tiết :

Hòn đá trung tâm của vũ trụ tên là Ôm-phe-lốt (Onphalos)

Câu hỏi 8 :

Hòn đá Ôm-phe-lốt đã tạo ra điều gì?

 • A
  Cánh cửa thần kì
 • B
  Cỗ máy thời gian
 • C
  Chiếc tàu ngầm
 • D
  Bước nhảy không gian

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn “Thần Thoại cũng ngoái ngang ngoái dọc…” đến “sốt ruột”

Lời giải chi tiết :

Hòn đá Ôm-phe-lốt đã tạo ra một bước chảy không gian

close