Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bàn Bản đồ dẫn đường Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Bản đồ dẫn đường do ai sáng tác?

 • A
  En-đi Uya
 • B
  Hê-minh-uê
 • C
  Đa-ni-en Gôt-li-ép
 • D
  Giuyn Véc-nơ
Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Tiếng nói của xung đột
 • B
  Những bức thư gửi cháu Sam
 • C
  Tiếng nói trong gia đình
 • D
  Học từ trái tim
Câu 3 :

Văn bản là lời của ai nói với ai?

 • A
  Của ông nói với cháu
 • B
  Của cha nói với con
 • C
  Của mẹ nói với con
 • D
  Của bà nói với con
Câu 4 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Báo chí
 • B
  Thơ
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Thư từ
Câu 5 :

Theo người ông trong văn bản, “tấm bản đồ dẫn đường” là gì?

 • A
  Là tấm bản đồ dẫn tới mọi ngóc ngách trong thành phố
 • B
  Là cách đánh giá con người
 • C
  Là cách nhìn về cuộc đời này, bao gồm cả cách nhìn về con người
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Theo người ông, một tấm bản đồ có thể làm gì?

 • A
  Cảnh báo
 • B
  Hướng dẫn
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng
Câu 7 :

Vai trò của “tấm bản đồ” đối với đường đời của con người là gì?

 • A
  Quyết định cách nhìn của chúng ta đối với cuộc sống, với mọi người và với chính bản thân mình
 • B
  Hướng dẫn tới mọi ngóc ngách trong thành phố
 • C
  Hướng dẫn cách đánh giá con người
 • D
  Hướng dẫn cách bình phẩm về cuộc sống
Câu 8 :

Theo người ông, cách duy nhất để tìm một bản đồ khác là gì?

 • A
  Mua ở cửa hàng
 • B
  Sẵn sàng tìm trong bóng tối
 • C
  Học theo người khác
 • D
  Bước ra ánh sáng để tìm con đường của mình

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Bản đồ dẫn đường do ai sáng tác?

 • A
  En-đi Uya
 • B
  Hê-minh-uê
 • C
  Đa-ni-en Gôt-li-ép
 • D
  Giuyn Véc-nơ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bản đồ dẫn đường do Đa-ni-en Gôt-li-ép sáng tác

Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Tiếng nói của xung đột
 • B
  Những bức thư gửi cháu Sam
 • C
  Tiếng nói trong gia đình
 • D
  Học từ trái tim

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích từ tác phẩm Những bức thư gửi cháu Sam, Thông điệp cuộc sống

Câu 3 :

Văn bản là lời của ai nói với ai?

 • A
  Của ông nói với cháu
 • B
  Của cha nói với con
 • C
  Của mẹ nói với con
 • D
  Của bà nói với con

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản là lời của ông nói với cháu

Câu 4 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Báo chí
 • B
  Thơ
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Thư từ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại thư từ

Câu 5 :

Theo người ông trong văn bản, “tấm bản đồ dẫn đường” là gì?

 • A
  Là tấm bản đồ dẫn tới mọi ngóc ngách trong thành phố
 • B
  Là cách đánh giá con người
 • C
  Là cách nhìn về cuộc đời này, bao gồm cả cách nhìn về con người
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Tấm bản đồ dẫn đường…” đến “bản thân ta bấy nhiêu!”

Lời giải chi tiết :

Theo người ông, tấm bản đồ dẫn đường là cách nhìn về cuộc đời này, bao gồm cả cách nhìn về con người

Câu 6 :

Theo người ông, một tấm bản đồ có thể làm gì?

 • A
  Cảnh báo
 • B
  Hướng dẫn
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Tấm bản đồ dẫn đường…” đến “bản thân ta bấy nhiêu!”

Lời giải chi tiết :

Một tấm bản đồ có thể cảnh báo: “Cuộc đời này hết sức hiểm nguy, phải chiến đấu hết sức mới mong sống sót”, trong khi tấm bản đồ khác thì hướng dẫn: “Bản chất của con người đều tốt cả. Càng thân thiết với nhiều người bao nhiêu càng tốt cho bản thân ta bấy nhiêu!”

Câu 7 :

Vai trò của “tấm bản đồ” đối với đường đời của con người là gì?

 • A
  Quyết định cách nhìn của chúng ta đối với cuộc sống, với mọi người và với chính bản thân mình
 • B
  Hướng dẫn tới mọi ngóc ngách trong thành phố
 • C
  Hướng dẫn cách đánh giá con người
 • D
  Hướng dẫn cách bình phẩm về cuộc sống

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Từng câu trả lời…” đến “trong cuộc sống”

Lời giải chi tiết :

Vai trò của “tấm bản đồ” chính là quyết định cách nhìn của chúng ta đối với cuộc sống, với mọi người và với chính bản thân mình

Câu 8 :

Theo người ông, cách duy nhất để tìm một bản đồ khác là gì?

 • A
  Mua ở cửa hàng
 • B
  Sẵn sàng tìm trong bóng tối
 • C
  Học theo người khác
 • D
  Bước ra ánh sáng để tìm con đường của mình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Sam, cách duy nhất…” đến “kinh nghiệm của mình”

Lời giải chi tiết :

Cách duy nhất để tìm một bản đồ khác là sẵn sàng tìm kiếm trong bóng tối

close