Trắc nghiệm Biện pháp tu từ Nhân hóa Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Biện pháp tu từ nhân hóa là?

 • A

  Là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…

 • B

  Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người

 • C

  Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm

 • D

  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối,… trở nên gần gũi với con người, đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

Câu hỏi 2 :

Có bao nhiêu kiểu nhân hóa?

 • A

  2 kiểu

 • B

  3 kiểu

 • C

  4 kiểu

 • D

  5 kiểu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Có 3 kiểu để nhân hóa:

- Kiểu 1: Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

- Kiểu 2:  Dùng từ ngữ vốn để chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật

- Kiểu 3: Trò chuyện, xưng hô với vật như với người

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi sử dụng biện pháp nhân hóa, chú ý:

Không được sử dụng biện pháp nhân hóa một cách tùy tiện

Sử dụng thoải mái, không cần theo quy tắc nào

Phân biệt được biện pháp nhân hóa với các biện pháp tu từ khác để sử dụng thật hợp lý

Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa một cách linh hoạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Không được sử dụng biện pháp nhân hóa một cách tùy tiện

Phân biệt được biện pháp nhân hóa với các biện pháp tu từ khác để sử dụng thật hợp lý

Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa một cách linh hoạt

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng biện pháp nhân hóa, chú ý:

- Không được sử dụng biện pháp nhân hóa một cách tùy tiện

- Phân biệt được biện pháp nhân hóa với các biện pháp tu từ khác để sử dụng thật hợp lý

- Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa một cách linh hoạt

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Hãy chỉ ra biện pháp nhân hóa trong đoạn văn sau:

“Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

Tàu mẹ,

tàu con

đậu đầy mặt nước.

Xe anh,

xe em

tíu tít nhận hàng về

và chở hàng ra.

Tất cả đều bận rộn”

Đáp án của giáo viên lời giải hay

“Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

Tàu mẹ,

tàu con

đậu đầy mặt nước.

Xe anh,

xe em

tíu tít nhận hàng về

và chở hàng ra.

Tất cả đều bận rộn”

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Trong đoạn thơ sau, hãy xác định các sự vật được nhân hóa:

Ông

trời


Mặc áo giáp đen


Ra trận


Muôn nghìn

cây mía


Múa gươm


Kiến


Hành quân


Đầy đường

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ông

trời


Mặc áo giáp đen


Ra trận


Muôn nghìn

cây mía


Múa gươm


Kiến


Hành quân


Đầy đường

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn thơ, các sự vật được nhắc đến bao gồm: Trời, cây mía, kiến. Trong đó:

– Trời: được gọi là ông, được miêu tả là mặc áo giáp và ra trận.

– Cây mía: được miêu tả đang múa.

– Kiến được miêu tả là hành quân.

Câu hỏi 6 :

Câu sau sử dụng kiểu nhân hóa gì?

“Từ đó, lão Miệng, bác Tai, Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả”

 • A

  Đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

 • B

  Dùng từ ngữ để chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật

 • C

  Trò chuyện, xưng hô với vật như với người

 • D

  Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Câu trên dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

Câu hỏi 7 :

Câu sau sử dụng kiểu nhân hóa gì?

“Gậy tre, chông tre, chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chính.”

 • A

  Đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

 • B

  Dùng từ ngữ để chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật

 • C

  Trò chuyện, xưng hô với vật như với người

 • D

  Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Dùng từ ngữ để chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật

Câu hỏi 8 :

Câu sau sử dụng kiểu nhân hóa gì?

“ Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta”

 • A

  Đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

 • B

  Dùng từ ngữ để chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật

 • C

  Trò chuyện, xưng hô với vật như với người

 • D

  Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nhân hóa

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ sử dụng kiểu nhân hóa: trò chuyện, xưng hô với vật như với người

close