Trắc nghiệm Tìm hiểu chung văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Miếng ngon Hà Nội

 • B

  Miếng lạ miền Nam

 • C

  Thương nhớ Mười Hai

 • D

  Lọ Văn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt trích từ tác phẩm Thương nhớ mười hai (bút kí, 1972), là bài đầu tiên của tập tùy bút

Câu hỏi 2 :

Thương nhớ Mười Hai được tác giả Vũ Bằng viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

 • B

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

 • C

  Trong chuyến đi công tác vùng biển Diêm Điền

 • D

  Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thương nhớ Mười Hai được tác giả Vũ Bằng viết trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

Câu hỏi 3 :

Bố cục đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Bố cục đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được chia thành 3 phần

Câu hỏi 4 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt thuộc thể loại tùy bút

Câu hỏi 5 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là tự sự

Câu hỏi 6 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là bài thứ mấy trong tập tùy bút Thương nhớ Mười Hai?

 • A

  Đầu tiên

 • B

  Thứ hai

 • C

  Thứ ba

 • D

  Thứ tư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là bài đầu tiên trong tập tùy bút Thương nhớ Mười Hai

Câu hỏi 7 :

Mạch cảm xúc của Vũ Bằng trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được khơi gợi qua sự hồi tưởng về?

 • A

  Thời gian

 • B

  Không gian

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Mạch cảm xúc của Vũ Bằng trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được khơi gợi qua sự hồi tưởng về không gian

Câu hỏi 8 :

Trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt, cái rét ngọt đầu xuân đã khơi dậy sức sống của?

 • A

  Con người

 • B

  Thiên nhiên

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt, cái rét ngọt đầu xuân đã khơi dậy sức sống của con người và thiên nhiên

close