Trắc nghiệm Vài nét về bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Những người đi tới biển (1977)

 • B

  Từ một đến một trăm (1988)

 • C

  Dấu chân qua trảng cỏ (1978)

 • D

  Khối vuông ru-bích (1985)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 43-44, hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp được trích trong tập thơ Dấu chân qua tràng cỏ (1978)

Câu hỏi 2 :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp thuộc thể thơ gì?

 • A

  Bốn chữ

 • B

  Năm chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Thất ngôn tứ tuyệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ, chú ý số lượng tiếng trong mỗi dòng

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp thuộc thể thơ năm chữ

Câu hỏi 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gặp lá cơm nếp là gì?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Miêu tả

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ, chú ý ngôn ngữ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gặp lá cơm nếp là biểu cảm

Câu hỏi 4 :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về nội dung gì?

 • A

  Tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

 • B

  Tình cảm của người lính dành cho những người đồng đội của mình

 • C

  Tình cảm nhớ thương của người cháu dành cho người bà

 • D

  Tình cảm nhớ thương của con dành cho người cha nơi chiến trường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Sắp xếp các từ để hoàn thành đoạn thơ sau:

đất nước
mẹ già
quê hương
“Ôi mùi vị .....
Con quên làm sao được
..... và .....
Chia đều nỗi nhớ thương
Đáp án của giáo viên lời giải hay
đất nước
mẹ già
quê hương
“Ôi mùi vị
quê hương

Con quên làm sao được
Mẹ già
và
đất nước

Chia đều nỗi nhớ thương
close