Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 2 :

Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là gì?

 • A

  Nguyễn Sen

 • B

  Nguyễn Kim Thành

 • C

  Hồ Thành Công

 • D

  Nguyễn Đình Lễ

Câu 3 :

Địa danh nào là quê của Thanh Thảo?

 • A

  Quảng Nam

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Quảng Trị

 • D

  Quảng Ngãi

Câu 4 :

Thanh Thảo ngoài là nhà thơ còn được mọi người biết đến ở lĩnh vực nào khác?

 • A

  Nhà sản xuất

 • B

  Đạo diễn

 • C

  Nhà báo

 • D

  Diễn viên

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Trong những năm này, nhà thơ Thanh Thảo đã nhận những giải thưởng gì?

1979

1995

2001

2014

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng An ninh

Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật

Câu 6 :

Thanh Thảo là một nhà thơ, nhà báo được công chúng chú ý qua những tập thơ và trường ca viết về gì?

 • A

  Chiến tranh

 • B

  Đồng quê yên bình

 • C

  Thời hậu chiến

 • D

  Đáp án A và C đúng

Câu 7 :

Tác phẩm nào KHÔNG phải của nhà thơ Thanh Thảo?

 • A

  Những người đi tới biển

 • B

  Đoạn trường tân thanh

 • C

  Dấu chân qua trảng cỏ

 • D

  Khối vuông ru-bích

Câu 8 :

Thơ Thanh Thảo có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội

 • B

  Lãng mạn, giọng hào hùng, rạo rực khí thế cờ hoa

 • C

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời tha thiết

 • D

  Hàm súc, triết lý, hồn thơ ảo não

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Thanh Thảo luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng nào?

Đào sâu vào cái tôi nội cảm

Truyện thơ lãng mạn, tình yêu nam nữ

Tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường

Thơ điên, thơ say, thơ siêu thực

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Các tác phẩm sau của Thanh Thảo được sáng tác năm bao nhiêu?

Những người đi tới biển

Dấu chân qua trảng cỏ

Những ngọn sóng mặt trời

Khối vuông ru-bích

Từ một đến một trăm

1985

1988

1977

1981

1978

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm 1946

Câu 2 :

Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là gì?

 • A

  Nguyễn Sen

 • B

  Nguyễn Kim Thành

 • C

  Hồ Thành Công

 • D

  Nguyễn Đình Lễ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là Hồ Thành Công

Câu 3 :

Địa danh nào là quê của Thanh Thảo?

 • A

  Quảng Nam

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Quảng Trị

 • D

  Quảng Ngãi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Thanh Thảo quê tại huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi

Câu 4 :

Thanh Thảo ngoài là nhà thơ còn được mọi người biết đến ở lĩnh vực nào khác?

 • A

  Nhà sản xuất

 • B

  Đạo diễn

 • C

  Nhà báo

 • D

  Diễn viên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ngoài là nhà thơ, Thanh Thảo còn được công chúng biết đến ở lĩnh vực nhà báo.

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Trong những năm này, nhà thơ Thanh Thảo đã nhận những giải thưởng gì?

1979

1995

2001

2014

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng An ninh

Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật

Đáp án

1979

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

1995

Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng An ninh

2001

Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật

2014

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Câu 6 :

Thanh Thảo là một nhà thơ, nhà báo được công chúng chú ý qua những tập thơ và trường ca viết về gì?

 • A

  Chiến tranh

 • B

  Đồng quê yên bình

 • C

  Thời hậu chiến

 • D

  Đáp án A và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thanh Thảo là một nhà thơ, nhà báo được công chúng chú ý qua những tập thơ và trường ca viết về chiến tranh và thời hậu chiến

Câu 7 :

Tác phẩm nào KHÔNG phải của nhà thơ Thanh Thảo?

 • A

  Những người đi tới biển

 • B

  Đoạn trường tân thanh

 • C

  Dấu chân qua trảng cỏ

 • D

  Khối vuông ru-bích

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm “Đoạn trường tân thanh” không phải của nhà thơ Thanh Thảo

Câu 8 :

Thơ Thanh Thảo có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội

 • B

  Lãng mạn, giọng hào hùng, rạo rực khí thế cờ hoa

 • C

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời tha thiết

 • D

  Hàm súc, triết lý, hồn thơ ảo não

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Thanh Thảo luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng nào?

Đào sâu vào cái tôi nội cảm

Truyện thơ lãng mạn, tình yêu nam nữ

Tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường

Thơ điên, thơ say, thơ siêu thực

Đáp án

Đào sâu vào cái tôi nội cảm

Tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thanh Thảo luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Các tác phẩm sau của Thanh Thảo được sáng tác năm bao nhiêu?

Những người đi tới biển

Dấu chân qua trảng cỏ

Những ngọn sóng mặt trời

Khối vuông ru-bích

Từ một đến một trăm

1985

1988

1977

1981

1978

Đáp án

Những người đi tới biển

1977

Dấu chân qua trảng cỏ

1978

Những ngọn sóng mặt trời

1981

Khối vuông ru-bích

1985

Từ một đến một trăm

1988

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 44 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

- Những người đi tới biển (1977)

- Dấu chân qua trảng cỏ (1978)

- Những ngọn sóng mặt trời (1981)

- Khối vuông ru-bích (1985)

- Từ một đến một trăm (1988)

close