Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Ngàn sao làm việc Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật “tôi” trong bài thơ Ngàn sao làm việc là ai?

 • A

  Sao Thần Nông

 • B

  Sao Hôm

 • C

  Chú bé chăn trâu

 • D

  Chú trâu

Câu 2 :

Không gian được miêu tả trong bài thơ Ngàn sao làm việc là?

 • A

  Sông nước

 • B

  Đồng quê

 • C

  Sân vườn

 • D

  Triền đê

Câu 3 :

Các vì sao xuất hiện trong bài thơ là?

 • A

  Sao Thần Nông, sao Hôm, sao Mai

 • B

  Sao Thần Nông, sao Hôm, Đại Hùng Tinh

 • C

  Sao Hôm, sao Mai, Đại Hùng Tinh

 • D

  Sao Hôm, sao Kim, sao Mai

Câu 4 :

Trong bài thơ Ngàn sao làm việc, ngôi sao Hôm được so sánh với sự vật nào?

 • A

  Chiếc vó bằng vàng

 • B

  Gàu tát nước

 • C

  Chiếc quạt hồng

 • D

  Đuốc đèn soi cá

Câu 5 :

Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi miêu tả nhóm sao Đại Hùng Tinh?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Câu 6 :

Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ Ngàn sao làm việc như thế nào?

 • A

  Hối hả

 • B

  Mệt mỏi

 • C

  Phấn khích

 • D

  Thong dong

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật “tôi” trong bài thơ Ngàn sao làm việc là ai?

 • A

  Sao Thần Nông

 • B

  Sao Hôm

 • C

  Chú bé chăn trâu

 • D

  Chú trâu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích, chú ý góc nhìn, ngôn ngữ nhân vật

Lời giải chi tiết :

Nhân vật “tôi” trong bài thơ Ngàn sao làm việc là chú bé chăn trâu

Câu 2 :

Không gian được miêu tả trong bài thơ Ngàn sao làm việc là?

 • A

  Sông nước

 • B

  Đồng quê

 • C

  Sân vườn

 • D

  Triền đê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ khổ thơ đầu, chú ý không gian xuất hiện trong bài thơ

Lời giải chi tiết :

Không gian được miêu tả trong bài thơ Ngàn sao làm việc là ở một đồng quê xanh thẫm có các bờ bụi rậm

Câu 3 :

Các vì sao xuất hiện trong bài thơ là?

 • A

  Sao Thần Nông, sao Hôm, sao Mai

 • B

  Sao Thần Nông, sao Hôm, Đại Hùng Tinh

 • C

  Sao Hôm, sao Mai, Đại Hùng Tinh

 • D

  Sao Hôm, sao Kim, sao Mai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, xác định các vì sao xuất hiện trong bài thơ

Lời giải chi tiết :

Các vì sao xuất hiện trong bài thơ là: sao Thần Nông, sao Hôm, nhóm Đại Hùng Tinh

Câu 4 :

Trong bài thơ Ngàn sao làm việc, ngôi sao Hôm được so sánh với sự vật nào?

 • A

  Chiếc vó bằng vàng

 • B

  Gàu tát nước

 • C

  Chiếc quạt hồng

 • D

  Đuốc đèn soi cá

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý khổ thơ thứ 4

Lời giải chi tiết :

“Rờ rỡ ngôi sao Hôm

Như đuốc đèn soi cá”

Câu 5 :

Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi miêu tả nhóm sao Đại Hùng Tinh?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý khổ thơ thứ 5

“Cả nhóm Đại Hùng Tinh

Buông gàu bên sông Ngân

Suốt đêm lo tát nước”

Lời giải chi tiết :

“Buông gàu”, “tát nước” là những từ chỉ hành động của con người, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa khi miêu tả nhóm sao Đại Hùng Tinh.

Câu 6 :

Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ Ngàn sao làm việc như thế nào?

 • A

  Hối hả

 • B

  Mệt mỏi

 • C

  Phấn khích

 • D

  Thong dong

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là tâm trạng thong dong, thủng thỉnh của chú bé chăn trâu được thể hiện qua các từ “bỗng chốc”, “đủng đỉnh”, “giữa ngàn sao”

close