Trắc nghiệm Vài nét về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ do ai sáng tác ?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Thanh Hải

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Xuân Quỳnh

Câu 2 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết thời điểm nào?

 • A

  Tháng 11 năm 1977

 • B

  Tháng 11 năm 1978

 • C

  Tháng 11 năm 1979

 • D

  Tháng 11 năm 1980

Câu 3 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi nhà thơ nằm trên giường bệnh, một tháng trước khi qua đời

 • B

  Khi nhà thơ trong chuyến đi công tác vùng biển Diêm Điền

 • C

  Khi nhà thơ đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước

 • D

  Khi đang làm nhiệm vụ cách mạng, tác giả bị bắt giặc bắt giam

Câu 4 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 5 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thuộc thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ

 • B

  Bốn chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Câu 6 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ do ai sáng tác ?

 • A

  Xuân Diệu

 • B

  Thanh Hải

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Xuân Quỳnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 91 hoặc tham khảo sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ do Thanh Hải sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết thời điểm nào?

 • A

  Tháng 11 năm 1977

 • B

  Tháng 11 năm 1978

 • C

  Tháng 11 năm 1979

 • D

  Tháng 11 năm 1980

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 91 hoặc tham khảo sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết vào tháng 11 năm 1980

Câu 3 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi nhà thơ nằm trên giường bệnh, một tháng trước khi qua đời

 • B

  Khi nhà thơ trong chuyến đi công tác vùng biển Diêm Điền

 • C

  Khi nhà thơ đứng trước sông Hồng mênh mông sóng nước

 • D

  Khi đang làm nhiệm vụ cách mạng, tác giả bị bắt giặc bắt giam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 91 hoặc tham khảo sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết trong hoàn cảnh khi nhà thơ nằm trên giường bệnh, một tháng trước khi qua đời

Câu 4 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được chia thành 4 phần

Câu 5 :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thuộc thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ

 • B

  Bốn chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý số tiếng trong mỗi dòng

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thuộc thể thơ năm chữ

Câu 6 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là biểu cảm

close