Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hoàng Tố Nguyên Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hoàng Tố Nguyên tên thật là ?

 • A

  Lê Hoằng Mưu

 • B

  Trần Hữu Tri

 • C

  Nguyễn Văn Tài

 • D

  Cù Huy Cận

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  1929 - 1975

 • B

  1929 - 1976

 • C

  1928 – 1975

 • D

  1927- 1975

Câu 3 :

Địa danh nào là quê quán của tác giả Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  Thừa Thiên Huế

 • B

  Tiền Giang

 • C

  Kiên Giang

 • D

  An Giang

Câu 4 :

Hoàng Tố Nguyên là thành viên hội văn học nào?

 • A

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

 • B

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • C

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • D

  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Câu 5 :

Phong cách sáng tác của Hoàng Tố Nguyên như thế nào?

 • A

  Nồng nàn, trẻ trung

 • B

  Hàm súc, triết lý

 • C

  Trữ tình chính trị

 • D

  Đằm thắm, ân tình

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  Gò me

 • B

  Vội vàng

 • C

  Truyện thơ Đổi đời

 • D

  Gửi chiến trường chống Mỹ

Câu 7 :

Bài thơ Gò me do ai sáng tác?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Hoàng Tố Nguyên

 • D

  Huy Cận

Câu 8 :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1956

 • C

  1955

 • D

  1954

Câu 9 :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì miền Bắc xây dựng Xã hội chủ nghĩa

 • B

  Thời kì đất nước thống nhất

 • C

  Thời kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Thời kì đất nước bị chia cắt

Câu 10 :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Năm chữ

 • C

  Bốn chữ

 • D

  Lục bát

Câu 11 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Câu 12 :

Bài thơ Gò me viết về nội dung gì?

 • A

  Sự cô đơn, lẻ loi trước cảnh trời rộng sông dài, qua đó thể hiện tình yêu nước rất âm thầm nhưng vô cùng thiết tha

 • B

  Lời giục giã thế hệ trẻ sống vội vàng, sống cuống quít để hưởng thụ hết những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời

 • C

  Tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gain và sự hữu hạn của đời người

 • D

  Thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoàng Tố Nguyên tên thật là ?

 • A

  Lê Hoằng Mưu

 • B

  Trần Hữu Tri

 • C

  Nguyễn Văn Tài

 • D

  Cù Huy Cận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Tố Nguyên tên thật là Lê Hoằng Mưu

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  1929 - 1975

 • B

  1929 - 1976

 • C

  1928 – 1975

 • D

  1927- 1975

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Tố Nguyên tên thật là Lê Hoằng Mưu (1929-1975)

Câu 3 :

Địa danh nào là quê quán của tác giả Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  Thừa Thiên Huế

 • B

  Tiền Giang

 • C

  Kiên Giang

 • D

  An Giang

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Tố Nguyên quê tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Câu 4 :

Hoàng Tố Nguyên là thành viên hội văn học nào?

 • A

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

 • B

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • C

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • D

  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoàng Tố Nguyên là thành viên hội Nhà văn Việt Nam

Câu 5 :

Phong cách sáng tác của Hoàng Tố Nguyên như thế nào?

 • A

  Nồng nàn, trẻ trung

 • B

  Hàm súc, triết lý

 • C

  Trữ tình chính trị

 • D

  Đằm thắm, ân tình

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Hoàng Tố Nguyên với giọng thơ đằm thắm, ân tình

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Hoàng Tố Nguyên?

 • A

  Gò me

 • B

  Vội vàng

 • C

  Truyện thơ Đổi đời

 • D

  Gửi chiến trường chống Mỹ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vội vàng không phải là sáng tác của Hoàng Tố Nguyên mà là của Xuân Diệu

Câu 7 :

Bài thơ Gò me do ai sáng tác?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Hoàng Tố Nguyên

 • D

  Huy Cận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me do Hoàng Tố Nguyên sáng tác

Câu 8 :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1956

 • C

  1955

 • D

  1954

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me được sáng tác năm 1956

Câu 9 :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì miền Bắc xây dựng Xã hội chủ nghĩa

 • B

  Thời kì đất nước thống nhất

 • C

  Thời kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Thời kì đất nước bị chia cắt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me được sáng tác trong hoàn cảnh thời kì đất nước bị chia cắt

Câu 10 :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Năm chữ

 • C

  Bốn chữ

 • D

  Lục bát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý số tiếng trong câu

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Gò me thuộc thể thơ tự do

Câu 11 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gò me là biểu cảm

Câu 12 :

Bài thơ Gò me viết về nội dung gì?

 • A

  Sự cô đơn, lẻ loi trước cảnh trời rộng sông dài, qua đó thể hiện tình yêu nước rất âm thầm nhưng vô cùng thiết tha

 • B

  Lời giục giã thế hệ trẻ sống vội vàng, sống cuống quít để hưởng thụ hết những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời

 • C

  Tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gain và sự hữu hạn của đời người

 • D

  Thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện lòng nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc

close