Trắc nghiệm Vài nét về Thô-mát L.Phrit-man Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Thô-mát L. Phrit-man sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1952
 • B
  1953
 • C
  1954
 • D
  1955

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thô-mát L. Phrit-man sinh ngày 20/07/1953

Câu hỏi 2 :

Thô-mát L. Phrit-man là người nước nào?

 • A
  Anh
 • B
  Nga
 • C
  Pháp
 • D
  Mĩ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thô-mát L. Phrit-man là nhà báo, nhà bình luận người Mỹ

Câu hỏi 3 :

Ông chủ yếu viết về đề tài gì?

 • A
  Thương mại toàn cầu
 • B
  Trung Đông
 • C
  Các vấn đề môi trường
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông chủ yếu viết về đề tài đối ngoại bao gồm thương mại toàn cầu, Trung Đông và các vấn đề môi trường

Câu hỏi 4 :

Ông đã mấy lần đoạt giải Pulitzer?

 • A
  3
 • B
  4
 • C
  5
 • D
  6

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông đã 3 lần đoạt giải Pulitzer

Câu hỏi 5 :

Kể từ năm bao nhiêu thì ông là 1 thành viên của Hội đồng Giải thưởng Pulitzer?

 • A
  2002
 • B
  2003
 • C
  2004
 • D
  2005

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Từ năm 2004, ông là 1 thành viên của Hội đồng Giải thưởng Pulitzer

Câu hỏi 6 :

Đâu không phải sáng tác của Thô-mát L. Phrit-man?

 • A
  Chiếc Lếch-xớt và cây ô-liu
 • B
  Hương khúc
 • C
  Thế giới phẳng
 • D
  Nóng, Phẳng, Chật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hương khúc không phải sáng tác của Thô-mát L. Phrit-man

close