Trắc nghiệm Tìm hiểu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại?

 • A

  Đà Nẵng

 • B

  Huế

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Trị

Câu 2 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1937

 • B

  1938

 • C

  1939

 • D

  1940

Câu 3 :

Năm 1960 đánh dấu sự kiện gì trong cuộc đời tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế

 • B

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội

 • C

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 • D

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Câu 4 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm bao nhiêu?

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Câu 5 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A

  Giáo viên

 • B

  Họa sĩ

 • C

  Nhạc sĩ

 • D

  Bác sĩ

Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Bút kí

 • C

  Thơ ca

 • D

  Tùy bút

Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A

  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế

 • B

  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

 • C

  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Đúng
Sai
Câu 9 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống?

 • A

  Pháp

 • B

  Mĩ

 • C

  Nhật

 • D

  Pôn-pốt

Câu 10 :

Tác phẩm nào không phải sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A

  Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu

 • B

  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi

 • C

  Ai đã đặt tên cho dòng sông

 • D

  Ngọn núi ảo ảnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại?

 • A

  Đà Nẵng

 • B

  Huế

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Trị

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh tại thành phố Huế

Câu 2 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1937

 • B

  1938

 • C

  1939

 • D

  1940

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 09/09/1937

Câu 3 :

Năm 1960 đánh dấu sự kiện gì trong cuộc đời tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế

 • B

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội

 • C

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 • D

  Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Câu 4 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm bao nhiêu?

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm 1964

Câu 5 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A

  Giáo viên

 • B

  Họa sĩ

 • C

  Nhạc sĩ

 • D

  Bác sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1960-1966: Hoàng Phủ Ngọc Tường dạy học tại trường Quốc học Huế

Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Bút kí

 • C

  Thơ ca

 • D

  Tùy bút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút kí

Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A

  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế

 • B

  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

 • C

  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường được kết hợp vào Hội Nhà văn Việt Nam

Câu 9 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống?

 • A

  Pháp

 • B

  Mĩ

 • C

  Nhật

 • D

  Pôn-pốt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1966-1975: Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát li gia đình lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiếc chống Mĩ bằng hoạt động văn nghệ

Câu 10 :

Tác phẩm nào không phải sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

 • A

  Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu

 • B

  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi

 • C

  Ai đã đặt tên cho dòng sông

 • D

  Ngọn núi ảo ảnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em có thể đọc phần giới thiệu trang 115 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi không phải sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường mà là của Nguyễn Tuân

close