Trắc nghiệm Lý thuyết Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Để trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu,… người ta thường sử dụng thao tác gì?

 • A

  Chứng minh

 • B

  Phân tích

 • C

  So sánh

 • D

  Tóm tắt

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

Phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc

Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc

Phân tích văn bản

Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc

Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trước khi tóm tắt văn bản, cần thực hành theo các bước nào?

Đọc kĩ văn bản gốc

Xác định nội dung chính

Phân tích văn bản gốc

Tìm hiểu thông tin tác giả

Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

Câu 4 :

Khi viết văn bản tóm tắt, cần tuân thủ các bước nào?

 • A

  Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo một trình tự hợp lí

 • B

  Dùng lời văn của bản thân kết hợp với những từ ngữ quan trọng trong văn bản gốc để viết văn bản tóm tắt

 • C

  Đảm bảo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có cần rà soát, chỉnh sửa sau khi viết một văn bản tóm tắt không?

Có

Không

Câu 6 :

Mục đích của tóm tắt một văn bản là gì?

 • A

  Kể lại cốt truyện bằng lời của nhân vật

 • B

  Trình bày ngắn gọn nội dung chính của văn bản

 • C

  Sao chép lại văn bản

 • D

  Chỉnh sửa lại văn bản gốc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu,… người ta thường sử dụng thao tác gì?

 • A

  Chứng minh

 • B

  Phân tích

 • C

  So sánh

 • D

  Tóm tắt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu,… người ta thường sử dụng thao tác tóm tắt văn bản.

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

Phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc

Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc

Phân tích văn bản

Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc

Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt

Đáp án

Phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc

Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc

Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc

Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt:

- Phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc

- Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc

- Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc

- Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trước khi tóm tắt văn bản, cần thực hành theo các bước nào?

Đọc kĩ văn bản gốc

Xác định nội dung chính

Phân tích văn bản gốc

Tìm hiểu thông tin tác giả

Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

Đáp án

Đọc kĩ văn bản gốc

Xác định nội dung chính

Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

Lời giải chi tiết :

Trước khi tóm tắt văn bản, cần thực hành theo các bước:

- Đọc kĩ văn bản gốc

- Xác định nội dung chính

- Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

Câu 4 :

Khi viết văn bản tóm tắt, cần tuân thủ các bước nào?

 • A

  Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo một trình tự hợp lí

 • B

  Dùng lời văn của bản thân kết hợp với những từ ngữ quan trọng trong văn bản gốc để viết văn bản tóm tắt

 • C

  Đảm bảo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức đã học khi tóm tắt một văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi viết văn bản tóm tắt, cần tuân thủ các bước:

- Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo một trình tự hợp lí

- Dùng lời văn của bản thân kết hợp với những từ ngữ quan trọng trong văn bản gốc để viết văn bản tóm tắt

- Đảm bảo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có cần rà soát, chỉnh sửa sau khi viết một văn bản tóm tắt không?

Có

Không

Đáp án

Có

Không

Câu 6 :

Mục đích của tóm tắt một văn bản là gì?

 • A

  Kể lại cốt truyện bằng lời của nhân vật

 • B

  Trình bày ngắn gọn nội dung chính của văn bản

 • C

  Sao chép lại văn bản

 • D

  Chỉnh sửa lại văn bản gốc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức đã học khi tóm tắt một văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích viết: Trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản để lưu giữ làm tài liệu hoặc chia sẻ với người đọc.

close