Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Nguyên Hồng
 • C
  Nguyễn Thế Hoàng Linh
 • D
  Vũ Bằng
Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Đi săn màu thu
 • B
  Thiên mã
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • D
  Thiên địa phong trần
Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Tự sự
Câu 4 :

Đoạn trích Đường vào trung tâm vũ trụ nằm ở chương mấy của tiểu thuyết Thiên mã?

 • A
  Chương 4
 • B
  Chương 3
 • C
  Chương 2
 • D
  Chương 1
Câu 5 :

Thần Thoại là con gì?

 • A
  Con trâu có cánh
 • B
  Con chó có cánh
 • C
  Con mèo có cánh
 • D
  Con ngựa có cánh
Câu 6 :

Hòn đá trung tâm của vũ trụ tên là gì?

 • A
  Ô-lim-bớt
 • B
  Ôm-phe-lốt
 • C
  A-then
 • D
  A-pô-lô

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Nguyên Hồng
 • C
  Nguyễn Thế Hoàng Linh
 • D
  Vũ Bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ do Hà Thủy Nguyên sáng tác

Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Đi săn màu thu
 • B
  Thiên mã
 • C
  Hai vạn dặm dưới đáy biển
 • D
  Thiên địa phong trần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích từ tiểu thuyết Thiên Mã

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý giọng điệu, ngôn ngữ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Câu 4 :

Đoạn trích Đường vào trung tâm vũ trụ nằm ở chương mấy của tiểu thuyết Thiên mã?

 • A
  Chương 4
 • B
  Chương 3
 • C
  Chương 2
 • D
  Chương 1

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đường vào trung tâm vũ trụ nằm ở chương 2, nói về việc các nhân vật chính quyết định đi tới Hy Lạp để giải câu đố viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ trên phiến đá, nhằm tìm được lối vào trung tâm vũ trụ

Câu 5 :

Thần Thoại là con gì?

 • A
  Con trâu có cánh
 • B
  Con chó có cánh
 • C
  Con mèo có cánh
 • D
  Con ngựa có cánh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Thần Thoại là một con ngựa có cánh

Câu 6 :

Hòn đá trung tâm của vũ trụ tên là gì?

 • A
  Ô-lim-bớt
 • B
  Ôm-phe-lốt
 • C
  A-then
 • D
  A-pô-lô

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý các chi tiết của văn bản, từ “Trung tâm vũ trụ?” đến “thiên hạ chăng!”

Lời giải chi tiết :

Hòn đá trung tâm của vũ trụ tên là Ôm-phe-lốt (Onphalos)

close