Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Phạm Thùy Dung
 • C
  Nguyễn Vĩnh Nguyên
 • D
  Nguyễn Văn Học

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô do Phạm Thùy Dung sáng tác

Câu hỏi 2 :

Văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô được in trong tạp chí nào?

 • A
  Tạp chí Du lịch
 • B
  Tạp chí Văn hóa học
 • C
  Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • D
  Tạp chí Di sản

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản được in trong tạp chí Di sản, tháng 12/2019

Câu hỏi 3 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Thông tin
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thơ
 • D
  Ca dao

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại văn bản thông tin

Câu hỏi 4 :

Văn bản viết về dân tộc nào?

 • A
  Tày
 • B
  Khme
 • C
  Lô Lô
 • D
  H’mông

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản viết về dân tộc người Lô Lô – một trong những dân tộc thiểu số có dân số ít nhất tại Việt Nam

Câu hỏi 5 :

Người Lô Lô chủ yếu cư trú ở đâu?

 • A
  Hà Giang
 • B
  Cao Bằng
 • C
  Lạng Sơn
 • D
  Cả A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người Lô Lô cư trú chủ yếu ở tỉnh Hà Giang và Cao Bằng

Câu hỏi 6 :

Bên cạnh lễ rửa làng độc đáo, thú vị thì người Lô Lô còn có những lễ tiêu biểu gì?

 • A
  Lễ nhảy cây
 • B
  Lễ cầu mưa
 • C
  Lễ thờ thần đá
 • D
  Tất cả đáp án trến

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm, chú ý đoạn từ “Người Lô Lô là một trong những…” đến “độc đáo, thú vị”

Lời giải chi tiết :

“Bên cạnh những ngày lễ tiêu biểu như lễ nhảy cây, lễ cầu mưa, lễ thờ thần đá, thì người dân Lô Lô còn có lễ rửa làng rất độc đáo, thú vị”

Câu hỏi 7 :

Lễ rửa làng có tên gọi là gì?

 • A
  Lễ xuống đồng
 • B
  Lễ mừng ngô mới
 • C
  Lễ mừng lúa mới
 • D
  Lễ mừng năm mới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin tác phẩm, chú ý đoạn “Lễ rửa làng…” đến “thủ tục cúng”

Lời giải chi tiết :

Lễ rửa làng có tên gọi là lễ mừng ngô mới

Câu hỏi 8 :

Theo người dân Lô Lô, vì sao không gian sinh sống của họ phải được “làm sạch”, “tẩy rửa” theo định kì?

 • A
  Mong cho mưa thuận gió hòa
 • B
  Mong cho cây lúa tốt tươi
 • C
  Mong cho thuận buồm xuôi gó
 • D
  Để không còn những bụi bặm, đen đủi, tà ma quấy phá

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin tác phẩm, chú ý đoạn “Lễ rửa làng…” đến “thủ tục cúng”

Lời giải chi tiết :

Lễ rửa làng có tên gọi là lễ mừng ngô mới, bắt nguồn từ nhận thức của người dân rằng không gian sinh sống của họ phải được “làm sạch”, “tẩy rửa” theo định kì để không còn những bụi bặm, đen đủi, tà ma quấy phá

Câu hỏi 9 :

Lễ rửa làng của người Lô Lô tổ chức vào thời điểm nào?

 • A
  Ba năm một lần
 • B
  Bốn năm một lần
 • C
  Năm năm một lần
 • D
  Sáu năm một lần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin tác phẩm, chú ý đoạn “Lễ rửa làng…” đến “thủ tục cúng”

Lời giải chi tiết :

Theo thông lệ, cứ ba năm một, vào thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch

Câu hỏi 10 :

Làm thế nào để biết lễ xin rửa làng đã linh nghiệm?

 • A
  Khi thầy cúng thắp hết tuần hương
 • B
  Khi thầy cúng đốt hết vàng mã
 • C
  Khi thầy cúng bọc tờ giấy trúc lên chén nước mà nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài
 • D
  Khi cả làng đã dọn dẹp xong

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin tác phẩm, chú ý đoạn “Lễ rửa làng…” đến “thủ tục cúng”

Lời giải chi tiết :

Khi thầy cúng bọc tờ giấy trúc lên chén nước mà nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài thì lễ xin rửa làng đã linh nghiệm

close