Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Dấu ấn Hồ Khanh Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Dấu ấn Hồ Khanh do ai sáng tác?

 • A
  Nhật Văn
 • B
  Hà Thủy Nguyên
 • C
  Vũ Bằng
 • D
  Y Phương
Câu 2 :

Văn bản xuất xứ từ đâu?

 • A
  Báo điện tử dsvh.gov.vn
 • B
  Báo điện tử dulichvietnam.org.vn
 • C
  Báo điện tử Quảng Bình
 • D
  Báo điện tử baocantho.com.vn
Câu 3 :

Theo tác giả, nói đến du lịch Quảng Bình là người ta nghĩ ngay đến di sản thiên nhiên nào?

 • A
  Hang Én
 • B
  Động Thiên Đường
 • C
  Pác Bó
 • D
  Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Câu 4 :

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được ví là gì?

 • A
  Vương quốc ánh sáng
 • B
  Vương quốc của hệ thống hang động
 • C
  Vương quốc của các đảo
 • D
  Vương quốc của chùa chiền
Câu 5 :

Ai là người đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng?

 • A
  Cô-lôm-bô
 • B
  Ga-li-ô Ga-li-lê
 • C
  Ê-đi-sơn
 • D
  Hồ Khanh
Câu 6 :

Hang Sơn Đoòng được công nhận là?

 • A
  Hang động sáng nhất thế giới
 • B
  Hang động nhỏ nhất thế giới
 • C
  Hang động nhiều thạch nhũ nhất thế giới
 • D
  Hang động cao và rộng nhất thế giới

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Dấu ấn Hồ Khanh do ai sáng tác?

 • A
  Nhật Văn
 • B
  Hà Thủy Nguyên
 • C
  Vũ Bằng
 • D
  Y Phương

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dấu ấn Hồ Khanh do Nhật Văn sáng tác

Câu 2 :

Văn bản xuất xứ từ đâu?

 • A
  Báo điện tử dsvh.gov.vn
 • B
  Báo điện tử dulichvietnam.org.vn
 • C
  Báo điện tử Quảng Bình
 • D
  Báo điện tử baocantho.com.vn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản trích từ báo điện tử Quảng Bình, ngày 21/07/2014

Câu 3 :

Theo tác giả, nói đến du lịch Quảng Bình là người ta nghĩ ngay đến di sản thiên nhiên nào?

 • A
  Hang Én
 • B
  Động Thiên Đường
 • C
  Pác Bó
 • D
  Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Nói đến du lịch Quảng Bình là người ta nghĩ ngay đến di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Câu 4 :

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được ví là gì?

 • A
  Vương quốc ánh sáng
 • B
  Vương quốc của hệ thống hang động
 • C
  Vương quốc của các đảo
 • D
  Vương quốc của chùa chiền

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được ví là vương quốc của hệ thống hang động

Câu 5 :

Ai là người đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng?

 • A
  Cô-lôm-bô
 • B
  Ga-li-ô Ga-li-lê
 • C
  Ê-đi-sơn
 • D
  Hồ Khanh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hồ Khanh là người đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng và rất nhiều hang động ấn tượng khác

Câu 6 :

Hang Sơn Đoòng được công nhận là?

 • A
  Hang động sáng nhất thế giới
 • B
  Hang động nhỏ nhất thế giới
 • C
  Hang động nhiều thạch nhũ nhất thế giới
 • D
  Hang động cao và rộng nhất thế giới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý văn bản từ “Năm 2009…” đến “nhất thế giới”

Lời giải chi tiết :

Hang Sơn Đoòng được công nhận là hang động cao và rộng nhất thế giới
close