Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Giuyn Véc-nơ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Giuyn Véc-nơ?

 • A
  1828 - 1905
 • B
  1928 - 2005
 • C
  1828 - 1904
 • D
  1928 - 2004
Câu 2 :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn nổi tiếng của nước nào?

 • A
  Mĩ
 • B
  Anh
 • C
  Pháp
 • D
  Nga
Câu 3 :

Cha của Giuyn Véc-nơ làm nghề gì?

 • A
  Giáo viên
 • B
  Nhà báo
 • C
  Nhà văn
 • D
  Luật sư
Câu 4 :

Giuyn Véc-nơ có vị trí như thế nào trong thể loại khoa học viên tưởng?

 • A
  Người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng
 • B
  Được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này
 • C
  Hai đáp án trên đều sai
 • D
  Hai đáp án trên đều đúng
Câu 5 :

Đâu là sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • B
  Chất làm gỉ
 • C
  Hành trình vào tâm Trái Đất
 • D
  Xưởng Sô-cô-la

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Giuyn Véc-nơ?

 • A
  1828 - 1905
 • B
  1928 - 2005
 • C
  1828 - 1904
 • D
  1928 - 2004

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ sinh ngày 08/02/1828, mất ngày 24/03/1905

Câu 2 :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn nổi tiếng của nước nào?

 • A
  Mĩ
 • B
  Anh
 • C
  Pháp
 • D
  Nga

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn người Pháp nổi tiếng

Câu 3 :

Cha của Giuyn Véc-nơ làm nghề gì?

 • A
  Giáo viên
 • B
  Nhà báo
 • C
  Nhà văn
 • D
  Luật sư

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Cha của Giuyn Véc-nơ là ông Pi-e Véc-nơ – một luật sư

Câu 4 :

Giuyn Véc-nơ có vị trí như thế nào trong thể loại khoa học viên tưởng?

 • A
  Người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng
 • B
  Được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này
 • C
  Hai đáp án trên đều sai
 • D
  Hai đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ là người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này.

Câu 5 :

Đâu là sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A
  Đường vào trung tâm vũ trụ
 • B
  Chất làm gỉ
 • C
  Hành trình vào tâm Trái Đất
 • D
  Xưởng Sô-cô-la

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hành trình vào tâm Trái Đất là sáng tác của Giuyn Véc-nơ

close