Trắc nghiệm Vài nét về tác phẩm Người thầy đầu tiên Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên do tác giả nào sáng tác?

 • A

  A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

 • B

  Uy-li-am Sếch-xpia

 • C

  Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp

 • D

  An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

Câu 2 :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1961

 • B

  1962

 • C

  1963

 • D

  1964

Câu 3 :

Truyện Người thầy đầu tiên lấy bối cảnh như thế nào?

 • A

  Bối cảnh cuộc sống ở một vùng quê miền núi còn rất lạc hậu ở Cư-rơ-gư-xtan vào những năm đầu thế kỉ XX

 • B

  Bối cảnh ngôi làng chài yên ả bên cảng La-ha-ba-na

 • C

  Bối cảnh ở khu nhà trọ thuộc Greenwich Village, Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ

 • D

  Bối cảnh xã hội Pháp nửa cuối thế kỉ XIX

Câu 4 :

Truyện Người thầy đầu tiên thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện dài

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Thơ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của truyện Người thầy đầu tiên là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Nghị luận

 • D

  Tự sự

Câu 6 :

Truyện Người thầy đầu tiên có bao nhiêu nhân vật chính?

 • A

  2 nhân vật

 • B

  3 nhân vật

 • C

  4 nhân vật

 • D

  5 nhân vật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên do tác giả nào sáng tác?

 • A

  A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

 • B

  Uy-li-am Sếch-xpia

 • C

  Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp

 • D

  An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên do tác giả Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp sáng tác

Câu 2 :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1961

 • B

  1962

 • C

  1963

 • D

  1964

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Người thầy đầu tiên được sáng tác năm 1962

Câu 3 :

Truyện Người thầy đầu tiên lấy bối cảnh như thế nào?

 • A

  Bối cảnh cuộc sống ở một vùng quê miền núi còn rất lạc hậu ở Cư-rơ-gư-xtan vào những năm đầu thế kỉ XX

 • B

  Bối cảnh ngôi làng chài yên ả bên cảng La-ha-ba-na

 • C

  Bối cảnh ở khu nhà trọ thuộc Greenwich Village, Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ

 • D

  Bối cảnh xã hội Pháp nửa cuối thế kỉ XIX

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện Người thầy đầu tiên lấy bối cảnh cuộc sống ở một vùng quê miền núi còn rất lạc hậu ở Cư-rơ-gư-xtan vào những năm đầu thế kỉ XX

Câu 4 :

Truyện Người thầy đầu tiên thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện dài

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Thơ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ truyện, chú ý hình thức truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện Người thầy đầu tiên thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của truyện Người thầy đầu tiên là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Nghị luận

 • D

  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ truyện

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của truyện Người thầy đầu tiên là tự sự

Câu 6 :

Truyện Người thầy đầu tiên có bao nhiêu nhân vật chính?

 • A

  2 nhân vật

 • B

  3 nhân vật

 • C

  4 nhân vật

 • D

  5 nhân vật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện Người thầy đầu tiên có 2 nhiêu nhân vật chính là: thầy Đuy-sen và An-tư-nai

close